IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 CELL
2 ERROR.TYPE
3 ISBLANK
4 ISERR
5 ISERROR
6 ISEVEN
7 ISLOGICAL
8 ISNA
9 ISNONTEXT
10 ISNUMBER
11 ISODD
12 ISREF
13 ISTEXT
14 N
15 NA
16 TYPE
17 INFO
   
  .

MICROSOFT EXCEL 2003- Uklanjanje greške iz rezultata u ćeliji, ignoriraj grešku, IF, ISERROR, ISNUMBER, Kako maskirati grešku u ćeliji

Kako ukloniti #N/D grešku iz rezultata
(Remove #N/A error from cell result)


Greške i njihovo uklanjanje iz ćelije (tutorijal za Excel 2003)

Vjerujem da ste se u radu sa Excel aplikacijama susreli sa prikazanom greškom koju je vratila neka osnovna formula. U ovom tutorijalu opisati ću kako možemo ignorirati prikaz greške u Excelu. O greškama u Excelu pisao sam u tutorijalima

- Greška u Excelu 2003
- Greška u Excelu 2013

Dakle, osnovna formula koju koristite prilikom kopiranja iz nekog razloga vraća neku grešku. Da bi ignorirali ili uklonili dotičnu grešku, ako niste znali osnovnu formulu možete ugnijezditi u neku od ispod navedenih Excel funkcija koje uklanjaju greške.

Svaka od tih funkcija, koje zajedno zovemo IS funkcije, provjerava vrstu vrijednosti i vraća TRUE ili FALSE, ovisno o rezultatu. Primjerice, ISBLANK funkcija vraća logičku vrijednost TRUE ako je vrijednost referenca na praznu ćeliju; inače vraća FALSE.

Sintaksa

ISBLANK(value)
ISERR(value)
ISERROR(value)
ISLOGICAL(value)
ISNA(value)
ISNONTEXT(value)
ISNUMBER(value)
ISREF(value)
ISTEXT(value)

Value    je vrijednost koju želite testirati. Value može biti prazna (prazna ćelija), vrijednost pogreške, logička, tekstna ili brojčana vrijednost, referenca ili naziv koji upućuje na bilo što od navedenog, koje želite testirati.

Funkcija Vraća TRUE ako
ISBLANK Value se odnosi na praznu ćeliju.
ISERR Value se odnosi na bilo koju vrijednost pogreške osim #N/D. (#N/A)
ISERROR Value se odnosi na bilo koju vrijednost pogreške #N/D, #VRIJ!, #REF!, #DIJ/0!, #BROJ!, #NAZIV? ili #NULA!.
#N/A, #VALUE!, #REF!, #DIV/0!, #NUM!, #NAME? ili #NULL!
ISLOGICAL Value se odnosi na logičku vrijednost.
ISNA Value se odnosi na vrijednost pogreške #N/D (#N/A) (value nije raspoloživa).
ISNONTEXT Value se odnosi na bilo koju stavku koja nije tekst. (Napomena: funkcija vraća TRUE ako se value odnosi na praznu ćeliju.)
ISNUMBER Value se odnosi na broj.
ISREF Value se odnosi na referencu.
ISTEXT Value se odnosi na tekst.


Primjer kako ukloniti grešku iz ćelije u Excelu 2003

Ovaj tutorijal pisao sam prvenstveno za korisnike Excela 2003.
Na slici ispod imamo slijedeću situaciju. Uočite osnovnu funkciju VLOOKUP koja za uvjet iz A7 ćelije vraća podatak iz B stupca raspona ćelija A2:B3.
Primjer korištenja funkcije VLOOKUP pogledajte na dotičnom linku ove rečenice. Na slici ispod uočite u Excelu 2007 kako možete ignorirati grešku u ćeliji.

Ignore error from Excel cell

Na slici iznad uočite grešku #N/A koju je kao rezultat vratila Vlookup funkcija jer nije ispunjen uvjet. Da bi umjesto ove greške prikazali praznu ćeliju ili neki drugi podatak, mi možemo koristiti neku od Informacijskih Excel funkcija poput ISERROR ili ISNUMBER (s obzirom da se kao vraćenom rezultatu radi o brojevima ili vrijednostima) . Za koje sve vrste grešaka možete koristiti neku od informacijskih funkcija pogledajte tablicu iznad na početku tutorijala.

Uklanjanje greške koristeći Excel 2003 funkcije IF/ISERROR

Prvi način ignoriranja ili uklanjanja greške je korištenjem funkcije IF/ISERROR

U iznad navedenom tesktu naznačio sam da je osnovna formula Vlookup. Kopiranjem prema dolje pojavljuje se greška #N/A.

=VLOOKUP(A7;$A$2:$B$3;2;FALSE)

Da bi utvrdili u kojem slučaju se dotična greška pojavljuje koristiti ćemo funkciju ISERROR. Sintaksa ISERROR funkcije je slijedeća

=ISERROR(value)

Rezultat formule iznad je TRUE ako je "value" = #N/A. (vidi sliku ispod)
Dakle umjesto argumenta "value" mi možemo ugnijezditi formulu Vlookup, pa naša formula izgleda ovako

=ISERROR(VLOOKUP(A7;$A$2:$B$3;2;FALSE))

Rezultat ove formule je TRUE ili FALSE, ovisno o rezultatu formule Vlookup. Pogledajte sliku ispod.

Greška u Excelu kao rezultat

Slijedeća formula koja će na osnovu TRUE ili FALSE (slika iznad) vratiti ispravan rezultat ili praznu ćeliju je IF funkcija. Poznato vam je da IF funkcija ima slijedeću sintaksu.

=IF(logical_test;value_if_true;value_if_false) ili laički prevedeno =IF(uvjet;rezultat-ako-je-true;rezultat-ako-je-false) ili u drugom žargonu na ovom konkretnom primjeru

=IF(Vlookup-formula;prazna-ćelija;Vlookup-formula)

S obzirom da osnovna Vlookup formula može vratiti grešku, mi ćemo je ugnijezditi u Excel ISERROR funkciju i koristiti kao takvu pa imamo slijedeću formulu.

=IF(ISERROR(Vlookup-formula);prazna-ćelija;Vlookup-formula). Ako pogledate Evaluate formula step-by-step tok izračuna tada ćete bolje shvatiti.

U jednom koraku to laički izgleda ovako. =IF(greška;prazna-ćelija;rezultat-vlookup-formule). Pogledajte sliku ispod.

Konačna formula za uklanjanje greške u Excelu 2003 je slijedeća.
Dakle za svaki rezultat TRUE koji vrati ISERROR funkcija, IF funkcija vratiti će rezultat praznu ćeliju.

=IF(ISERROR(VLOOKUP(A7;$A$2:$B$3;2;FALSE));"";VLOOKUP(A7;$A$2:$B$3;2;FALSE))

Formula IF/ISERROR uklanja grešku iz Excel 2003 ćelije

Uklanjanje greške koristeći Excel 2003 funkcije IF/ISNUMBER

Drugi način ignoriranja ili uklanjanja greške je korištenjem funkcija IF/ISNUMBER.

Princip rješavanja problema uklanjanja ili ignoriranja greške u Excelu 2003 je isti kao i kod prethodne funkcije ISERROR. Pogledajte tablicu na početku tutorijala i uočite koje informacijske funkcije možete koristiti zavisno od greške koju vraća osnovna formula. Na slici ispod uočite kako možete koristeći kombinaciju IF/ISNUMBAR ukloniti ili sakriti grešku koju vraća osnovna funkcija.

S obzirom da osnovna formula vraća broj ili vrijednost (u ovom slučaju je to Vlookup formula), tada možemo koristiti i funkciju ISNUMBER da bi provjerili ispravnost osnovne formule kao rezultata.

=ISNUMBER(Vlookup-formula)
=IF(Vlookup-formula;Vlookup-formula;"")
=IF(ISNUMBER(Vlookup-formula);Vlookup-formula;"")

Uočite položaj argumenta "prazna ćelija" (dva navodnika).
U prethodnom primjeru za "praznu ćeliju" imali smo položaj kao drugi argument IF funkcije (true).
U ovom primjeru je to treći položaj argumenta IF funkcije (false).

=IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)
=IF(logical_test;value_if_true;value_if_false)

Dakle ako koristimo funkcije IF/ISNUMBER formula je slijedeća

=IF(ISNUMBER(VLOOKUP(A7;$A$2:$B$3;2;FALSE));VLOOKUP(A7;$A$2:$B$3;2;FALSE);"")

IF i ISNUMBER funkcije za skrivanje greške u Excelu 2003

Za eventualno otklanjanje grešaka u Excelu 2007, 2010 i 2013 pogledajte tutorijal za funkcija IFERROROva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr