IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 CELL
2 ERROR.TYPE
3 ISBLANK
4 ISERR
5 ISERROR
6 ISEVEN
7 ISLOGICAL
8 ISNA
9 ISNONTEXT
10 ISNUMBER
11 ISODD
12 ISREF
13 ISTEXT
14 N
15 NA
16 TYPE
17 INFO
   
  .

MICROSOFT EXCEL

INFORMACIJSKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


ISNA

Ova sekcija opisuje devet funkcija radnog lista korištenih za testiranje vrste vrijednosti ili reference.

Svaka od tih funkcija, koje zajedno zovemo IS funkcije, provjerava vrstu vrijednosti i vraća TRUE ili FALSE, ovisno o rezultatu. Primjerice, ISBLANK funkcija vraća logičku vrijednost TRUE ako je vrijednost referenca na praznu ćeliju; inače vraća FALSE.

Sintaksa

ISBLANK(value)
ISERR(value)
ISERROR(value)
ISLOGICAL(value)
ISNA(value)
ISNONTEXT(value)
ISNUMBER(value)
ISREF(value)
ISTEXT(value)

Value    je vrijednost koju želite testirati. Value može biti prazna (prazna ćelija), vrijednost pogreške, logička, tekstna ili brojčana vrijednost, referenca ili naziv koji upućuje na bilo što od navedenog, koje želite testirati.

Funkcija Vraća TRUE ako
ISBLANK Value se odnosi na praznu ćeliju.
ISERR Value se odnosi na bilo koju vrijednost pogreške osim #N/D.
ISERROR Value se odnosi na bilo koju vrijednost pogreške (#N/D, #VRIJ!, #REF!, #DIJ/0!, #BROJ!, #NAZIV? ili #NULA!).
ISLOGICAL Value se odnosi na logičku vrijednost.
ISNA Value se odnosi na vrijednost pogreške #N/D (value nije raspoloživa).
ISNONTEXT Value se odnosi na bilo koju stavku koja nije tekst. (Napomena: funkcija vraća TRUE ako se value odnosi na praznu ćeliju.)
ISNUMBER Value se odnosi na broj.
ISREF Value se odnosi na referencu.
ISTEXT Value se odnosi na tekst.

Napomene
  • Argumenti vrijednosti za IS funkciju neće se pretvarati. Npr. u većini ostalih funkcija u kojima se traži broj, tekstna vrijednost "19" pretvorit će se u broj 19. Međutim, u formuli ISNUMBER("19"), "19" se neće pretvoriti iz tekstne vrijednosti, a funkcija ISNUMBER prikazat će FALSE.
  • IS funkcije korisne su u formulama za testiranje rezultata izračuna. Kombinirane s funkcijom IF, nude metodu za pronalaženje pogrešaka u formulama (pogledajte sljedeće primjere).
1. primjer

ISNA

2. primjer

Kako se riješiti greške #N/A pomoću funkcije ISNA

Primjer kako možemo pomoću funkcije ISNA provjeriti grešku i vratiti nama odgovarajući rezultat u ćeliji.
Formule za ovaj primjer su slijedeće:

B1: =VLOOKUP(A1;imenovani_podaci;2;FALSE)
B2:
=IF(ISNA(VLOOKUP(A2;imenovani_podaci;2;FALSE));"greška";VLOOKUP(A2;imenovani_podaci;2;FALSE))

Rješavanje problema greške #N/A pomoću funkcije ISNA 


Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr