IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 CELL
2 ERROR.TYPE
3 ISBLANK
4 ISERR
5 ISERROR
6 ISEVEN
7 ISLOGICAL
8 ISNA
9 ISNONTEXT
10 ISNUMBER
11 ISODD
12 ISREF
13 ISTEXT
14 N
15 NA
16 TYPE
17 INFO
   
  .

MICROSOFT EXCEL

INFORMACIJSKE FUNKCIJE U  MS EXCEL-u 2003


CELL

Prikazuje podatke o oblikovanju, mjestu ili sadržaju gornje lijeve ćelije u referenci.

Sintaksa

CELL(info_type;reference)

Info_type    je tekstna vrijednost koja određuje željenu vrstu podataka o ćeliji. Sljedeći popis pokazuje moguće vrijednosti argumenta info_type i pripadajuće rezultate.

Info_type Prikazuje
"address" Referencu prema prvoj ćeliji u referenci, u obliku teksta.
"col" Broj stupca ćelije u referenci.
"color" 1 ako je ćelija oblikovana u boji za negativne vrijednosti; inače prikazuje 0 (nulu).
"contents" Vrijednost gornje lijeve ćelije u referenci; nije formula.
"filename" Naziv datoteke (zajedno s cijelim putem) u kojoj se nalazi referenca, u obliku teksta. Prikazuje prazni tekstni ("") ako radni list na kojem se nalazi referenca još nije spremljen.
"format" Tekstnu vrijednost koja odgovara obliku broja u ćeliji. Tekstne vrijednosti za različite oblike prikazane su u sljedećoj tablici. Prikazuje "-" na kraju tekstne vrijednosti ako je ćelija oblikovana u boji za negativne vrijednosti. Prikazuje "()" na kraju tekstne vrijednosti ako je ćelija oblikovana zagradama za pozitivne ili sve vrijednosti.
"parentheses" 1 ako je ćelija oblikovana zagradama za pozitivne ili sve vrijednosti; inače prikazuje 0.
"prefix" Tekstnu vrijednost koja odgovara "prefiksu natpisa" ćelije. Prikazuje jednostruki navodnik (') ako je tekst u ćeliji poravnan lijevo, dvostruki navodnik (") ako je tekst u ćeliji poravnan desno, (^) ako je tekst u ćeliji centriran, kosu crtu unazad (\) ako je tekst u ćeliji ispunjeno poravnan, te prazni tekst ("") ako se u ćeliji nalazi nešto drugo.
"protect" 0 ako ćelija nije zaključana, a 1 ako je ćelija zaključana.
"row" Broj retka ćelije u referenci.
"type" Tekstnu vrijednost koja odgovara vrsti podataka u ćeliji. Prikazuje "b" ako je ćelija prazna, "l" ako ćelija sadrži tekstnu konstantu i "v" ako ćelija sadrži nešto drugo.
"width" Širinu stupca ćelije zaokruženu na cijeli broj. Širina svih jedinica stupca jednaka je širini jednog znaka na zadanoj veličini fonta.

Reference    je ćelija za koju želite podatke. Ako se izostavi, prikazat će se podaci navedeni u argumentu info_type za posljednju promijenjenu ćeliju. Sljedeći popis opisuje koje tekstne vrijednosti prikazuje CELL kada je info_type "format", a reference je ćelija oblikovana ugrađenim oblikom broja.


 
 
Ako je oblik iz Microsoft Excela CELL prikazuje
Općenito "G"
0 "F0"
#.##0 ".0"
0,00 "F2"
#.##0,00 ".2"
#.##0_ Kn);(#.##0 Kn) "C0"
#.##0_ Kn);[Red](#.##0 Kn) "C0-"
#.##0,00_ Kn);(#.##0,00 Kn) "C2"
#.##0,00_ Kn);[Red](#,##0,00 Kn) "C2-"
0% "P0"
0,00% "P2"
0,00E+00 "S2"
# ?/? ili # ??/?? "G"
d.m.yy. ili d.m.yy. h:mm ili dd.mm.yy. "D4"
d-mmm-yy ili dd-mmm-yy "D1"
d-mmm ili dd-mmm "D2"
mmm-yy "D3"
dd.mm. "D5"
h:mm AM/PM "D7"
h:mm:ss AM/PM "D6"
h:mm "D9"
h:mm:ss "D8"

Ako argument info_type u formuli CELL ima vrijednost "format" i ako se ćelija kasnije oblikuje prilagođenim oblikovanjem, ponovno izračunajte radni list da biste obnovili formulu CELL.

Napomena

Funkcija CELL dana je radi kompatibilnosti s ostalim programima za proračunske tablice.

PrimjerOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr