IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


XNPV

Vraća čistu sadašnju vrijednost za slijed novčanih tokova koji nije nužno periodičan. Kao bi izračunali čistu sadašnju vrijednost za niz novčanih tokova koji je periodičan, koristite funkciju NPV.

Ako ova funkcija nije dostupna i prikazuje pogrešku #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatni alat za analizu.

Kako?

Sintaksa

XNPV(rate;values;dates)

Rate    je diskontna stopa primijenjena na novčane tokove.

Values    je niz novčanih tokova koji odgovara rasporedu plaćanja po datumima. Prvo plaćanje je neobvezno i odgovara trošku ili plaćanju na početku ulaganja. Ako je prva vrijednost trošak ili plaćanje mora biti negativna vrijednost. Sva sljedeća plaćanja su diskontno bazirana na 365 dnevnoj godini. Niz vrijednosti mora sadržavati najmanje jednu pozitivnu i jednu negativnu vrijednost.

Dates    je raspored datuma plaćanja koji odgovaraju novčanim tokovima. Datum prvog plaćanja označava početak rasporeda plaćanja. Svi drugi datumi moraju biti nakon toga datuma, no mogu se javljati u bilo kojem poretku.

Napomene

  • Microsoft Excel sprema datume kao serijske brojeve u nizu kako bi se mogli koristiti u izračunima. Prema zadanom, 1. siječanj 1900. serijski je broj 1, a 1. siječanj 2008. serijski broj 39448 jer se nalazi 39.448 dana iza 1. siječnja 1900. Microsoft Excel za Macintosh koristi drugi zadani datumski sustav.
  • Brojevima u argumentu dates odbacuju se decimale.
  • Ako neki argument nije broj, XNPV vraća pogrešku #VRIJ!.
  • Ako neki broj u dates nije ispravan datum, XNPV će prikazati pogrešku #VRIJ!.
  • Ako neki broj među datumima prethodi početnom datumu, XNPV vraća pogrešku #BROJ!.
  • Ako argumenti values i dates sadrže različit broj vrijednosti, XNPV vraća pogrešku #BROJ!.
  • XNPV se računa prema sljedećem:
XNPV

gdje je:

di = i-ti ili posljednji, datum plaćanja.

d1 = 0-ti datum plaćanja.

Pi = i-to ili posljednje, plaćanje. Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr