IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


XIRR

Vraća internu stopu povrata za raspored novčanih tokova koji nije nužno periodičan. Kako biste izračunali internu stopu povrata za niz periodičnih novčanih tokova, koristite funkciju IRR.

Ako ova funkcija nije dostupna i prikazuje pogrešku #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatni alat za analizu.

Kako?

Sintaksa

XIRR(values;dates;guess)

Values    je niz novčanih tokova koji odgovara rasporedu plaćanja u argumentu datumi. Prvo plaćanje je neobvezno i odgovara trošku ili plaćanju na početku ulaganja. Ako je prva vrijednost trošak plaćanja, mora biti negativna. Sva sljedeća plaćanja su diskontno bazirana na godini od 365 dana. Niz vrijednosti mora sadržavati barem jednu pozitivnu i jednu negativnu vrijednost.

Dates    je raspored datuma plaćanja koji odgovara novčanim tokovima. Datum prvog plaćanja označava početak rasporeda plaćanja. Svi drugi datumi moraju biti nakon toga datuma, ali se mogu javljati u bilo kojem redoslijedu. Datumi se moraju unijeti pomoću funkcije DATE ili kao rezultati ostalih formula ili funkcija. Npr. koristite DATE(2008;5;23) za datum 23. svibnja 2008. Mogu nastati problemi ako se datumi unesu kao tekst.

Guess    je broj za koji procjenjujete da je blizu rezultatu funkcije XIRR.

Napomene

  • Microsoft Excel sprema datume kao serijske brojeve u nizu kako bi se mogli koristiti u izračunima. Prema zadanom, 1. siječanj 1900. serijski je broj 1, a 1. siječanj 2008. serijski broj 39448 jer se nalazi 39.448 dana iza 1. siječnja 1900. Microsoft Excel za Macintosh koristi drugi zadani datumski sustav.
  • Brojevima u argumentu dates odbacuju se decimale.
  • XIRR očekuje najmanje jedan pozitivan i jedan negativan novčani tok; u suprotnom, XIRR vraća pogrešku #BROJ!.
  • Ako neki broj u dates nije ispravan datum, XIRR će prikazati pogrešku #VRIJ!.
  • Ako neki broj u argumentu dates prethodi početnom datumu, XIRR vraća pogrešku #BROJ!.
  • Ako argumenti values i dates sadrže različit broj vrijednosti, XIRR vraća pogrešku #BROJ!.
  • U većini slučajeva ne treba zadati guess za izračun XIRR. Ako je izostavljen, pretpostavlja se da je 0,1 (10%).
  • XIRR je usko povezan s XNPV, funkcijom čiste sadašnje vrijednosti. Stopa povrata izračunata pomoću XIRR je kamatna stopa koja odgovara XNPV = 0.
  • Microsoft Excel koristi iterativnu tehniku za izračun XIRR. Koristeći promjenljivu stopu (koja počinje sa vrijednošću procjena), XIRR kruži izračunom sve dok rezultat ne bude zadovoljena točnost unutar 0,000001%. Ako XIRR ne može pronaći rezultat nakon 100 pokušaja, vraća se pogrešku #BROJ!. Stopa se mijenja sve dok:

gdje je:

di = i-ti ili posljednji, datum plaćanja.

d1 = 0-ti datum plaćanja.

Pi = i-to ili posljednje, plaćanje. Napomena  Da biste broj vidjeli kao postotak, označite ćeliju i na izborniku Oblikovanje pritisnite Ćelije . Pritisnite karticu Broj, a zatim u okviru Kategorija odaberite Postotak .

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr