IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


VDB

Vraća amortizaciju imovine za bilo koje navedeno razdoblje, uključujući parcijalna razdoblja, korištenjem metode izračunavanja amortizacije fiksnom stopom od 200% stope otpisa po linearnoj metodi ili neke druge metode koju navedete. VDB predstavlja amortizaciju promjenljivu fiksnom stopom.

Sintaksa

VDB(cost;salvage;life;start_period;end_period;factor;no_switch)

Cost    je početna cijena imovine.

Salvage    je vrijednost na kraju amortizacije (ponekad se naziva likvidacijska vrijednost imovine).

Life    je broj razdoblja tijekom kojih se imovine amortizira (ponekad se naziva vrijeme upotrebljivosti imovine).

Start_period    je početno razdoblje za koje želite izračunati amortizaciju. Start_period mora rabiti iste jedinice kao vijek.

End_period    je posljednje razdoblje za koje želite izračunati amortizaciju. End_period mora rabiti iste jedinice kao vijek.

Factor    je stopa po kojoj se umanjuje knjižna vrijednost opreme od knjižne vrijednosti opreme prethodnog razdoblja. Ako je factor izostavljen, pretpostavlja se da je 2 (metoda ubrzane deprecijacije kod koje je fiksna stopa 200% stope otpisa po linearnoj metodi - DDB). Promijenite factor ako ne želite koristiti metodu izračunavanja amortizacije fiksnom stopom od 200%. Za opis metode izračunavanja amortizacije fiksnom stopom, pogledajte DDB.

No_switch    je logička vrijednost koja navodi hoće li se prebaciti na linearnu amortizaciju, kada je amortizacija veća od proračuna amortizacije fiksnom stopom.

  • Ako je no_switch TRUE, Microsoft Excel ne prebacuje na linearnu amortizaciju, čak i kad je amortizacija veća od proračuna amortizacije fiksnom stopom.
  • Ako je no_switch FALSE ili ga nema, Excel se prebacuje na linearnu amortizaciju kada je amortizacija veća od proračuna amortizacije fiksnom stopom.

Svi argumenti, osim no_switch moraju biti pozitivni brojevi.Napomena  Rezultati su zaokruženi na dva decimalna mjesta.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr