IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  -

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


PV

Vraća sadašnju vrijednost investicije. Sadašnja vrijednost je ukupan iznos sadašnje vrijednosti niza budućih novčanih izdataka. Na primjer, kada posuđujete novac, iznos zajma je sadašnja vrijednost za onoga tko vam posuđuje novac.

Sintaksa

PV(rate;nper;pmt;fv;type)

Rate    je kamatna stopa po pojedinom razdoblju. Na primjer, ako ste dobili kredit za kupnju automobila, uz kamatnu stopu od 10 posto godišnje i ako kredit otplaćujete mjesečnim ratama, vaša mjesečna kamatna stopa iznosi 10%/12 ili 0,83%. U formulu ćete za stopu unijeti 10%/12 ili 0,83% ili 0,0083.

Nper    je ukupan broj razdoblja plaćanja anuiteta. Na primjer, ako dobijete četverogodišnji zajam i otplaćujete ga mjesečnim ratama, vaš zajam ima 4*12 (ili 48) razdoblja plaćanja. U formulu biste, za nper, unijeli 48.

Pmt    je iznos koji uplaćujete u svakom razdoblju i ne može se mijenjati tijekom anuiteta. U pravilu, pmt uključuje glavnicu i kamate, bez dodatnih poreza i pristojbi. Na primjer, mjesečni obroci za četverogodišnji zajam za kupovinu automobila, na 10.000 Kn i uz 12 posto kamata, iznose 263,33 Kn. Za pmt, u formulu biste unijeli -263,33. Ako je pmt ispušten, morate uključiti argument fv.

Fv    je buduća vrijednost ili saldo koji želite postići nakon zadnje uplate. Ako je fv izostavljen, pretpostavlja se da je 0 (na primjer, buduća vrijednost zajma je 0). Na primjer, želite li u 18 godina uštedjeti 50.000 Kn za plaćanje specijalnog projekta, tada je buduća vrijednost 50.000 Kn. Tada možete napraviti jednostavnu procjenu po kamatnoj stopi i odrediti koliko morate uštedjeti svakog mjeseca. Ako je fv ispušten morate uključiti argument pmt.

Type    je broj 0 ili 1 i naznačuje kada se obavljaju uplate.

Postavite da je type jednako Ako je uplata obavljena
0 ili je izostavljen Na kraju razdoblja
1 Na početku razdoblja

Napomene
 • Budite dosljedni pri uporabi jedinica, kojima navodite rate i nper. Radi li se o mjesečnim ratama za četverogodišnji zajam, uz 12 posto kamata godišnje, za rate koristite 12%/12, a za nper 4*12. Ako se radi o godišnjim ratama za isti zajam, rate je 12%, a nper je 4.
 • Sljedeće funkcije se primjenjuju na anuitetima:
  CUMIPMT PPMT
  CUMPRINC PV
  FV RATE
  FVSCHEDULE XIRR
  IPMT XNPV
  PMT  

  Anuitet je niz nepromjenljivih novčanih uplata kroz neprekidno razdoblje. Npr. zajam za kupovinu auta ili hipoteka je anuitet. Za detaljnije informacije, pogledajte opis za svaku funkciju anuiteta.
 • Kod funkcija anuiteta, novčani iznos koji uplaćujete, kao što je štedni ulog, predstavljen je negativnim brojem; novčani iznos koji primate, kao što je dividendni ček, predstavljen je pozitivnim brojem. Na primjer, 1.000 Kn depozita banci bit će predstavljeno argumentom -1000 ako ste deponent i argumentom 1000 ako ste banka.
 • Microsoft Excel rješava jedan financijski argument pomoću ostalih. Ako stopa nije 0, tada je:

  PV

  Ako je stopa 0, tada je:

  (pmt * nper) + pv + fv = 0Također pogledajte tutorijal vezan za planiranje podizanja i otplate kredita na određene rate

Rezultat je negativan jer predstavlja iznos koji trebate platiti, izdatak. Ako je potrebno platiti (60.000) za anuitet, mogli biste odlučiti da to ne bi bilo dobro ulaganje jer je sadašnja vrijednost anuiteta (59.777,15) manja od onog što trebate platiti.

Napomena  Kamatna stopa dijeli se sa 12 kako bi se dobila mjesečna stopa. Broj godina tijekom kojih se otplaćuje množi se sa 12 kako bi se dobio broj otplata.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr