IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


PRICE

Vraća cijenu vrijednosnice koja nosi periodične kamate prema 100 Kn nominalne vrijednosti.

Ako ova funkcija nije dostupna i prikazuje pogrešku #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatni alat za analizu.

Kako?

Sintaksa

PRICE(settlement;maturity;rate;yld;redemption;frequency;basis)

Važno  Datumi se moraju unijeti pomoću funkcije DATE ili kao rezultati ostalih formula ili funkcija. Npr. koristite DATE(2008;5;23) za datum 23. svibnja 2008. Mogu nastati problemi ako se datumi unesu kao tekst.

Settlement    je datum namire vrijednosnice. Datum namire vrijednosnice je datum nakon datuma emisije, kada je vrijednosnica prodana kupcu.

Maturity    je datum dospijeća vrijednosnice. Datum dospijeća je datum kada vrijednosnica istječe.

Rate    je godišnja kuponska stopa vrijednosnice.

Yld    je godišnji prinos vrijednosnice.

Redemption    je otkupna vrijednost vrijednosnice za 100 Kn nominalne vrijednosti.

Frequency    je broj kuponskih isplata u godini. Za godišnje uplate, frequency = 1; za polugodišnje, frequency = 2; za tromjesečne, frequency = 4.

Basis    je vrsta osnovice brojenja dana koja se koristi.

Basis Osnovica brojenja dana
0 ili je izostavljen US (NASD) 30/360
1 Stvarna/Stvarna
2 Stvarna/360
3 Stvarna/365
4 Evropska 30/360

Napomene
 • Microsoft Excel sprema datume kao serijske brojeve u nizu kako bi se mogli koristiti u izračunima. Prema zadanom, 1. siječanj 1900. serijski je broj 1, a 1. siječanj 2008. serijski broj 39448 jer se nalazi 39.448 dana iza 1. siječnja 1900. Microsoft Excel za Macintosh koristi drugi zadani datumski sustav.
 • Datum namire je datum kada je kupac kupio kupon, primjerice obveznicu. Datum dospijeća je datum kada istječe kupon. Npr. neka je 1. siječnja 2008. emitirana obveznica na 30 godina i kupac ju je kupio šest mjeseci kasnije. Datum emisije bio bi 1. siječnja 2008., datum namire bio bi 1. srpnja 2008., a datum dospijeća bio bi 1. siječnja 2038., što je 30 godina nakon datuma emisije, 1. siječnja 2008.
 • Argumentima settlement, maturity, frequency i basis odbacuju se decimale.
 • Ako settlement ili maturity nije ispravan datum, PRICE će prikazati pogrešku #VRIJ!.
 • Ako je yld < 0 ili rate < 0, PRICE vraća pogrešku #BROJ!.
 • Ako je redemption ? 0, PRICE vraća pogrešku #BROJ!.
 • Ako je frequency bilo koji broj različit od 1, 2 ili 4, PRICE vraća pogrešku #BROJ!.
 • Ako je basis < 0 ili je basis > 4, PRICE vraća pogrešku #BROJ!.
 • Ako je settlement ? maturity, PRICE vraća pogrešku #BROJ!.
 • PRICE se računa kako slijedi:
 • PRICE

  gdje je:

  DSC = broj dana od namire do sljedećeg kuponskog datuma.

  E = broj dana u kuponskom razdoblju u kojem je i datum namire.

  N = broj kupona isplativih između datuma namire i datuma otkupa.

  A = broj dana od početka kuponskog razdoblja do datuma namire.Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr