IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


PPMT

Vraća otplatu glavnice za zadano razdoblje, za ulaganje koje se temelji na periodičnim i stalnim uplatama i konstantnoj kamatnoj stopi.

Sintaksa

PPMT(rate;per;nper;pv;fv;type)

Za potpuniji opis argumenata u funkciji PPMT, pogledajte PV.

Rate    je kamatna stopa po razdoblju.

Per    navodi razdoblje i mora biti u rasponu između 1 i nper.

Nper    je ukupan broj razdoblja plaćanja anuiteta.

Pv    je sadašnja vrijednost — ukupan iznos sadašnje vrijednosti niza budućih uplata.

Fv    je buduća vrijednost ili saldo koji želite postići nakon zadnje uplate. Ako je fv izostavljen, pretpostavlja se da je 0 (nula), što znači da je buduća vrijednost zajma 0.

Type    je broj 0 ili 1 i naznačuje kada se obavljaju uplate.

Postavite da je type jednako Ako je uplata obavljena
0 ili je izostavljen Na kraju razdoblja
1 Na početku razdoblja

Napomena

Budite dosljedni pri uporabi jedinica, kojima navodite rate i nper. Radi li se o mjesečnim ratama za četverogodišnji zajam, uz 12 posto kamata godišnje, za rate koristite 12%/12, a za nper 4*12. Ako se radi o godišnjim ratama za isti zajam, rate je 12%, a nper je 4.

1. primjer

PPMT

Napomena     Kamatna stopa dijeli se sa 12 kako bi se dobila mjesečna stopa. Broj godina tijekom kojih se otplaćuje množi se sa 12 kako bi se dobio broj otplata.

2. primjerOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr