IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


NPV

Izračunava čistu sadašnju vrijednost ulaganja, prema diskontnoj stopi i nizu budućih novčanih izdataka (negativne vrijednosti) i novčanih primitaka (pozitivne vrijednosti).

Sintaksa

NPV(rate;value1;value2; ...)

Rate    je diskontna stopa tijekom jednog razdoblja.

Value1, value2, ...    je 1 do najviše 29 argumenata koji predstavljaju novčane izdatke i primitke.

 • Value1, value2, ... moraju biti vrijednosti novčanih tokova koje se javljaju u jednakim vremenskim razmacima i na kraju svakog razdoblja.
 • NPV rabi redoslijed vrijednosti value1, value2, ... za tumačenje redoslijeda novčanih tokova. Provjerite da li ste vrijednosti novčanih izdataka i primitaka unijeli ispravnim redoslijedom.
 • Ako su argumenti brojevi, prazne ćelije, logičke vrijednosti ili tekstni prikaz brojeva, uključuju se u izračun. Suprotno, ako su argumenti vrijednosti pogreške ili tekst koji se ne može prevesti u broj, zanemaruju se.
 • Ako je argument polje ili referenca, prilikom izračunavanja se uključuju samo brojevi koji su u njima navedeni. Prazne ćelije, logičke vrijednosti, tekst ili pogreške, koje su dio polja ili reference, zanemaruju se.

Napomene

 • NPV ulaganje započinje jedno razdoblje prije datuma prvog novčanog toka izraženog argumentom value1 i završava sa zadnjim novčanim tokom u navedenom popisu argumenata. Izračunavanje NPV funkcije temelji se na budućim novčanim tokovima. Ako se vaš prvi novčani tok javlja na početku prvog razdoblja, njegovu vrijednost dodajete rezultatu funkcije NPV, a ne unosite je kao argument funkcije. Za dodatne informacije, pogledajte navedeni primjer.
 • Ako je n broj novčanih tokova navedenih u vrijednostima popisa, formula za izračunavanje NPV je:

  NPV
   

 • NPV je slična funkciji PV (sadašnja vrijednost). Osnovna razlika između PV i NPV je u tome što PV dozvoljava da novčani tokovi započinju na kraju ili na početku razdoblja. Za razliku od promjenljivih vrijednosti novčanih tokova kod funkcije NPV, iznosi novčanih tokova kod funkcije PV moraju biti nepromijenjeni za vrijeme investicije. Za informacije o anuitetima i financijskim funkcijama, pogledajte PV.
 • NPV je također srodna funkciji IRR (interna stopa dobiti). IRR je stopa za koju je NPV jednako nuli: NPV(IRR(...); ...) = 0.
1. primjer

U prethodnom primjeru, kao argument funkcije unesen je i iznos početne investicije od 10.000 Kn, jer je uplata obavljena na kraju prvog razdoblja.

2. primjerU prethodnom primjeru, među argumentima nije bila uključena početna cijena od 40.000 Kn, budući da je uplata obavljena na početku prvog razdoblja.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr