IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


MIRR

Vraća modificiranu internu stopu dobiti za niz periodičnih novčanih tokova. MIRR razmatra iznos uloga i kamate dobivene za ponovno ulaganje.

Sintaksa

MIRR(values;finance_rate;reinvest_rate)

Values    je polje ili referenca na ćelije koje sadrže brojeve. Navedeni brojevi predstavljaju niz periodičnih izdataka (negativne vrijednosti) i primitaka (pozitivne vrijednosti).

  • Za izračunavanje modificirane interne stope dobiti, argument vrijednosti mora sadržati barem jednu pozitivnu i jednu negativnu vrijednost. U protivnom, MIRR vraća vrijednost pogreške #DIJ/0!.
  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene. Međutim, ćelije s vrijednošću nula su uključene.

Finance_rate    je kamatna stopa koju plaćate na vrijednost novčanog iznosa korištenog u novčanim tokovima.

Reinvest_rate    je kamatna stopa dobiti temeljena na ponovnom ulaganju.

Napomene

  • MIRR rabi redoslijed vrijednosti za interpretiranje redoslijeda novčanih tokova. Provjerite da li ste unijeli iznose uplata i dobiti redoslijedom koji želite i s ispravnim predznakom (pozitivne vrijednosti za iznose koje primate, a negativne za izdatke).
  • Ako je n broj zadanih vrijednosti novčanih tokova, frate je finance_rate i rrate je reinvest_rate, tada je formula za MIRR:

    MIRROva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr