IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
 
MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


ISPMT

Računa kamatu plaćenu tijekom određenog vremena ulaganja. Ova funkcija je dana za kompatibilnost s Lotusom 1-2-3.

Sintaksa

ISPMT(rate;per;nper;pv)

Rate    je kamatna stopa za ulaganje.

Per    je razdoblje za koje želite izračunati kamatu i mora biti u rasponu od 1 do nper.

Nper    je ukupan broj razdoblja plaćanja za ulaganje

Pv    je sadašnja vrijednost ulaganja. Za pozajmicu, pv je iznos pozajmice.

Napomene

  • Budite dosljedni pri korištenju jedinica kojima navodite vrijednost za stopu i nper. Radi li se o mjesečnim plaćanjima za četverogodišnji zajam, uz godišnju kamatu od 12 posto, za stopu koristite 12%/12 i za nper 4*12. Ako se radi o godišnjim plaćanjima za isti zajam, koristite 12% za stopu i 4 za nper.
  • Za sve je argumente iznos koji morate platiti, kao što je polog za štednju, predstavljen negativnim brojevima; iznos koji primate, kao što je ček od dividende, predstavljen je pozitivnim brojevima.
  • Za detaljnije informacije o financijskim funkcijama pogledajte funkciju PV.Napomena   Kamatna stopa dijeli se sa 12 kako bi se dobila mjesečna stopa. Broj godina tijekom kojih se otplaćuje množi se sa 12 kako bi se dobio broj otplata.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr