IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


IRR

Vraća internu stopu profitabilnosti za nizove novčanih tokova, čije su vrijednosti predstavljene brojevima. Ti novčani tokovi ne moraju biti jednaki, kao što bi bili kod anuiteta. Moraju se, međutim, događati u pravilnim razmacima, npr. mjesečno ili godišnje. Interna stopa profitabilnosti je kamatna stopa dobivena za investiciju koja se sastoji od isplata (negativne vrijednosti) i dobiti (pozitivne vrijednosti), koje se događaju u pravilnim razmacima.

Sintaksa

IRR(values;guess)

Values    je polje ili referenca ćelija koje sadrže brojeve za koje želite izračunati internu stopu profitabilnosti.

  • Values moraju sadržavati najmanje jednu pozitivnu vrijednost i jednu negativnu vrijednost za izračun interne stope profitabilnosti.
  • IRR koristi poredak vrijednosti za tumačenje poretka novčanih tokova. Pazite da unesete vrijednosti isplata i dobiti slijedom koji želite.
  • Ako argument koji je polje ili referenca sadrži tekst, logičke vrijednosti ili prazne ćelije, te su vrijednosti zanemarene.

Guess    je broj za koji procjenjujete da je blizak rezultatu funkcije IRR.

  • Microsoft Excel koristi iterativnu tehniku za izračun IRR. Počevši s procjenom, IRR kruži kroz izračun sve dok rezultat nije točan do 0,00001 posto. Ako IRR ne može naći vrijedeći rezultat nakon 20 pokušaja, vraćena je vrijednost pogreške #BROJ!.
  • U većini slučajeva ne trebate unijeti procjenu za IRR izračun. Ako je procjena ispuštena, pretpostavlja se da je 0,1 (10 posto).
  • Ako IRR daje vrijednost pogreške #BROJ! ili ako rezultat nije blizu očekivanog, probajte ponovno s različitom vrijednošću procjene.

Napomene

Funkcija IRR usko je povezana s NPV, funkcijom za izračunavanje sadašnje neto vrijednosti. Stopa profitabilnosti izračunata pomoću funkcije IRR kamatna je stopa koja odgovara sadašnjoj neto vrijednosti 0 (nula). Sljedeća formula prikazuje kako su povezane funkcije NPV i IRR:

NPV(IRR(B1:B6);B1:B6) jednako 3,60E-08 [S točnošću izračuna IRR, vrijednost 3,60E-08 je efektivno 0 (nula).]Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr