IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


IPMT

Vraća iznos kamate za zadano razdoblje, za ulaganje temeljeno na periodičnim, konstantnim uplatama i konstantnoj kamatnoj stopi. Za potpuniji opis argumenata funkcije IPMT i za više informacija o godišnjem prihodu, pogledajte PV.

Sintaksa

IPMT(rate;per;nper;pv;fv;type)

Rate    je kamatna stopa po razdoblju.

Per    je razdoblje u kojem želite izračunati kamatu i mora biti u rasponu od 1 do nper.

Nper    je ukupan broj razdoblja plaćanja anuiteta.

Pv    je sadašnja vrijednost, odnosno ukupni zbroj iznosa sadašnjih vrijednosti niza budućih plaćanja.

Fv    je buduća vrijednost ili saldo koji želite postići nakon zadnje uplate. Ako je fv izostavljen, pretpostavlja se da je 0 (na primjer, buduća vrijednost zajma je 0).

Type    je broj 0 ili 1 i naznačuje kada se obavljaju uplate. Ako je type izostavljen, pretpostavlja se da je 0.

Postavite da je type jednako Ako je uplata obavljena
0 Na kraju razdoblja
1 Na početku razdoblja

Napomene
  • Budite dosljedni pri uporabi jedinica, kojima navodite rate i nper. Radi li se o mjesečnim ratama za četverogodišnji zajam, uz 12 posto kamata godišnje, za rate koristite 12%/12, a za nper 4*12. Ako se radi o godišnjim ratama za isti zajam, rate je 12%, a nper je 4.
  • Za sve je argumente iznos koji morate platiti, kao što je polog za štednju, predstavljen negativnim brojevima; iznos koji primate, kao što je ček od dividende, predstavljen je pozitivnim brojevima.Napomena   Kamatna stopa dijeli se sa 12 kako bi se dobila mjesečna stopa. Broj godina tijekom kojih se otplaćuje zajam množi se sa 12 kako bi se dobio broj otplata.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr