IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


FV

Prikazuje buduću vrijednost ulaganja na temelju periodične, konstantne otplate i kamatne stope.

Sintaksa

FV(rate;nper;pmt;pv;type)

Za potpuniji opis argumenata i detaljnije informacije o anuitetnim funkcijama, pogledajte PV.

Rate    je kamatna stopa po razdoblju.

Nper    je ukupan broj razdoblja plaćanja anuiteta.

Pmt    je vrijednost otplate u svakom razdoblju; ne može se mijenjati tijekom trajanja anuiteta. U pravilu, pmt sadrži glavnicu i kamate bez dodatnih pristojbi i poreza. Ako je pmt ispuštena, morate upisati argument pv.

Pv    je sadašnja vrijednost, odnosno ukupni zbroj iznosa sadašnjih vrijednosti niza budućih plaćanja. Ako je pv ispušten, pretpostavlja se da je 0 (nula) i mora sadržavati argument pmt.

Type    je broj 0 ili 1 i naznačuje kada se obavljaju uplate. Ako je type izostavljen, pretpostavlja se da je 0.

Postavite da je type jednako Ako je uplata obavljena
0 Na kraju razdoblja
1 Na početku razdoblja

Napomene
  • Budite dosljedni pri uporabi jedinica kojima navodite rate i nper. Radi li se o mjesečnim ratama za četverogodišnji zajam, uz 12 posto kamata godišnje, za rate koristite 12%/12, a za nper 4*12. Ako se radi o godišnjim ratama za isti zajam, rate je 12%, a nper je 4.
  • Za sve je argumente iznos koji morate platiti, kao što je polog za štednju, predstavljen negativnim brojevima; iznos koji primate, kao što je ček od dividende, predstavljen je pozitivnim brojevima.

1. primjer

Napomena   Godišnja kamatna stopa dijeli se sa 12 jer se računa na mjesečnoj osnovi.

2. primjer

Napomena   Godišnja kamatna stopa dijeli se sa 12 jer se računa na mjesečnoj osnovi.

3. primjer

Napomena   Godišnja  kamatna stopa dijeli se sa 12 jer se računa na mjesečnoj osnovi.

4. primjerTakođer pogledajte tutorijal vezan za planiranje podizanja i otplate kredita na određene rate

Napomena   Godišnja  kamatna stopa dijeli se sa 12 jer se računa na mjesečnoj osnovi.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr