IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


DDB

Prikazuje amortizaciju imovine za navedeno razdoblje, koristeći postupak ubrzane amortizacije s fiksnom stopom otpisa od 200% stope otpisa po linearnoj metodi ili neki drugi navedeni postupak.

Sintaksa

DDB(cost;salvage;life;period;month)

Cost    je početna cijena imovine.

Salvage    je vrijednost na kraju amortizacije (naziva se likvidacijska vrijednost imovine).

Life    je broj razdoblja tijekom kojih se imovina amortizira (naziva se vrijeme korištenja imovine).

Period    je razdoblje za koje želite izračunati amortizaciju. Period mora biti izražen u istim jedinicama kao i life.

Factor    je stopa po kojoj se smanjuje vrijednost. Ako se faktor izostavi, pretpostavlja se da je 2 (postupak ubrzane amortizacije kod koje je fiksna stopa 200% stope otpisa po linearnoj metodi).

Važno  Svih pet argumenata moraju biti pozitivni brojevi.

Napomene

  • Postupak ubrzane amortizacije s fiksnom stopom 200% stope otpisa po linearnoj metodi računa amortizaciju ubrzanom stopom. Amortizacija je najveća u prvom razdoblju i smanjuje se u sljedećim razdobljima. DDB koristi sljedeću formulu za izračun smanjenja vrijednosti za pojedino razdoblje:

    ((cost-salvage) - ukupna amortizacija iz prethodnih razdoblja) * (factor/life)

  • Promijenite factor ako ne želite koristiti postupak izračuna amortizacije fiksnom stopom od 200%.
  • Funkciju VDB koristite želite li prijeći na postupak jednostavne amortizacije kada je amortizacija veća od izračunatog smanjenja vrijednosti.Napomena  Rezultati su zaokruženi na dvije decimale.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr