IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


DB

Prikazuje amortizaciju imovine za navedeno razdoblje, koristeći postupak amortizacije fiksnom stopom.

Sintaksa

DB(cost;salvage;life;period;month)

Cost    je početna cijena imovine.

Salvage    je vrijednost na kraju amortizacije (naziva se likvidacijska vrijednost imovine).

Life    je broj razdoblja tijekom kojih se imovina amortizira (naziva se vrijeme korištenja imovine).

Period    je razdoblje za koje želite izračunati amortizaciju. Period mora biti izražen u istim jedinicama kao i life.

Month    je broj mjeseci u prvoj godini. Ako se izostavi, pretpostavlja se da je 12.

Napomene

 • Postupak amortizacije fiksnom stopom izračunava amortizaciju po fiksnoj stopi. DB koristi sljedeće formule za izračuna amortizacije za razdoblje:

  (cost - zbroj amortizacija iz prethodnih razdoblja) * rate

  gdje je:

  rate = 1 - ((salvage / cost) ^ (1 / life)), zaokružena na tri decimale

 • Amortizacija za prvo i posljednje razdoblje poseban je slučaj. Za prvo razdoblje DB koristi ovu formulu:

  cost * rate * month / 12

 • Za posljednje razdoblje DB koristi ovu formulu:

  ((cost - zbroj amortizacija iz prethodnih razdoblja) * rate * (12 - month)) / 12Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr