IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


CUMIPMT

Prikazuje kumulativnu kamatu plaćenu na zajam u razdoblju od start_period do end_period.

Ako ova funkcija nije dostupna i prikazuje pogrešku #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatak skupa alata za analizu.

Kako?

Sintaksa

CUMIPMT(rate;nper;pv;start_period;end_period;type)

Rate    je kamatna stopa.

Nper    je ukupan broj razdoblja isplate zajma.

Pv    je sadašnja vrijednost.

Start_period    je prvo razdoblje u izračunu. Razdoblja isplate zajma označavaju se brojevima, počevši od 1.

End_period    je posljednje razdoblje u izračunu.

Type    je razdoblje uplata.

Type Ako je uplata obavljena
0 (nula) Na kraju razdoblja
1 Na početku razdoblja

Napomene
  • Budite dosljedni pri korištenju jedinica kojima određujete vrijednost za rate i nper. Radi li se o mjesečnim plaćanjima za četverogodišnji zajam, uz godišnju kamatu od 10 posto, za rate koristite 10%/12, a za nper 4*12. Ako se radi o godišnjim plaćanjima za isti zajam, za rate koristite 10%, a za nper 4.
  • Nper, start_period, end_period i type pretvaraju se u cijele brojeve odbacivanjem decimala.
  • Ako je rate ? 0, nper ? 0 ili pv ? 0, CUMIPMT prikazuje vrijednost pogreške #BROJ!.
  • Ako je start_period < 1, end_period < 1 ili start_period > end_period, CUMIPMT prikazuje vrijednost pogreške #BROJ!.
  • Ako je type broj koji nije 0 ili 1, CUMIPMT prikazuje vrijednost pogreške #BROJ!.Napomena  Kamatna stopa dijeli se sa 12 kako bi se dobila mjesečna stopa. Broj godina tijekom kojih se otplaćuje množi se sa 12 kako bi se dobio broj otplata.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr