IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


COUPPCD

Vraća broj koji predstavlja datum prethodnog kupona prije datuma poravnanja.

Ako ova funkcija nije dostupna i vraća pogreškU #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatak za Skup alata za analizu

Kako

Sintaksa

COUPPCD(settlement,maturity,frequency,basis)

Važno  Podatke treba unositi pomoću DATE funkcije ili kao rezultate drugih formula ili funkcija. Na primjer upotrijebite DATE(2008,5,23) za 23. svibnja 2008. Problemi mogu nastati ako se datumi unose unose kao tekst.

Settlement    je datum poravnanja vrijednosnice. Datum poravnanja vrijednosnice je datum nakon datuma izdavanja tj. datuma kada je vrijednosnica prodana kupcu.

Maturity    je datum dospijeća vrijednosnice. Datum dospijeća je datum kada vrijednosnica ističe.

Frequency    je broj kuponskih plaćanja u godini. Za godišnja plaćanja frequency = 1; za polugodišnja, frequency = 2; za tromjesečna plaćanja, frequency = 4

Basis    je vrsta osnove upotrijebljene za brojanje dana .

Basis Osnova za brojanje dana
0 ili je izostavljena Američka (NASD) 30/360
1 Stvarna/stvarno
2 Stvarna/360
3 Stvarna/365
4 Europska 30/360

Napomene
  • Microsoft Excel sprema datume kao sekvencijalne serijske brojeve tako da se mogu upotrebljavati u kalkulacijama. Po zadanom, 1. siječnja, 1900 je serijski broj 1, a 1. siječnja 2008 je serijski broj 39448 jer je od 1. siječnja 1900 prošlo 39 448 dana. Microsoft Excel za Macintosh kao zadani upotrebljava drugačiji sustav datuma
  • Datum poravnanja je datum kada kupac kupuje kupon kao što je obveznica. Datum dospijeća je datum kada kupon ističe. Pretpostavimo primjerice da je 30-godišnja obveznica izdana 1. siječnja 2008, a šest mjeseci kasnije kupi je kupac. Datum izdavanja bi bio 1. siječnja 2008, datum poravnanja 1. lipnja 2008, a datum dospijeća 1. siječnja 2038, što je 30 godina nakon 1. siječnja 2008, datuma izdavanja.
  • Svi argumenti skraćeni su na oblik cijelih brojeva
  • Ako settlement ili maturity nisu valjane vrijednosti datuma, COUPPCD vraća vrijednost pogreške #VALUE!.
  • Ako je frequency je bilo koji broj različit od 1, 2 ili 4, COUPPCD vraća the #BROJ! error value.
  • Ako je basis < 0 ili ako je basis > 4, COUPPCD vraća vrijednost pogreške #BROJ! .
  • Ako je settlement ? maturity, COUPPCD vraća vrijednost pogreške #BROJ!.Napomena  Da biste broj pogledali kao datum označite ćeliju i klinite Ćelije na izborniku Oblikovanje. Kliknite karticu Broj i onda kliknite Datum u okviru Kategorija.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr