IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


COUPNCD

Vraća broj koji predstavlja datum slijedećeg kupona nakon datuma poravnanja.

Ako ova funkcija nije dostupna i prikazuje pogrešku #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatak skupa alata za analizu.

Kako?

Sintaksa

COUPNCD(settlement,maturity,frequency,basis)

Važno  Datumi se moraju unijeti pomoću funkcije DATE ili kao rezultat drugih formula ili funkcija. Npr. koristite DATE(2008;5;23) za 23. svibnja 2008. Ako se datumi unesu kao tekst, mogu nastati problemi.

Settlement    je datum poravnanja vrijednosnice. Datum poravnanja vrijednosnice je datum nakon datuma izdavanja tj. datuma kada je vrijednosnica prodana kupcu.

Maturity    je datum dospijeća vrijednosnice. Datum dospijeća je datum kada vrijednosnica ističe.

Frequency    je broj kuponskih plaćanja u godini. Za godišnja plaćanja, frequency = 1; za polugodišnja, frequency = 2; za tromjesečna plaćanja, frequency = 4

Basis    je vrsta upotrijebljene osnove za brojanje dana.

Basis Osnova za brojenje dana
0 ili je izostavljena Američka (NASD) 30/360
1 Stvarna/stvarno
2 Stvarna/360
3 Stvarna/365
4 Europska 30/360

Napomene
  • Microsoft Excel sprema datume kao serijske brojeve u nizu kako bi se mogli koristiti u izračunima. Prema zadanom, 1. siječnja 1900. je serijski broj 1, a 1. siječnja 2008. je serijski broj 39448 jer se nalazi 39.448 dana iza 1. siječnja 1900. Microsoft Excel za Macintosh koristi drugačiji zadani datumski sustav.
  • Datum poravnanja je datum kada kupac kupuje kupon kao što je obveznica. Datum dospijeća je datum kada kupon ističe. Pretpostavimo primjerice da je 30-godišnja obveznica izdana 1. siječnja 2008, a šest mjeseci kasnije kupi je kupac. Datum izdavanja bi bio 1. siječnja 2008, datum poravnanja 1. lipnja 2008, a datum dospijeća 1. siječnja 2038, što je 30 godina nakon 1. siječnja 2008, datuma izdavanja.
  • Svi argumenti skraćeni su na oblik cijelih brojeva
  • Ako settlement ili maturity nije ispravan datum, COUPNCD vraća vrijednost pogreške #VRIJ!.
  • Ako je frequency bilo koji broj različit od 1,2 ili 4 COUPNCD vraća vrijednost pogreške #BROJ!.
  • Ako je basis < 0 ili ako je basis > 4, COUPNCD vraća vrijednost pogreške #BROJ!.
  • Ako je settlement ? maturity, COUPNCD vraća vrijednost pogreške the #BROJ!.Napomena  Da biste broj pogledali kao datum označite ćeliju i kliknite Ćelije na izborniku Oblikovanje. Kliknite karticu Broj i onda kliknite Datum u okviru Kategorija.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr