IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


AMORDEGRC

Vraća amortizaciju za svako obračunsko razdoblje. Ova funkcija dana je za francuski sustav obračuna. Ako je imovina kupljena u sredini obračunskog razdoblja, tada se proporcionalni pad vrijednosti uzima u obračun. Funkcija je slična funkciji AMORLINC, osim što se koeficijent amortizacije primjenjuje u izračunu ovisno o razdoblju amortizacije imovine.

Ako ova funkcija nije dostupna i prikazuje se pogreška #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatak skupa alata za analizu.

Kako?

Sintaksa

AMORDEGRC(cost;date_purchased;first_period;salvage;period;rate;basis)

Važno  Datumi se moraju unijeti pomoću funkcije DATE ili kao rezultat drugih formula ili funkcija. Npr. koristite DATE(2008;5;23) za 23. svibnja 2008. Ako se datumi unesu kao tekst, mogu nastati problemi.

Cost    je cijena imovine.

Date_purchased    je datum kupnje imovine.

First_period    je datum kraja prvog razdoblja.

Salvage    je likvidacijska vrijednost na kraju vijeka trajanja imovine.

Period    je razdoblje.

Rate    je stopa amortizacije.

Basis    je osnovica brojenja dana u godini koju treba koristiti.

Basis Sustav datuma
0 or omitted 360 dana (NASD metoda)
1 Stvarna
3 365 dana u godini
4 360 dana u godini (Europska metoda)

Napomene
 • Microsoft Excel sprema datume kao serijske brojeve u nizu kako bi se mogli koristiti u izračunima. Prema zadanom, 1. siječnja 1900. je serijski broj 1, a 1. siječnja 2008. je serijski broj 39448 jer se nalazi 39.448 dana iza 1. siječnja 1900. Microsoft Excel za Macintosh koristi drugačiji zadani datumski sustav.
 • Ova funkcija vraćat će amortizaciju sve do zadnjeg razdoblja životnog vijeka imovine ili sve dok je kumulativna vrijednost amortizacije veća od cijene imovine umanjene za likvidacijsku vrijednost.
 • Koeficijenti amortizacije su:
  Životni vijek imovine (1/rate) Koeficijent amortizacije
  Između 3 i 4 godina 1,5
  Između 5 i 6 godina 2
  Više od 6 godina 2,5
 • Stopa amortizacije će rasti do 50% za razdoblje koje prethodi zadnjem razdoblju i narast će na 100% za zadnje razdoblje.
 • Ako je razdoblje amortizacije između 0 (nula) i 1, 1 i 2, 2 i 3 ili 4 i 5, vraća se vrijednost pogreške #BROJ!.Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr