IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 ACCRINT
2 ACCRINTM
3 AMORDEGRC
4 AMORLINC
5 COUPDAYBS
6 COUPDAYS
7 COUPDAYSNC
8 COUPNCD
9 COUPNUM
10 COUPPCD
11 CUMIPMT
12 CUMPRINC
13 DB
14 DDB
15 DISC
16 DOLLARDE
17 DOLLARFR
18 DURATION
19 EFFECT
20 FV
21 FVSCHEDULE
22 INTRATE
23 IPMT
24 IRR
25 ISPMT
26 MDURATION
27 MIRR
28 NOMINAL
29 NPER
30 NPV
31 ODDFPRICE
32 ODDFYIELD
33 ODDLPRICE
34 ODDLYIELD
35 PMT
36 PPMT
37 PRICE
38 PRICEDISC
39 PRICEMAT
40 PV
41 RATE
42 RECEIVED
43 SLN
44 SYD
45 TBILLEQ
46 TBILLPRICE
47 TBILLYIELD
48 VDB
49 XIRR
50 XNPV
51 YIELD
52 YIELDDISC
53 YIELDMAT
   
 MICROSOFT EXCEL

FINANCIJSKE FUNKCIJE  U  MS EXCEL-u 2003


ACCRINT

Vraća stečenu kamatu za vrijednosnicu koja isplaćuje periodičnu kamatu.

Ako ova funkcija nije dostupna i prikaže pogrešku #NAZIV?, instalirajte i učitajte dodatak skupa alata za analizu.

Kako?

Sintaksa

ACCRINT(issue;first_interest;settlement;rate;par;frequency;basis)

Važno  Datumi se moraju unijeti pomoću funkcije DATE ili kao rezultat drugih formula ili funkcija. Npr. koristite DATE(2008;5;23) za 23. svibnja 2008. Ako se datumi unesu kao tekst, mogu nastati problemi.

Issue    je datum emisije vrijednosnice.

First_interest    je datum prve kamate vrijednosnice.

Settlement    je datum namire vrijednosnice. Datum namire vrijednosnice je datum nakon datuma emisije, kada je vrijednosnica prodana kupcu.

Rate    je godišnja kuponska stopa vrijednosnice.

Par    je nominalna vrijednost vrijednosnice. Ako izostavite argument par, ACCRINT koristi 1.000 Kn.

Frequency    je broj kuponskih isplata u godini. Za godišnje uplate, frequency = 1; za polugodišnje, frequency = 2; za tromjesečne, frequency = 4.

Basis    je vrsta osnovice brojenja dana koja se koristi.

Basis Osnovica brojanja dana
0 ili je izostavljen US (NASD) 30/360
1 Stvarna/Stvarna
2 Stvarna/360
3 Stvarna/365
4 Evropska 30/360

Napomene
 • Microsoft Excel sprema datume kao serijske brojeve u nizu kako bi se mogli koristiti u izračunima. Prema zadanom, 1. siječnja 1900. je serijski broj 1, a 1. siječnja 2008. je serijski broj 39448 jer se nalazi 39.448 dana iza 1. siječnja 1900. Microsoft Excel za Macintosh koristi drugačiji zadani datumski sustav.
 • Ako argumenti issue, first_interest, settlement, frequency i basis nisu cijeli brojevi, decimale se odbacuju.
 • Ako datumi za argumente issue, first_interest ili settlement nisu ispravno napisani datumi, ACCRINT će prikazati vrijednost pogreške #VRIJ!.
 • Ako je rate ? 0 ili ako je par ? 0, ACCRINTM će prikazati vrijednost pogreške #BROJ!.
 • Ako je frequency broj različit od 1, 2 ili 4, ACCRINT vraća vrijednost pogreške #BROJ!.
 • Ako je basis < 0 ili ako je basis > 4, ACCRINT vraća vrijednost pogreške #BROJ!.
 • Ako je issue ? settlement, ACCRINT vraća vrijednost pogreške #BROJ!.
 • ACCRINT se izračunava prema sljedećoj formuli:

  ACCRINT

  gdje je:

  Ai = broj nakupljenih dana za i-to kvazi-kuponsko razdoblje unutar neparnog razdoblja.

  NC = broj kvazi-kuponskih razdoblja koja stanu u neparno razdoblje. Ako ovaj broj sadrži razlomak, povećajte ga na sljedeći cijeli broj.

  NLi = normalno trajanje u danima i-tog kvazi-kuponskog razdoblja unutar neparnog razdoblja.

Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr