IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
 

HOME

1 DAVERAGE
2 DCOUNT
3 DCOUNTA
4 DGET
5 DMAX
6 DMIN
7 DPRODUCT
8 DSTDEV
9 DSTDEVP
10 DSUM
11 DVAR
12 DVARP
   
   
   
  .

MICROSOFT EXCEL

FUNKCIJE BAZE PODATAKA U  MS EXCEL-u 2003


DMIN

Prikazuje najmanji broj u stupcu, na popisu ili u bazi podataka, koji ispunjava zadane uvjete.

Sintaksa

DMIN(database;field;criteria)

Database    je raspon ćelija koji čini popis ili bazu podataka. Baza podataka je popis povezanih podataka u kojem su reci povezanih podataka slogovi, a stupci polja. Prvi redak popisa sadrži natpise svakog stupca.

Field    pokazuje koji se stupac koristi u funkciji. Field može biti unijet kao tekst čiji je natpis stupca upisan pod navodnicima, primjerice "Starost" ili "Urod" ili kao broj koji predstavlja položaj stupca na popisu: 1 za prvi stupac, 2 za drugi stupac, itd.

Criteria    je raspon ćelija koji sadrži zadane uvjete. Za argument criteria možete koristiti bilo koji raspon, ukoliko sadrži barem jedan natpis stupca i barem jednu ćeliju ispod natpisa stupca za određivanje uvjeta za stupac.

PRIMJER 2.

Uzmimo za primjer da imate kolonu u kojoj se nalaze razne vrijednosti od 0 do nekog broja a uz to imate i prazne ćelije bez vrijednosti.
Vi trebate pronaći najmanju vrijednost u koloni ali da formula ne uzima u obzir vrijednost nula (0) ili praznu ćeliju.

Problem možete riješiti formulom =DMIN(A1:A27;"Kolona";C1:C2)
U polju "Field" umjesto "Kolona" možete upisati i A1 ili C1, Kako želite ali morate voditi računa da su u obje ćelije nazivi isti

Isti problem možete riješiti i matričnom formulom/formulom polja (ARRAY)

{=MIN(IF(A2:A27<>0;A2:A27;MAX(A2:A27)))}

Vitičaste zagrade ( array formulu ili formulu polja ) dobijete tako što nakon upisane formule pritisnete Ctrl+Shift+Enter


Savjeti
  • Kao argument kriterija možete koristiti sve raspone, ukoliko sadrže barem jedan natpis stupca i barem jednu ćeliju ispod natpisa stupca za određivanje uvjeta.

    Npr. nalazi li se u rasponu G1:G2 natpis stupca Prihod u ćeliji G1, a iznos 10.000 u ćeliji G2, možete odrediti raspon nazivom TočniPrihod i koristiti taj naziv kao argument kriterija u funkcijama za baze podataka.

  • Iako se raspon kriterija može nalaziti bilo gdje na radnom listu, nikako ga nemojte smjestiti ispod popisa. Dodate li još podataka na popis pomoću naredbe Obrazac na izborniku Podaci, novi će podaci biti dodani u prvi redak ispod popisa. Ako taj redak nije prazan, Microsoft Excel neće moći dodati nove podatke.

  • Provjerite da se raspon kriterija ne preklapa s popisom.

  • Za izvršenje postupka na cijelom stupcu u bazi podataka, unesite prazni redak ispod natpisa stupca u rasponu kriterija.

Uvjeti izrađeni kao rezultati formule

Kao svoj kriterij možete koristiti izračunatu vrijednost koja je rezultat formule. Kad za izradu kriterija koristite formulu, nemojte koristiti natpis stupca za natpis kriterija; umjesto toga, ostavite natpis kriterija prazan ili upotrijebite natpis koji nije natpis stupca u popisu. Na primjer, sljedeći raspon kriterija prikazuje retke koji imaju vrijednost u stupcu C veću od prosjeka ćelija C7:C10.

 
=C7>AVERAGE($C$7:$C$10)Napomene
  • Formula koju koristite kao uvjet mora koristiti relativnu referencu (relativna referenca: Adresa ćelije u formuli temeljena na relativnom smještaju ćelije koja sadrži formulu i na koju se ćelija odnosi. Ako kopirate formulu, referenca se prilagođuje. Relativna referenca oblika je A1.) kako bi se odnosila na natpis stupca (na primjer, Prodaja) ili na odgovarajuće polje u prvom slogu. Sve ostale reference u formuli moraju biti apsolutne reference (apsolutna referenca ćelije: U formuli to je točna adresa ćelije, bez obzira na položaj ćelije koja sadrži formulu. Apsolutna referenca ćelije ima oblik $A$1.), a formula mora imati vrijednost TRUE ili FALSE. U ovom primjeru formule, &quotC7" se odnosi na polje (stupac C) za prvi slog (redak 7) popisa.

  • Umjesto relativne reference ćelije ili naziva raspona, u formuli možete koristiti natpis stupca. Kad Microsoft Excel prikaže vrijednost pogreške kao što je #NAZIV? ili #VRIJ!, u ćeliji koja sadrži kriterij, pogrešku možete zanemariti jer ne utječe na filtriranje popisa.
Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2008 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr