IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
29a Promjena vrijednosti grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - kako promijeniti maximalnu vrijednost na grafikonu u excelu

PROMJENA MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI
NA GRAFIKONU U EXCELUPROMJENA MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI Y-osi NA DIJAGRAMU : DODATNE INFORMACIJE

 1. U grafikonu kliknite os (os: Crta koja omeđuje područje crtanja grafikona i koristi se kao okvir reference jedinice mjera. Os y obično je okomita os koja sadrži podatke. Os x obično je vodoravna os i sadrži kategorije.) vrijednosti koju želite promijeniti.

  Kako?

  1. Kliknite grafikon.
  2. Na alatnoj traci Grafikon kliknite strelicu pokraj okvira Objekti grafikona, a zatim kliknite Os vrijednosti.

   Ako ne vidite alatnu traku Grafikon pokažite na Alatne trake na izborniku Pogled, a zatim odaberite Grafikon. Okvir Objekti grafikona dostupan je ako alatna traka nije usidrena na lijevoj ili na desnoj strani zaslona.

  Napomena  XY (raspršeni) grafikoni prikazuju vrijednosti i na osi x i na osi y, a linijski grafikoni prikazuju vrijednosti samo na osi y. Koristite raspršeni grafikon ako želite promijeniti skalu osi x ili je pretvoriti u logaritamsku skalu.

 2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Odabrana os.

  Napomena  Naredba Odabrana os dostupna je samo samo ako je odabrana os grafikona.

 3. Na kartici Skaliranje možete izvršiti sljedeće promjene.
  • Utipkajte neki drugi broj u okvir Minimum ili u okvir Maksimum.
  • Utipkajte neki drugi broj u okvir Glavna jedinica ili u okvir Sporedna jedinica da biste promijenili interval crtičnih oznaka (crtične oznake na osi i natpisi crtičnih oznaka na osi: Crtične oznake na osi male su crte mjera, slično podjeli na ravnalu, koje presijecaju os. Natpisi crtičnih oznaka na osi označavaju kategorije, vrijednosti ili nizove na grafikonu.) i rešetki grafikona (crte rešetke u grafikonima: Crte koje možete dodati grafikonu za jednostavniji pogled i izračun podataka. Crte rešetke protežu se iz oznaka na osi preko područja crtanja.).
  • U popisu Prikaz jedinica kliknite jedinice koje želite ili utipkajte numeričku vrijednost da biste promijenili jedinice prikazane na osi vrijednosti.

   Ako želite prikazati natpis koji opisuje izražene jedinice, uključite potvrdni okvir Pokaži na grafikonu nazive jedinica.

   Napomena  Ako se vrijednosti vašeg grafikona sastoje od većih brojeva, možete tekst na osi učiniti kraćim i čitljivijim tako da promijenite jedinice prikaza na osi. Na primjer, ako vrijednosti grafikona sežu od 1.000.000 do 50.000.000, možete prikazati brojeve kao 1 do 50 na osi i prikazati natpis koji označava da prikazane jedinice izražavaju milijune.

    

  • Potvrdite okvir Logaritamska skala da biste os vrijednosti promijenili u logaritamsku skalu.
  • Potvrdite okvir Vrijednosti u obrnutom redoslijedu da biste obrnuli redoslijed vrijednosti na odabranoj osi.

   Napomena  Ako promijenite redoslijed vrijednosti (osi y) tako da idu od najmanjih do najvećih, natpisi kategorija (os x) će se premjestiti sa dna na vrh grafikona. Isto tako ako promijenite redoslijed kategorija (os x) slijeva na desno, natpisi vrijednosti (os y) će se premjestiti s lijeve strane grafikona na desnu.

  • Odredite vrijednost gdje os kategorije (x) siječe os vrijednosti (y), utipkajte tu vrijednost u okvir Os kategorije (X) siječe u.
  • Kako bi x-os sjekla os vrijednosti na najvećoj vrijednosti, potvrdite okvir Siječe os kategorije (X) u maksimalnoj vrijednosti. Na taj se način natpisi kategorije premještaju na suprotnu stranu grafikona.

  Napomena  Ove mogućnosti skaliranja dostupne su samo ako je odabrana os vrijednosti. Kartica Skaliranje nudi različite mogućnosti za os kategorije

   

DODAVANJE DRUGE OSI

Kad se raspon vrijednosti za različite nizove podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) u 2D grafikonu znatno razlikuje ili kad imate različite vrste podataka (kao što su cijena i količina), možete iscrtati jedan ili više nizova podataka na os za sekundarnu vrijednost (y). Promjena veličine sekundarne osi odražava vrijednost pridruženih nizova.

 1. Pritisnite niz podataka koji želite iscrtati uz dodatnu os vrijednosti.
 2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Odabrani niz podataka, a zatim karticu Os.
 3. Pritisnite Sekundarna os.

SLIKOVIT PRIKAZ PROMJENE VRIJEDNOSTI Y OSI

Imamo slijedeće podatke u tablici za koju trebamo izraditi grafikon ( dijagram ) sa vrijednostima iz tablice.

Na slijedećoj slici imam dva grafikona za primjer. Jedan je rađen prema recima a drugi prema stupcima.
Na prvom prvom grafikonu imamo maksimalnu vrijednost Y osi 120 što je i u redu jer nam je to najveći podatak u tablici.

Na drugoj slici sam promijenio maksimalnu vrijednost Y osi sa 120 na 130. Ali se u tom slučaju pomakla Y os u minus kao najmanja vrijednost na -10.

Kako promijeniti vrijednost Y-osi ?

Kao prvo uključite prikaz Alatne trake ( toolbar ) pod nazivom GRAFIKON ( CHART ).
Ne znate kako ;-), posjetite ovaj link ALATNE TRAKE i pogledajte sve alatne trake u MS EXcelu 2003.

Kada ste uključili prikaz alatne trake grafikon, kliknite na sam GRAFIKON, tako da dobijete prikazane hvataljke na rubovima grafikona ( kao na slici )

Sada na alatnoj traci kliknite na padajući izbornik i odaberite opciju "OS vrijednost"

Sada na Standardnom tekstualnom izborniku kliknite na OBLIKOVANJE => Označena OS

Sada Vam se na Grafikonu selektirala Y OS na način da su na krajevima osi Y prikazane dvije kockice i pojavio prozor za Oblikovanje OSI.
Isti rezultat bi dobili kada dvaput kliknete na samu okomitu crtu Y osi.
Na kartici Skaliranje isključite opciju Maksimum i upišite maksimalan broj koji želite da se vidi na okomitoj liniji Y osi grafikona.
Znači ovaj broj ne postoji u tablici podataka ali Vi želite da se prikaže. Na ovom dijalog prozoru možete mijenjati i druge elemente grafikona.
Igrajte se malo ;-)

Sada imate ovakav grafikonDODATNE INFORMACIJE I PROBLEMI U VEZI GRAFIKONA (klikni ovdje)