IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - KAKO PROMIJENITI VRIJEDNOST U GRAFIKONU EXCELA

PROMJENE VRIJEDNOSTI U GRAFIKONUIZRADA GRAFIKONA U TABLICI MICROSOFT EXCEL-a 2003: DODATNE INFORMACIJE

Promjena veličine dijagrama ili organizacijskog grafikona

Pritisnite dijagram ili organizacijski grafikon i učinite nešto od sljedećeg:

 • Želite li promijeniti veličinu dijagrama ili organizacijskog grafikona zajedno s prostorom oko njega, povucite držač za promjenu veličine u kutu crteža do željene veličine.
 • Želite li napraviti obrub oko crteža koji točno pristaje dijagramu, najprije na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Dijagram ili Organizacijski grafikon pritisnite Izgled, a zatim Prilagodi dijagram sadržaju ili Prilagodi organizacijski grafikon sadržaju.
 • Želite li dodati prazni prostor oko dijagrama unutar crteža, najprije na alatnoj traci Dijagram ili Organizacijski grafikon pritisnite Izgled, a zatim Proširi dijagram ili Proširi organizacijski grafikon.

Dodati legendu u grafikon

 1. Pritisnite na grafikon kojem želite dodati legendu (legenda: okvir koji u grafikonu prepoznaje uzorke ili boje pridružene skupovima podataka ili kategorijama.).
 2. Na izborniku Grafikon pritisnite najprije Mogućnosti grafikona, a zatim karticu Legenda.
 3. Uključite potvrdni okvir Pokaži legendu.
 4. Ispod Smještaj pritisnite mogućnost koju želite.

Napomena  Kad pritisnete neku od mogućnosti Smještaj, legenda će se pomaknuti i područje crtanja (područje crtanja: U 2D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući sve nizove podataka. U 3D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući nizove podataka, nazive kategorija, natpise uz crtice vrijednosti i naslove osi.) će se automatski prilagoditi kako bi se legenda mogla smjestiti. Premjestite li i promijenite veličinu legende pomoću miša, područje crtanja neće se automatski prilagoditi. Kad koristite mogućnosti Smještaj, legenda gubi sva posebna namještanja veličine koje ste možda već izvršili pomoću miša.

Promjena raspona ćelija na kojem se temelji grafikon

 1. Pritisnite grafikon koji želite promijeniti.
 2. Na izborniku Grafikon pritisnite najprije Izvorni podaci, a zatim karticu Raspon podataka.
 3. Provjerite je li označen čitav raspon iz okvira Raspon podataka.
 4. U radnom listu označite ćelije koje sadrže podatke koje želite dodati u grafikon.

  Želite li da se natpisi stupaca i redaka pojave na grafikonu, uključite u označavanju ćelije koje ih sadrže.

Mijenjanje izvještaja zaokretnog grafikona u statički grafikon

 1. Pronađite i pritisnite pridruženi izvještaj zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.) za izvještaj zaokretnog grafikona.

  Kako?

  Ovaj izvještaj ima isti naziv kao i izvještaj zaokretnog grafikona. Za provjeru naziva:
  1. Pritisnite izvještaj zaokretnog grafikona.
  2. Pritisnite Zaokretni grafikon na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koje možete koristiti za izvršavanje naredbi. DA biste prikazali alatnu traku, prvo na izborniku Pogled kliknite Alatne trake a zatim alatnu traku koju želite. Ako se gumb koji želite ne pojavi, kliknite Više gumba.) Zaokretna tablica.
  3. Pritisnite Mogućnosti i pogledajte naziv napisan u okviru Naziv.
  4. Pritisnite svaki izvještaj zaokretne tablice u radnoj knjizi, nakon toga pritisnite Zaokretna tablica na alatnoj traci Zaokretna tablica, zatim pritisnite Mogućnosti tablice i provjerite je li u okviru Naziv napisan isti taj naziv.
 2. Na alatnoj traci Zaokretna tablica pritisnite Zaokretna tablica, pokažite na Odabir, a zatim pritisnite Cijela tablica.
 3. Pritisnite DELETE.

Savjet

Ako radni list koji sadrži pridruženi izvještaj zaokretne tablice ne sadrži podatke koje želite sačuvati, možete izbrisati cijeli radni list, a ne samo izvještaj. Na izborniku Uređivanje pritisnite Izbriši list.

Dodati natpis podataka u grafikon

 1. Da biste nizu podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) dodali natpise podataka (natpis nad podacima: natpis koji daje dodatne informacije o podatkovnoj oznaci, a koja predstavlja jednu podatkovnu točku ili vrijednost koja proizlazi iz ćelije radnog lista.), pritisnite taj niz podataka.

  Da biste dodali natpis podataka samo jednoj točki podatka, pritisnite najprije niz podataka koji sadrži oznaku podatka (podatkovna oznaka: Traka, područje, točka, isječak ili drugi simbol u grafikonu koji predstavlja jednu podatkovnu točku ili vrijednost koja proizlazi iz ćelije radnog lista. Povezane podatkovne oznake u grafikonu čine niz podataka.) kojoj želite dodati natpis, a zatim oznaku točke podatka kojoj želite dodati natpis.

 2. Na izborniku Oblikovanje pritisnite, Odabrani nizovi podataka ili Točka podatka.
 3. Na kartici Natpisi podataka odaberite željene mogućnosti.

Savjet

Svim točkama možete brzo dodati natpise. Pritisnite grafikon, pritisnite najprije Mogućnosti grafikona na izborniku Grafikon, a zatim odaberite željene mogućnosti na kartici Natpisi podataka.

Povezivanje naslova grafikona ili tekstnog okvira s ćelijom radnog lista

Možete povezati postojeći grafikon s ćelijom radnog lista ili napraviti novi tekstni okvir koji je povezan s ćelijom radnog lista.

 1. Pritisnite naslov ili, kako biste napravili novi tekstni okvir, pritisnite područje grafikona (područje grafikona: cijeli grafikon i svi njegovi elementi.).
 2. U traci formule (traka formule: Traka na vrhu Excelovog prozora koju koristite da biste unijeli ili uređivali vrijednosti ili formule u ćelijama ili grafikonima. Prikazuje stalnu vrijednost formule pohranjene u aktivnoj ćeliji.) upišite znak jednako (=).
 3. Pritisnite ćeliju radnog lista koji sadrži podatke ili tekstni okvir koji želite da bude prikazan u vašem grafikonu.
  Možete također upisati adresu na ćeliju radnog lista. Uključite naziv lista, dopišite znak uskličnika, npr.: List1!F2
 4. Pritisnite tipku ENTER.

O kombiniranim grafikonima

Kombinirani grafikoni      Kombinirani grafikon koristi dvije ili više vrsta grafikona radi naglašavanja da grafikon sadrži različite vrste informacija. Grafikon u gornjem primjeru pokazuje jedan skup podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) (Predviđeno) kao stupčasti grafikon a drugi (Stvarno) kao linijski. Za stvaranje ove vrste efekta prekrivanja odaberite vrstu prilagođenog grafikona u 1. koraku čarobnjaka za grafikon kada stvarate grafikon. Ovaj primjer koristi vrstu linijsko – stupčastog grafikona. Možete promijeniti postojeći grafikon u kombinacijski grafikon tako da označite niz podataka koji želite promijeniti a zatim promijenite vrstu grafikona za taj niz.

Sekundarna os     Kad raspon vrijednosti različitih nizova podataka znatno varira ili kada imate miješane vrste podataka, možete iscrtati jedan ili više nizova podataka na sekundarnoj osi vrijednosti (y). Razmjer sekundarnih osi reflektira vrijednosti pridruženih nizova. Grafikon u gornjem primjeru pokazuje broj prodanih kuća na lijevoj y-osi, a prosječnu cijenu na desnoj y-osi.

Postava grafikona za ispis

Uloženi grafikon

Možete namjestiti mjesto ispisa grafikona na stranici tako da promijenite veličinu i premjestite grafikon u pogledu prijeloma stranica (pretpregled prijeloma stranice: Pogled radnog lista koji pokazuje područja koja će biti ispisana i smještaj prijeloma stranica. Područje koje će biti ispisano bijele je boje, automatski prijelomi stranica crtkane su crte, a ručni prijelomi stranica prikazani su punom crtom.).

 1. Pritisnite radni list izvan područja grafikona (područje grafikona: cijeli grafikon i svi njegovi elementi.).

 2. Pritisnite Pogled prijeloma stranica na izborniku Pogled.
List grafikona

Području grafikona može se promijeniti veličina, odrediti način smještaja na ispisanoj stranici a zatim ga pogledati u prozoru pretpregleda.

 1. Pritisnite na karticu lista grafikona (list grafikona: List u radnoj knjizi koji sadrži samo grafikon. List grafikona dobrodošao je kada želite vidjeti grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona odvojen od podataka radnog lista ili izvještaja zaokretne tablice.).
 2. Pritisnite Postava stranice na izborniku Datoteka.
 3. Odaberite željene mogućnosti na kartici Grafikon.

Napomena  Želite li mišem premještati i mijenjati veličinu površine grafikona, tada morate pritisnuti Prilagođeno na kartici Grafikon a zatim pritisnuti U redu kako biste se vratili na list grafikona.

Savjeti

 • Za ispis uloženog grafikona (uloženi grafikon: Grafikon koji je smješten na radnom listu umjesto na odvojenom listu grafikona. Uloženi grafikoni pogodni su kad želite prikazati ili ispisati grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona s izvorišnim podacima ili drugim informacijama s radnog lista.) bez njemu pridruženih podataka radnog lista, pritisnite uloženi grafikon kako biste ga označili a zatim slijedite prethodne upute za listove grafikona. Područje grafikona za uloženi grafikon može se premještati i mijenjati veličina bez korištenja mogućnosti Prilagođeno na kartici Grafikon (izbornik Datoteka, naredba Postava stranice).
 • Prije ispisa možete sakriti prikaz gumbi polja u izvještaju zaokretnog grafikona (izvještaj zaokretnog grafikona: Grafikon koji omogućava interaktivnu analizu podataka, poput izvještaja zaokretne tablice. Možete mijenjati poglede podataka, prikazivati različite razine pojedinosti ili reorganizirati izgled grafikona povlačenjem polja i prikazivanjem ili skrivanjem stavki u poljima.). Pritisnite Zaokretni grafikon na alatnoj traci Zaokretna tablica a zatim Sakrij gumbe polja zaokretnog grafikona.

Promjena vrijednosti na grafikonu

Vrijednosti na grafikonu povezane su s radnim listom prema kojem je grafikon i napravljen. Kad se promijeni jedno od njih, promijenit će se i drugo.

Promjena vrijednosti izravno u ćelijama radnog lista

 1. Otvorite radni list koji sadrži podatke iscrtane na grafikonu.
 2. U ćeliji koja sadrži vrijednost koju želite promijeniti, upišite novu vrijednost.
 3. Pritisnite tipku ENTER.

Promjena vrijednosti odvlačenjem podatkovnih oznaka na grafikonu

Da biste promijenili vrijednosti stvorene iz formula radnog lista u 2D stupčaste, trakaste, tortne, prstenaste, linijske, xy (raspršene) i mjehurićaste grafikone, povucite podatkovnu oznaku (podatkovna oznaka: Traka, područje, točka, isječak ili drugi simbol u grafikonu koji predstavlja jednu podatkovnu točku ili vrijednost koja proizlazi iz ćelije radnog lista. Povezane podatkovne oznake u grafikonu čine niz podataka.) u grafikon i koristite traženje rješenja (traženje rješenja: Postupak traženja određene vrijednosti za ćeliju namještanjem vrijednosti druge ćelije. Kad traži rješenje, Excel mijenja vrijednost u ćeliji koju navedete sve dok formula koja je zavisna o toj ćeliji ne vrati željeni rezultat.). Kad ste promijenili vrijednosti podatkovne oznake povlačenjem, Microsoft Excel također mijenja vrijednosti na radnom listu koji služi kao podloga za grafikon.

Da biste promijenili vrijednosti stvorene iz formula radnog lista u 3D plošne, polarne i površinske grafikone, koristite traženje rješenja na radnom listu.

 1. Pritisnite niz podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) koji sadrži podatkovnu oznaku koju želite promijeniti, a zatim pritisnite podatkovnu oznaku.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Ako se radi o mjehuričastoj, pravocrtnoj ili xy (raspršenoj) podatkovnoj oznaci, povucite podatkovnu oznaku.
  • Ako se radi o stupčastoj ili trakastoj podatkovnoj oznaci, povucite gornji središnji držač označavanja.
  • Ako se radi o tortnoj ili prstenastoj podatkovnoj oznaci, povucite najveći držač označavanja na vanjskom obrubu podatkovne oznake.

Napomena      Ako je vrijednost podatkovne oznake napravljena iz formule, vrijednost se može promijeniti samo podešavanjem neke od vrijednosti prema kojima formula upućuje. Kako bi se to izvršilo nakon odvlačenja podatkovne oznake prikazat će se dijaloški okvir Traženje rješenja. Pritisnite ćeliju radnog lista koja sadrži vrijednost formule koju želite podesiti, a zatim U redu u okviru Traženje rješenja.

Promjena prikazane veličine lista grafikona

 1. Pritisnite na karticu lista grafikon (list grafikona: List u radnoj knjizi koji sadrži samo grafikon. List grafikona dobrodošao je kada želite vidjeti grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona odvojen od podataka radnog lista ili izvještaja zaokretne tablice.).
 2. Da biste povećali ili smanjili prikaz lista grafikona pritisnite najprije Zumiranje na izborniku Pogled a zatim pritisnite željenu mogućnost.

  Kako bi se veličina lista grafikona promijenila tako da stane u cijeli prozor radne knjige, pritisnite Veličina prema prozoru na izborniku Pogled. Kad list grafikona ima veličinu prema prozoru, ne možete povećati ili smanjiti prikaz.

Dodavanje tekstnog okvira grafikonu

 1. Pritisnite grafikon kojem želite dodati tekstni okvir.
 2. Na alatnoj traci Crtanje pritisnite Tekstni okvir .
 3. Pritisnite mjesto gdje će početi tekstni okvir, a zatim vucite dok okvir postigne traženu veličinu.
 4. Upišite tekst koji želite u okviru. Tekst će se rasporediti unutar okvira.

  Da biste započeli novi redak u okviru, pritisnite tipku ENTER.

 5. Kad ste završili pisanje, pritisnite tipku ESC ili pritisnite izvan tekstnog okvira.

Prikaz ili sakrivanje kratkih opisa grafikona

 1. Na izborniku Alati pritisnite Mogućnosti, a zatim karticu Grafikon.
 2. Da biste vidjeli naziv stavke grafikona nad kojim ste primirili pokazivač, označite potvrdni okvir Pokaži nazive.

  Da biste vidjeli vrijednost podatkovne oznake (podatkovna oznaka: Traka, područje, točka, isječak ili drugi simbol u grafikonu koji predstavlja jednu podatkovnu točku ili vrijednost koja proizlazi iz ćelije radnog lista. Povezane podatkovne oznake u grafikonu čine niz podataka.) kada iznad nje postavite pokazivač miša, uključite potvrdni okvir Pokaži vrijednosti.

  Da sakrijete sve informativne prozorčiće, očistite oba potvrdna okvira.

Promjena boja na plošnom grafikonu

Da biste oblikovali boje razina u plošnom grafikonu,morate oblikovati ključ legende (ključevi legende: Simboli u legendi koji prikazuju uzorke i boje pridružene skupu podataka (ili kategoriji) u grafikonu. Ključevi legende pojavljuju se slijeva od stavki legende. Oblikovanje ključa legende oblikuje također i podatkovnu oznaku na koju se odnosi.).

 1. Ako grafikon nema legendu (legenda: okvir koji u grafikonu prepoznaje uzorke ili boje pridružene skupovima podataka ili kategorijama.), dodajte je.

  Kako?

  1. Pritisnite na grafikon kojem želite dodati legendu (legenda: okvir koji u grafikonu prepoznaje uzorke ili boje pridružene skupovima podataka ili kategorijama.).
  2. Na izborniku Grafikon pritisnite najprije Mogućnosti grafikona, a zatim karticu Legenda.
  3. Uključite potvrdni okvir Pokaži legendu.
  4. Ispod Smještaj pritisnite mogućnost koju želite.

  Napomena  Kad pritisnete neku od mogućnosti Smještaj, legenda će se pomaknuti i područje crtanja (područje crtanja: U 2D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući sve nizove podataka. U 3D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući nizove podataka, nazive kategorija, natpise uz crtice vrijednosti i naslove osi.) će se automatski prilagoditi kako bi se legenda mogla smjestiti. Premjestite li i promijenite veličinu legende pomoću miša, područje crtanja neće se automatski prilagoditi. Kad koristite mogućnosti Smještaj, legenda gubi sva posebna namještanja veličine koje ste možda već izvršili pomoću miša.

 2. Pritisnite najprije legendu kako biste je označili, a zatim ključ koji predstavlja razinu koju želite promijeniti.
 3. Na izborniku Oblikovanje pritisnite najprije Ključ legende, a zatim karticu Uzorci.
 4. Pritisnite željenu boju, a zatim ponovite korake za sve razine koje želite oblikovati.

Napomena  Nakon što završite s promjenom boje možete izbrisati legendu, a navedene će boje ostati na plošnom grafikonu.

Promjena redoslijeda iscrtavanja nizova podataka

 1. Pritisnite niz podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) u grafikonu koji želite promijeniti.

  Da biste promijenili redoslijed crtanja niza podataka za plošni grafikon, pritisnite ključ legende (ključevi legende: Simboli u legendi koji prikazuju uzorke i boje pridružene skupu podataka (ili kategoriji) u grafikonu. Ključevi legende pojavljuju se slijeva od stavki legende. Oblikovanje ključa legende oblikuje također i podatkovnu oznaku na koju se odnosi.).

 2. Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Označeni nizovi podataka ili Označeni ključ legende, a zatim karticu Redoslijed nizova.
 3. U okviru Redoslijed nizova, pritisnite niz koji želite pomaknuti.
 4. Da biste smjestili niz u redoslijed koji želite, pritisnite Premjesti gore ili Premjesti dolje.

 

Izvlačenje isječaka iz tortnog i prstenastog grafikona

Izvlačenje isječaka iz tortnog grafikona

Svi isječci na tortnom grafikonu      Pritisnite tortni grafikon, a zatim ga odvucite dalje od središta grafikona.

Samo jedan isječak na tortnom grafikonu      Pritisnite najprije tortni grafikon, nakon toga pritisnite isječak koji želite izvući a zatim ga odvucite dalje od središta grafikona.

Izvlačenje isječaka iz vanjskog prstena prstenskog grafikona

Svi isječci   Pritisnite vanjski prsten, a zatim ga odvucite dalje od središta grafikona.

Samo jedan isječak   Pritisnite najprije vanjski prsten, nakon toga pritisnite isječak koji želite izvući, a zatim ga odvucite dalje od središta grafikona.

Napomena   U prstenskom grafikonu možete izvući samo isječke vanjskog prstena.

Rješavanje problema s grafikonima

Podaci i tekst u grafikonima

Moj xy (raspršeni) grafikon ne koristi moje vrijednosti uzduž vodoravne (x) osi

Provjerite da niste odabrali linijski grafikon. Ako vaša os kategorije umjesto vrijednosti koje želite prikazuje brojeve poput 1, 2, 3, 4, moguće je da ste pri izradi grafikona odabrali linijski grafikon umjesto xy (raspršenog) grafikona. Izbrišite grafikon, označite podatke na radnom listu koje želite ocrtati i tada pritisnite Čarobnjak za grafikone . U dijaloškom okviru Čarobnjak za grafikone - korak 1 od 4 - Vrsta grafikona, kliknite XY (raspršeni) u okviru Vrsta grafikona. Ako želite da crte spajaju oznake podataka (podatkovna oznaka: Traka, područje, točka, isječak ili drugi simbol u grafikonu koji predstavlja jednu podatkovnu točku ili vrijednost koja proizlazi iz ćelije radnog lista. Povezane podatkovne oznake u grafikonu čine niz podataka.), pritisnite jednu od podvrsta xy (raspršenog) grafikona koja sadrži crte.

Provjerite je li unos podataka za xy (raspršeni) grafikon u pravilnom redoslijedu na radnom listu. Gornji redak (ili lijevi stupac) vaših označenih podataka predstavlja niz x, a svaki daljnji redak (ili stupac) predstavlja niz y.

Provjerite jesu li x vrijednosti oblikovane kao brojevi. Brojevi oblikovani kao tekst mogu se pojaviti kao 0, 1, 2, 3 umjesto željenih vrijednosti.

Napomena  Možete također izraditi xy (raspršeni) grafikon s različitom x vrijednosti za svaki niz y vrijednosti. Na kartici Niz, u dijaloškom okviru Izvorišni podaci (izbornik Grafikon ), označite nizove kojima želite promijeniti x vrijednosti. Tada u okviru Vrijednosti X unesite referencu ćelije ili upišite vrste x vrijednosti koje želite, odvojene zarezima, npr. 0,02; 0,03; 0,04.

U grafikonu koristim datume, ali ne dobivam os u vremenskom mjerilu

Mogućnosti vremenskog mjerila      Provjerite je li mogućnost Vremensko mjerilo na kartici Osi u dijaloškom okviru Mogućnosti grafikona (izbornik Grafikon) uključena. Ako ta mogućnosti nije dostupna ili ne koristite ispravnu vrstu grafikona ili nemate datume na osi kategorije vašeg grafikona.

Vrsta grafikona      Os u vremenskom mjerilu dostupna je samo u 2D ili 3D linijskom, stupčastom, trakastom, površinskom ili burzovnom grafikonu.

Izvještaji zaokretnog grafikona      Os u vremenskom mjerilu nije dostupna u izvještaju zaokretnog grafikona (izvještaj zaokretnog grafikona: Grafikon koji omogućava interaktivnu analizu podataka, poput izvještaja zaokretne tablice. Možete mijenjati poglede podataka, prikazivati različite razine pojedinosti ili reorganizirati izgled grafikona povlačenjem polja i prikazivanjem ili skrivanjem stavki u poljima.).

Datumi na osi kategorije      Provjerite nalaze li se datumi na osi kategorije vašeg grafikona.

Natpisi kategorija s više razina      Ne možete koristiti osi u vremenskom mjerilu s natpisima kategorija s više razina (višerazinski natpisi kategorija: Natpisi kategorija u grafikonu koji su, temeljeni na podacima radnog lista, automatski prikazani na više crta u hijerarhiji. Npr. naslov Proizvod može se pojaviti iznad retka s naslovom Breskve, Jabuke i Kruške.). Za promjenu na natpise kategorija s jednom razinom u grafikonu napravljenom iz podataka s radnog lista nemojte uključiti više redaka u izvorišne podatke za grafikon.

Uz vodoravnu OS grafikona nedostaje tekst

Možda na grafikonu nema dovoljno prostora za prikaz svih natpisa osi. Ako neki od naziva kategorija nisu vidljivi uzduž vodoravne osi grafikona, probajte jedno od sljedećeg:
 • Ako je grafikon uloženi grafikon (uloženi grafikon: Grafikon koji je smješten na radnom listu umjesto na odvojenom listu grafikona. Uloženi grafikoni pogodni su kad želite prikazati ili ispisati grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona s izvorišnim podacima ili drugim informacijama s radnog lista.), pritisnite mišem grafikon a zatim povucite jedan od crnih držača za promjenu veličine kako biste povećali grafikon. Po zadanom, fontovi će se uskladiti s mjerilom grafikona kako mu mijenjate veličinu.
 • Kliknite najprije mišem na os, zatim na strelicu uz Veličina fonta i na kraju na manju veličinu fonta.
 • Dvaput mišem pritisnite na natpise osi i tada promijenite kut rotacije na kartici Poravnanje. Ako je kut 0, 90 ili  – 90 stupnjeva, tekst će biti prelomljen.

Upisao sam novi tekst ili brojeve na radni list, ali se grafikon nije ažurirao

Ako upišete tekst ili vrijednosti za skup podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) i kategorije na kartici Nizovi dijaloškog okvira Izvorišni podaci (izbornik Grafikon, naredba Izvorišni podaci), Microsoft Excel prekida vezu između grafikona i podataka radnog lista na kojima se grafikon temelji. Excel također prekida vezu između natpisa podataka (natpis nad podacima: natpis koji daje dodatne informacije o podatkovnoj oznaci, a koja predstavlja jednu podatkovnu točku ili vrijednost koja proizlazi iz ćelije radnog lista.) i podataka radnog lista na kojima su natpisi utemeljeni ako informacije direktno upišete u natpis na grafikon. Svaku od ovih veza možete ponovno uspostaviti korištenjem jedne od sljedećih metoda.

Listovi grafikona      Da biste ponovno uspostavili vezu između radnog lista i lista grafikona (list grafikona: List u radnoj knjizi koji sadrži samo grafikon. List grafikona dobrodošao je kada želite vidjeti grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona odvojen od podataka radnog lista ili izvještaja zaokretne tablice.), ponovno definirajte raspon ćelija korištenih za izradu grafikona.

Kako?
 1. Pritisnite grafikon koji želite promijeniti.
 2. Na izborniku Grafikon pritisnite najprije Izvorni podaci, a zatim karticu Raspon podataka.
 3. Provjerite je li označen čitav raspon iz okvira Raspon podataka.
 4. U radnom listu označite ćelije koje sadrže podatke koje želite dodati u grafikon.

  Želite li da se natpisi stupaca i redaka pojave na grafikonu, uključite u označavanju ćelije koje ih sadrže.

Uloženi grafikoni      Da biste ponovno uspostavili veze između radnog lista i uloženog grafikona (uloženi grafikon: Grafikon koji je smješten na radnom listu umjesto na odvojenom listu grafikona. Uloženi grafikoni pogodni su kad želite prikazati ili ispisati grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona s izvorišnim podacima ili drugim informacijama s radnog lista.), ponovno definirajte raspon ćelija ili vucite i promijenite veličinu bojom označenih raspona na radnom listu kako biste uključili željene podatke.

Natpisi podataka      Da biste ponovno uspostavili vezu između podataka radnog lista i natpisa podataka, uključite potvrdni okvir Automatski tekst na kartici Natpisi podataka dijaloškog okvira Mogućnosti grafikona (izbornik Grafikon) za označene nizove ili čitavi grafikon.

Dodatni podaci      Ako ste na radni list upisali dodatne natpise i vrijednosti koje su izvan raspona podataka na kojima se grafikon temelji, trebate grafikonu dodati nove podatke.

 Kako?
Da biste listu grafikona (list grafikona: List u radnoj knjizi koji sadrži samo grafikon. List grafikona dobrodošao je kada želite vidjeti grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona odvojen od podataka radnog lista ili izvještaja zaokretne tablice.) dodali podatke, kopirajte ih s radnog lista i zalijepite na grafikon.

Da biste dodali podatke uloženom grafikonu (uloženi grafikon: Grafikon koji je smješten na radnom listu umjesto na odvojenom listu grafikona. Uloženi grafikoni pogodni su kad želite prikazati ili ispisati grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona s izvorišnim podacima ili drugim informacijama s radnog lista.) koji je napravljen iz susjednih ćelija radnog lista, koristite obojane raspone koji okružuju podatke na radnom listu. Podatke možete dodati i tako da ih s radnog lista odvučete na grafikon. Ako je uloženi grafikon napravljen od nesusjednih odabranih ćelija (nesusjedno označavanje: Označavanje dvije ili više ćelija ili raspona koji se ne dodiruju. Kada crtate nesusjedne odabire na grafikonu, provjerite jesu li kombinirani označeni dijelovi pravokutnog oblika.), koristite postupak kopiranja i lijepljenja.

Dodati podatke u grafikon kopiranjem i lijepljenjem
 1. Označite ćelije koje sadrže podatke koje želite dodati grafikonu. Želite li da se naziv stupca ili retka novih podataka pojavi na grafikonu, u označeni dio uključite i ćeliju koja sadrži taj naziv.
 2. Pritisnite Kopiranje .
 3. Pritisnite grafikon.
 4. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Kako bi Microsoft Excel podatke automatski zalijepio u grafikon, pritisnite Zalijepi .
  • Da biste naveli kako želite da se podaci iscrtaju u grafikonu, pritisnite Posebno lijepljenje na izborniku Uređivanje, a zatim označite mogućnost koju želite.
Dodavanje podataka grafikonu pomoću obojanih raspona
 
Uloženi grafikon mora biti napravljen iz susjednih označenih dijelova i mora biti na istom radnom listu kao i podaci korišteni za njegovo stvaranje.
 1. Upišite podatke i natpise koje želite dodati na radni list u ćelije do postojećih podataka.
 2. Označite područje grafikona (područje grafikona: cijeli grafikon i svi njegovi elementi.) pritiskom na prazno područje između obruba grafikona i područja crtanja (područje crtanja: U 2D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući sve nizove podataka. U 3D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući nizove podataka, nazive kategorija, natpise uz crtice vrijednosti i naslove osi.).
 3. Učinite jedno od sljedećeg:
  • Za dodavanje novih kategorija i nizova podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.) grafikonu, na radnom listu odvucite plavi držač za promjenu veličine tako da se u pravokutniku nađu novi podaci i natpisi.
  • Za dodavanje samo novog niza podataka, na radnom listu odvucite zeleni držač za promjenu veličine tako da se u pravokutniku nađu novi podaci i natpisi.
  • Za dodavanje novih kategorija i točaka, na radnom listu odvucite purpurni držač za promjenu veličine tako da se u pravokutniku nađu novi podaci i natpisi.

Dodavanje podataka grafikonu povlačenjem

 1. Označite ćelije koje sadrže podatke koje želite dodati u grafikon. Ćelije moraju biti jedna uz drugu u radnom listu.

  Ako želite da se naziv stupca ili retka novih podataka pojavi u grafikonu, uključite i ćeliju koja sadrži traženi naziv.

 2. Pokažite na obrub označenog područja.

 3. Odvucite označeni dio na umetnuti grafikon koji želite obnoviti.

  Ako Microsoft Excel treba još informacija za iscrtavanje podataka, pojavit će se dijaloški okvir Posebno lijepljenje. Izaberite mogućnosti koje želite.

Napomena  Ako nije moguće odvući označeni dio, provjerite je li uključen potvrdni okvir Dopusti povlačenje i ispuštanje ćelija. Da biste provjerili ovu postavku pritisnite najprije Mogućnosti na izborniku Alati, a zatim karticu Uređivanje.

Izvještaji zaokretnog grafikona      Izvještaj zaokretnog grafikona (izvještaj zaokretnog grafikona: Grafikon koji omogućava interaktivnu analizu podataka, poput izvještaja zaokretne tablice. Možete mijenjati poglede podataka, prikazivati različite razine pojedinosti ili reorganizirati izgled grafikona povlačenjem polja i prikazivanjem ili skrivanjem stavki u poljima.) nije povezan s podacima radnog lista. Umjesto toga, on koristi kopiju vaših podataka koja je spremljena u memoriji. Ako ste unijeli promjenu u vaše izvorišne podatke a zaokretni grafikon nije bio ažuriran, pokušajte osvježiti izvještaj zaokretnog grafikona.

 Kako?
Napomena  Ako se izvještaj temelji na izvanmrežnoj datoteci kocke (datoteka izvanmrežne kocke: datoteka koju stvarate na disku ili dijeljenom mrežnom pogonu da biste pohranili OLAP izvore podataka za izvještaj zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Datoteke izvanmrežne kocke omogućuju vam da nastavite raditi i kada niste povezani s OLAP poslužiteljem.), njezino osvježavanje u cijelosti ponovno izgrađuje datoteku kocke s OLAP (OLAP: Tehnologija baze podataka optimizirana za upite i izvještaje, umjesto za postupke transakcija. OLAP podatak organiziran je hijerarhijski i spremljen je u kocke umjesto u tablice.) poslužitelja i može trajati onoliko dugo koliko i prvotno stvaranje datoteke kocke.
 1. Pritisnite izvještaj.
 2. Na alatnoj traci (alatna traka: Traka s gumbima i mogućnostima koju koristite za izvršenje naredbi. Da biste prikazali alatnu traku, kliknite Prilagodi na izborniku Alati, a zatim kliknite karticu Alatne trake.) Zaokretna tablica pritisnite Osvježi podatke .
 3. Želite li da Microsoft Excel osvježava izvještaj automatski kada otvorite radnu knjigu, uključite ovu mogućnost.
   
  Kako?
  1. Na alatnoj traci Zaokretna tablica pritisnite najprije Zaokretna tablica ili Zaokretni grafikon a zatim Mogućnosti tablice ili Mogućnosti.
  2. Uključite potvrdni okvir Osvježi pri otvaranju.
 4. Ako se izvještaj temelji na vanjskim podacima, a želite da ih Excel osvježava u određenim vremenskim intervalima, uključite ovu mogućnost.

  Kako?
  1. Na alatnoj traci Zaokretna tablica pritisnite najprije Zaokretna tablica ili Zaokretni grafikon a zatim Mogućnosti tablice ili Mogućnosti.
  2. Uključite potvrdni okvir Osvježi svakih, a zatim unesite željeni interval u okvir minuta.

Napomena  Kad osvježavate izvještaj zaokretnog grafikona ili njegov pridruženi izvještaj zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.), određena oblikovanja grafikona mogu se izgubiti.

Savjet
Ako vaša baza podataka traži lozinku svaki put kad izvršavate osvježavanje, Excel može spremiti lozinku tako da je ne morate ponovno unositi. Na alatnoj traci Zaokretna tablica pritisnite najprije Zaokretna tablica ili Zaokretni grafikon, zatim Mogućnosti tablice ili Mogućnosti i nakon toga uključite potvrdni okvir Spremi lozinku. Ova mogućnost sprema lozinku kao čitljivi tekst, pa ako vas više brine sigurnost nego udobnost, nemojte koristiti ovu mogućnost.

Objavio sam grafikon, ali je prazan kada ga gledam u pregledniku

Morate uključiti i x i y vrijednosti na xy (raspršenom) grafikonu, te vrijednosti x, y i veličine mjehurića u mjehurićastom grafikonu koje želite objaviti na webu. Microsoft Excel daje zadane vrijednosti ako se x vrijednosti ne uključe u označenim podacima. Ove se vrijednosti pojavljuju na grafikonu u Excelu, ali se ne objavljuju. Ako niste uključili sve potrebne vrijednosti u grafikon, ispišite ih u susjedni stupac a zatim ih dodajte na grafikon.

Oblikovanje

Zašto se stalno mijenja veličina fonta na grafikonu?

Prema zadanom, fontovi na grafikonu skaliraju se proporcionalno kada promijenite veličinu uloženog grafikona (uloženi grafikon: Grafikon koji je smješten na radnom listu umjesto na odvojenom listu grafikona. Uloženi grafikoni pogodni su kad želite prikazati ili ispisati grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona s izvorišnim podacima ili drugim informacijama s radnog lista.) ili područja grafikona (područje grafikona: cijeli grafikon i svi njegovi elementi.) na listu grafikona (list grafikona: List u radnoj knjizi koji sadrži samo grafikon. List grafikona dobrodošao je kada želite vidjeti grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona odvojen od podataka radnog lista ili izvještaja zaokretne tablice.). Ako želite da veličine fonta u grafikonu ostanu nepromijenjene označite površinu grafikona pritiskom na praznu površinu između obruba grafikona i područja crtanja (područje crtanja: U 2D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući sve nizove podataka. U 3D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući nizove podataka, nazive kategorija, natpise uz crtice vrijednosti i naslove osi.). Na izborniku Oblikovanje, pritisnite najprije Označena površna grafikona, zatim karticu Font, a zatim isključite potvrdni okvir Automatsko skaliranje.

Između podataka iscrtanih na mom grafikonu pojavljuju se praznine

Ako podaci na radnom listu za os kategorije sadrže podatke oblikovane kao datum, Microsoft Excel na grafikonu automatski koristi posebnu vrstu osi nazvanu os u vremenskom mjerilu. Os u vremenskom mjerilu pokazuje praznine za datume za koje nemate podatke. Ako ne želite vidjeti ove praznine — na primjer, ako imate podatke za 1-sij, 15-sij, 3-vel, 12-vel i 2-ožu, a želite iscrtati dane jedan do drugog — možete os u vremenskom mjerilu zamijeniti standardnom osi kategorije. Pritisnite na grafikon kako biste ga označili i nakon toga pritisnite Mogućnosti grafikona u izborniku Grafikon. Tada na kartici Osi, pritisnite Kategorija pod Os kategorije (X).

Natpisi kategorije s više razina u grafikonu postavljeni su drugačije nego kada sam napravio grafikon

Grafikon je povezan sa zatvorenom radnom knjigom      Kad je grafikon povezan s podacima u zatvorenoj radnoj knjizi, natpisi kategorije s više razina (višerazinski natpisi kategorija: Natpisi kategorija u grafikonu koji su, temeljeni na podacima radnog lista, automatski prikazani na više crta u hijerarhiji. Npr. naslov Proizvod može se pojaviti iznad retka s naslovom Breskve, Jabuke i Kruške.) prikazuju se drugačije nego kada ste napravili grafikon. Npr. donja razina natpisa može biti poravnata ulijevo umjesto da je centrirana. Možete promijeniti položaj natpisa otvaranjem radne knjige koja sadrži izvorišne podatke grafikona. Pritisnite Veze na izborniku Uređivanje u radnoj knjizi koja sadrži grafikon. Na popisu pritisnite najprije izvorišnu datoteku koja sadrži podatke za grafikon a zatim Otvori izvor. Kad se otvori izvorišna radna knjiga natpisi će se vratiti na izvorne položaje.

Grafikon se gleda u starijoj verziji Microsoft Excela      Natpisi kategorije s više razina mogu izgledati drugačije i ako spremite radnu knjigu pomoću oblika starije verzije a zatim otvorite radnu knjigu u starijoj verziji Excela.

Napravio sam ili premjestio grafikon, ali ga ne mogu pronaći

Učinite jedno od sljedećeg:

Ako ste premjestili ili napravili karticu lista za grafikon na dnu prozora radnog lista.

Ako ste premjestili ili napravili uloženi grafikon (uloženi grafikon: Grafikon koji je smješten na radnom listu umjesto na odvojenom listu grafikona. Uloženi grafikoni pogodni su kad želite prikazati ili ispisati grafikon ili izvještaj zaokretnog grafikona s izvorišnim podacima ili drugim informacijama s radnog lista.) možete ga potražiti na radnom listu pritiskom na Idi na na izborniku Uređivanje, a zatim pritisnuti Posebno. Pritisnite Objekti a zatim U redu.

Tekstni okvir, slika ili plutajući tekst koje sam dodao korisnički definiranoj vrsti grafikona nisu uključeni kada napravim grafikon

Tekstni okviri, slike i plutajući tekst na grafikonima nije spremljen u korisnički definiranim grafikonima. Ove objekte dodajte nakon stvaranja grafikona koji se temelji na korisnički definiranom grafikonu.

PivotChart izvještaji

Rješavanje problema s izvještajima zaokretnog grafikona

Stvaranje izvještaja

Pojavljuje se poruka “nedovoljno memorije”

Provjerite postavke korištenja memorije
 1. Pritisnite U redu u dijaloškom okviru poruke.
 2. Ponovno napravite izvještaj i u 3. koraku čarobnjaka za izvještaje zaokretne tablice i zaokretne grafikone pritisnite Mogućnosti.
 3. Uključite potvrdni okvir Optimiziraj memoriju.

Koristite polja podataka za uštedu memorije      Ako još uvijek ne možete stvoriti izvještaj, postavite jedno ili više polja stranice (polje stranice: Polje koje je pridruženo usmjerenju stranice u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Možete prikazati zbroj svih stavki polja stranice ili prikazati samo jednu stavku koja filtrira podatke iz svih drugih stavki.) kako biste podatke preuzeli dok odabirete svaku stavku (stavka: Podkategorija polja u izvještaju zaokretne tablice i zaokretnog grafikona. Npr. polje "mjesec" može imati stavke "siječanj", "veljača" itd.).

 1. U 3. koraku čarobnjaka, pritisnite Izgled.
 2. Povucite jedno ili više polja na područje PAGE.
 3. Pritisnite dvaput mišem na svako polje podataka.
 4. Pritisnite Napredno.
 5. Pritisnite Upit vanjskom izvoru podataka nakon označavanja stavke polja stranice.

Pojednostavnite izvještaj      Broj polja koji možete dodati ovisi o količini memorije na vašem računalu i o količini izvorišnih podataka (izvorišni podaci: Popis ili tablica koja se koristi za stvaranje izvještaja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Izvorišni podaci mogu biti preuzeti iz popisa ili raspona Excela, iz vanjske baze podataka ili kocke ili iz drugog izvještaja zaokretne tablice.) koji se koriste za izvještaj. Kad želite koristiti veliki broj polja, dodajte ih kao polja skupova (polje niza:  Polje prikazano u području podataka izvještaja zaokretnog grafikona. Stavke u polju niza popisane su u legendi i daju nazive pojedinih nizova podataka.) ili polja stranice. Polja stranice koriste najmanje memorije. Polja nizova koriste manje memorije nego polja kategorija (polje kategorije: Polje prikazano u području kategorije izvještaja zaokretnog grafikona. Stavke u polju kategorije prikazuju se kao natpisi na osi kategorije.).

Više različitih izvještaja za iste podatke utemeljite na jednom izvještaju      Kad stvorite izvještaj zaokretnog grafikona, Microsoft Excel stvara spremišni prostor u memoriji za izvještaj. Ako namjeravate stvoriti nekoliko izvještaja iz istih izvorišnih podataka, odaberite Drugi izvještaj zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona u 1. koraku čarobnjaka, tako da svi izvještaji koriste isti spremišni prostor.

Pojednostavite datoteku      Smanjite broj izvještaja u radnoj knjizi.

Napravite izvještaj u odvojenoj datoteci      Ako se izvještaj temelji na podacima iz radnog lista, napravite izvještaj u odvojenoj radnoj knjizi u odnosu na radnu knjigu koja sadrži te podatke. Na taj način izvorni podaci i izvještaj ne moraju biti istovremeno u memoriji. Imajte na umu da kada napravite izvještaj zaokretnog grafikona, njegov pridruženi izvještaj zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.) mora biti u istoj radnoj knjizi.

Izvještaj kojega želim nije naveden u čarobnjaku za zaokretne tablice i zaokretne grafikone

Čarobnjak navodi samo izvještaje zaokretne tablice      Ako želite novi izvještaj utemeljiti na drugom izvještaju zaokretnog grafikona, odaberite pridruženi izvještaj zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.) za drugi izvještaj zaokretnog grafikona. Da biste odredili koji je to izvještaj, pritisnite najprije izvještaj zaokretnog grafikona, zatim Zaokretni grafikon na alatnoj traci Zaokretna tablica, i na kraju Mogućnosti. Okvir Naziv sadrži naziv pridruženog izvještaja zaokretnog grafikona.

Provjerite mjesto izvještaja      Čarobnjak navodi samo izvještaje zaokretne tablice u radnoj knjizi u kojoj ste pokrenuli izvještaj. Ako je izvještaj koji želite koristiti kao izvor u drugoj radnoj knjizi, kopirajte izvještaj u aktivnu radnu knjigu.

Provjerite postavke polja stranice      Traženi izvještaj zaokretne tablice možda ima polja stranice (polje stranice: Polje koje je pridruženo usmjerenju stranice u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Možete prikazati zbroj svih stavki polja stranice ili prikazati samo jednu stavku koja filtrira podatke iz svih drugih stavki.) koja su postavljena za dohvaćanje vanjskih podataka nakon označavanja svake stavke. Kako bi vam izvještaj koristio kao izvor za drugi izvještaj, njegova polja stranice moraju biti postavljena za istodobno dohvaćanje vanjskih podataka za sve stavke. Pritisnite najprije izvorišni izvještaj, zatim pritisnite dvaput svako polje stranice, pritisnite Dodatno, a zatim uključite postavke pod Mogućnosti polja stranice.

Imam poteškoća s OLAP izvorom podataka

Stvaranje OLAP kocki

Polja datuma ili vremena imaju netočne razine
 
Provjera polja datuma ili vremena u izvorišnoj bazi podataka      Ako ne vidite razine (razina: Dio OLAP dimenzije. Unutar dimenzije podaci su organizirani u niže i više razine pojedinosti, poput razina godine, kvartala, mjeseca i dana u vremenskoj dimenziji.) koje očekujete u dimenzijama (dimenzija: OLAP struktura koja podatke organizira u razine, poput zemljopisne dimenzije država/područje/grad. U izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona svaka dimenzija postaje skup polja koji možete proširiti i sažeti.) datuma i vremena u izvorišnim podacima iz čarobnjaka za OLAP kocku u Microsoft Queryju, provjerite polje datuma ili vremena iz relacijske baze podataka u podlozi koja je dala podatke za kocku. Datumi i vremena u bazi podataka možda su spremljeni kao tekst umjesto u obliku datuma ili vremena koju čarobnjak za OLAP kocku može prepoznati. Ako sumnjate da se radi upravo o tome, obratite se administratoru baze podataka za relacijsku bazu podataka kako biste provjerili i ispravili oblike datuma ili vremena za to polje.

Provjera gornje razine dimenzije      Kad dodate polja datuma i vremena kao niže razine neke dimenzije, čarobnjak za OLAP kocku neće automatski prelomiti podatke u razine godina/kvartal/mjesec/tjedan i sat/minuta/sekunda. Čarobnjak to čini samo kada dodate polje datuma ili vremena kao gornje razine nove dimenzije. Ako polje datuma ili vremena nije na gornjoj razini, izmijenite kocku tako što ćete u Microsoft Queryju otvoriti .oqy datoteku ili se obratite osobi koja je napravila kocku kako biste mogli izvršiti te promjene.


Funkcija sumiranja koju želim koristiti nedostaje
 

U čarobnjaku za OLAP kocku dostupne funkcije sumiranja za polja podataka su samo Sum, Count, Min i Max.

Napravite izvještaj izravno iz slogova baze podataka      Ako možete pojednostaviti i svesti svoj upit (upit: Pomoću upita u Upitu se ili Accessu traže slogovi koji odgovaraju na određena pitanja koja postavljate o podacima iz baze podataka.) na onu razinu složenosti za koju vaš sustav može obraditi količinu podataka koje upit vrati, pokušajte podatke vratiti izravno u Microsoft Excel iz Microsoft Queryja bez stvaranja kocke. Kad napravite izvještaj zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona izravno iz slogova u bazi podataka, imate pristup cijelom skupu funkcija sumiranja zaokretne tablice (Sum, Count, Average, Max, Min, Product, Count Nums, StdDev, StdDevp, Var i Varp).

Postavite OLAP poslužitelj za bazu podataka      Microsoftov OLAP poslužiteljski proizvod, Microsoft SQL Server OLAP Services, omogućuje postavljanje šireg raspona polja sumiranja od OLAP klijentnog softvera iz Microsoft Officea.


Ne mogu promijeniti OLAP kocku


Provjerite dostupnost izvorne baze podataka
      Za uređivanje OLAP kocke morate imati pristup izvornoj poslužiteljskoj bazi podataka koja je dala podatke za kocku. Provjerite nije li baza podataka preimenovana ili premještena. Provjerite je li poslužitelj dostupan i možete li se s njim povezati.

Provjerite promjene u izvornoj bazi podataka      Ako ste za stvaranje relacijske baze podataka koristili čarobnjaka za OLAP kocku, tablice u bazi podataka možda su preimenovane ili izbrisane, tako da kocka više ne može pronaći izvorne podatke. Povežite se s bazom podataka u Microsoft Queryju, te provjerite postoje li promjene organizacije, ili sheme, baze podataka. Ako se baza podataka promijenila, morat ćete napraviti novu kocku.


Pojavljuje se poruka “Podaci su izgubljeni”


Polje koje ste uključili u kocku nije više dostupno u izvorišnoj bazi podataka.

Provjerite promjene na izvornoj bazi podataka      Ako je kocka datoteka izvanmrežne kocke (datoteka izvanmrežne kocke: datoteka koju stvarate na disku ili dijeljenom mrežnom pogonu da biste pohranili OLAP izvore podataka za izvještaj zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Datoteke izvanmrežne kocke omogućuju vam da nastavite raditi i kada niste povezani s OLAP poslužiteljem.) koja je napravljena iz baze podataka OLAP poslužitelja, ponovno povežite izvještaj s bazom podataka i provjerite polja dostupna na alatnoj traci Popis polja zaokretne tablice. Ako polje više nije dostupno s poslužitelja, možete koristiti naredbu Izvanmrežni OLAP u izborniku Zaokretna tablica kako biste napravili novu izvanmrežnu datoteku kocke.

Ako ste kocku napravili u programu Microsoft Query, koristite Query za otvaranje .dqy datoteke upita (upit: Pomoću upita u Upitu se ili Accessu traže slogovi koji odgovaraju na određena pitanja koja postavljate o podacima iz baze podataka.) koju ste koristili za stvaranje kocke, ili, ako niste sačuvali .dqy datoteku, napravite novi upit za povezivanje s izvornom relacijskom bazom podataka. Provjerite koja polja su dostupna. Za potpune upute pogledajte pomoć u Microsoft Queryju. Ako su polja uklonjena iz baze podataka, možete napraviti novu kocku.


Spremanje datoteke kocke zahtijeva mnogo vremena

Ako ste uključili veliki podskup OLAP podataka u datoteku kocke, datoteka za stvaranje može uzimati dosta vremena.
 • Za odustajanje od spremanja datoteke, pritisnite Stani u dijaloškom okviru Stvaranje datoteke kocke – u tijeku.
 • Za smanjivanje veličine datoteke eliminirajte one podatke koje ne morate vidjeti u svom izvještaju. U koraku 2 čarobnjaka za izvanmrežnu kocku odaberite unutar svake dimenzije samo one dimenzije i razine koje trebate vidjeti. U koraku 3, odaberite samo one mjere koje koristite kao polja podataka (polje podataka: Polje iz izvorišnog popisa, tablice ili baze podataka koja sadrži podatke koji su sumirani u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polje podataka obično sadrži numeričke podatke, npr. statistiku ili iznose prodaje.) u izvještaju, te u svakoj dimenziji eliminirajte stavke (stavka: Podkategorija polja u izvještaju zaokretne tablice i zaokretnog grafikona. Npr. polje "mjesec" može imati stavke "siječanj", "veljača" itd.) koje vam nisu potrebne.

Ponestalo mi je prostora na disku dok sam spremao kocku


OLAP baze podataka napravljene su tako da mogu upravljati velikom količinom detaljnih podataka i, kao posljedica toga, poslužiteljska baza podataka može zauzeti mnogo veći prostor na disku od kapaciteta diska. Ako navedete veliki podskup ovih podataka za datoteku izvanmrežne kocke možete potrošiti sav prostor na disku.

Oslobodite prostor na disku ili pronađite neki drugi disk      Izbrišite datoteke koje nećete trebati s diska prije spremanja datoteke kocke. Ili spremite datoteku na neku mrežnu jedinicu.

Uključite manje podataka u datoteku izvanmrežne kocke      Razmislite kako možete smanjiti količinu podataka u datoteci a da vam ostane sve potrebno za izvještaj zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Pokušajte sljedeće:

 • Uklonite dimenzije      U 2. koraku čarobnjaka za izvanmrežnu kocku označite samo one dimenzije koje ste doista prikazali kao polja u izvještaju zaokretne tablice i zaokretnog grafikona.
 • Uklonite razine detalja      Pritisnite okvir pored svake označene dimenzije u 2. koraku čarobnjaka i isključite potvrdne okvire za razine niže od razina prikazanih u izvještaju.
 • Uklonite polja podataka      U 3. koraku čarobnjaka pritisnite okvir pored Mjere i odaberite samo ona polja podataka (polje podataka: Polje iz izvorišnog popisa, tablice ili baze podataka koja sadrži podatke koji su sumirani u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polje podataka obično sadrži numeričke podatke, npr. statistiku ili iznose prodaje.) koja koristite u izvještaju.
 • Uklonite stavke podatka      Pritisnite okvir pored svake dimenzije u 3. koraku i isključite potvrdne okvire za stavke koje ne trebate vidjeti u izvještaju.

Ostanite povezani s poslužiteljem      Ako ste uklonili sve podatke koje je bilo moguće ukloniti i još uvijek ne možete spremiti datoteku izvanmrežne kocke, morat ćete ostati povezani s poslužiteljem OLAP baze podataka kako biste mogli raditi na izvještaju.

Korištenje OLAP kocki

U mom izvještaju nedostaju podaci kada napravim datoteku kocke

Kad ste odabirali sadržaj datoteke izvanmrežne kocke, možda ste izostavili neke podatke za polja uključena u izvještaj. Kao posljedica toga, kada promijenite izvještaj kako bi on prikazao druge podatke, podaci koje ste očekivali neće biti dostupni u datoteci izvanmrežne kocke.

Koristite naredbu Izvanmrežni OLAP u izborniku Zaokretna tablica za ponovno povezivanje izvještaja s bazom podataka na poslužitelju, te provjerite prikazuje li izvještaj podatke koje želite vidjeti. Potom uredite datoteku izvanmrežne kocke, te pazite da uključite sve dimenzije, polja podataka i razine detaljnosti koje se koriste u izvještaju.


Moj izvještaj koristi polja iz upita umjesto iz kocke

Ako prozor Popis polja zaokretne tablice prikazuje polja iz relacijske baze podataka kojoj ste postavili upit za dobivanje kocke, vratili ste podatke iz upita u Microsoft Excel umjesto da ste otvorili .oqy datoteku napravljenu uz pomoć čarobnjaka za OLAP kocku. Ta datoteka čuva definiciju kocke, te ako ste spremili izvanmrežnu .cub datoteku, omogućava pristup do te datoteke. Ako niste naveli novu lokaciju za .oqy datoteku, datoteka se sprema ili u mapu Moji dokumenti\Moji izvori podataka ili u \Winnt\profiles\Korisničko ime\Moji izvori podataka, ovisno o vašoj verziji operativnog sustava Windows.

Da biste izvještaj temeljili na novoj kocki pritisnite najprije Otvaranje na izborniku Excela Datoteka, zatim Vrši upit datoteka na popisu Vrsta datoteka a zatim potražite i pritisnite dvaput datoteku .oqy. Ako želite izvještaj zaokretnog grafikona, pritisnite na izvještaj zaokretne tablice koji je napravljen kada ste otvorili .oqy datoteku, te pritisnite Čarobnjak za grafikone na alatnoj traci Zaokretna tablica


Podaci za koje znam da se nalaze u bazi podataka nedostaju u kocki

Kocke stvorene iz OLAP poslužiteljske baze podataka ili iz relacijskih baza podataka ne moraju nužno uključivati sve podatke u izvornoj bazi podataka. Samo podaci koje odaberete u čarobnjaku za izvanmrežnu kocku ili u čarobnjaku za OLAP kocku uključuju se u kocku.

Pričekajte dovršenje dohvaćanja podataka      Kad promijenite izvještaj zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona kako bi se prikazali drugi podaci, novi podaci dohvaćaju se iz kocke. Kad osvježite (osvježiti: Obnoviti sadržaj izvještaja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona da bi se odrazile promjene napravljene na izvoru podataka. Ako je izvještaj temeljen na vanjskim podacima, osvježavanje pokreće upit u podlozi za dohvat novih ili promijenjenih podataka.) izvještaj, novi podaci se dohvaćaju iz izvorne baze podataka i kocka se u potpunosti rekonstruira. Ovaj proces može potrajati.

Obratite se osobi koja je napravila kocku      Ako ste kocku dobili od nekog drugog, a u prozoru Popis polja zaokretne tablice nedostaju tražena polja ili su željene razine detalja nedostupne, zamolite autora kocke da je promijeni tako da uključuje dodatne podatke.

Promijenite sadržaj datoteke izvanmrežne kocke      Ako ste napravili datoteku izvanmrežne kocke u Microsoft Excelu iz OLAP poslužiteljske baze podataka, koristite naredbu Izvanmrežni OLAP u izborniku Zaokretna tablica za promjenu te datoteke. Pazite da uključite sve dimenzije, polja podataka i razine detaljnosti koje se koriste u izvještaju.

Provjerite sadržaj kocke koja je napravljena u Queryju      Ne možete dodavati podatke u kocke napravljene uz pomoć čarobnjaka za OLAP kocku u Microsoft Queryju, ali možete promijeniti način organizacije kocke i brisati podatke iz kocke. Ako kocki nedostaju polja koja želite iz izvorne relacijske baze podataka, možete napraviti novu kocku u Queryju kako bi uključili ta polja. U Queryju otvorite .dqy datoteku koju ste koristili za postavljanje upita podacima za OLAP kocku ili napravite novi upit ako niste sačuvali .dqy datoteku. Dodajte u upit dodatna polja koja želite u kocki, te potom koristite naredbu Create OLAP Cube u izborniku File Queryja za stvaranje nove kocke. Za potpune informacije pogledajte pomoć u Microsoft Queryju.


Kad osvježim novi se podaci ne pojavljuju u izvještaju

Datoteka izvanmrežne kocke (datoteka izvanmrežne kocke: datoteka koju stvarate na disku ili dijeljenom mrežnom pogonu da biste pohranili OLAP izvore podataka za izvještaj zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Datoteke izvanmrežne kocke omogućuju vam da nastavite raditi i kada niste povezani s OLAP poslužiteljem.) ili kocka napravljena u Microsoft Queryju, možda nisu u mogućnosti povezati se s izvornom bazom podataka na poslužitelju kako bi se učitali novi podaci.

Provjerite je li dostupna izvorna baza podataka      Provjerite da izvorna poslužiteljska baza podataka koja je dala podatke za kocku nije preimenovana ili premještena. Provjerite je li poslužitelj dostupan i možete li se povezati s njim.

Provjerite jesu li dostupni novi podaci      Obratite se administratoru baze podataka kako biste odredili je li baza podataka ažurirana u područjima uključenima u izvještaj.

Provjerite nije li se promijenila organizacija baze podataka      Ako je kocka OLAP poslužitelja ponovno napravljena ili je reorganizirana relacijska baza podataka koja daje podatke kocki, možda biste trebali reorganizirati svoj izvještaj ili napraviti novu datoteku izvanmrežne kocke ili kocku iz čarobnjaka za OLAP kocku, kako biste pristupili promijenjenim podacima. Obratite se administratoru baze podataka kako biste doznali o promjenama baze podataka.


Microsoft Excel ne može pronaći datoteku izvanmrežne kocke


Možda je datoteka .cub preimenovana ili premještena.

Provjerite imate li datoteku      Ako vam je netko drugi dao .oqy datoteku koju otvarate, provjerite imate li također pristup .cub datoteci.

Potražite datoteku      Ako se pokušavate povezati s datotekom izvanmrežne kocke iz dijaloškog okvira Izvanmrežne OLAP postavke pritisnite Pregledaj i potražite .cub datoteku.

Ponovno se povežite s izvornom bazom podataka      Ako ne možete pronaći datoteku, možda možete ponovno povezati izvještaj s izvornom OLAP poslužiteljskom bazom podataka. Pritisnite na izvještaj, nakon toga pritisnite Izvanmrežni OLAP u izborniku Zaokretna tablica i na kraju Mrežni OLAP. Zatim možete napraviti novu datoteku izvanmrežne kocke.

Napomena  Za daljnju pomoć u vezi problema s čarobnjakom za OLAP kocku, pogledajte pomoć u Microsoft Queryju.

Definiranje izgleda izvještaja

Gumbi polja su nestali, pa ne mogu promijeniti izgled

Provjerite jesu li gumbi skriveni      Pritisnite najprije na izvještaj, zatim Zaokretni grafikon na alatnoj traci Zaokretna tablica i provjerite je li naredba Sakrij gumbe polja zaokretnog grafikona isključena.

Provjerite je li izvještaj pretvoren u statični grafikon      Excel pretvara izvještaj zaokretnog grafikona u statični grafikon kada izbrišete njegov pridruženi izvještaj zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.), kopirate ili premjestite izvještaj zaokretnog grafikona u drugu radnu knjigu ili spremite radnu knjigu u obliku Microsoft Excela 95 ili starijem ili u nekom obliku koji nije Excelov.

Podacima je potrebno mnogo vremena da se pojave kada dodam polje

Kad se izvještaj temelji na velikoj količini vanjskih podataka ili na izvoru podataka čarobnjaka za OLAP kocku, zastoji mogu potrajati kada povučete polja s popisa polja na radni list.

Stavke podataka se posljednje ispuštaju      Najprije ispustite polja u nizu, kategoriji i područjima stranice. Polja u području podataka (područje podataka: Dio izvještaja zaokretne tablice koji sadrži sumarne podatke. Vrijednosti u svakoj ćeliji područja podataka predstavljaju zbroj podataka iz izvorišnih slogova ili redaka.) ispustite posljednja. Ovaj pristup minimizira količinu podataka koje Microsoft Excel mora prikazati u međukoracima.

Isključite prikaz stavki niza i kategorija      Na alatnoj traci Zaokretna tablica provjerite je li Uvijek prikaži stavke isključeno. Stavke (stavka: Podkategorija polja u izvještaju zaokretne tablice i zaokretnog grafikona. Npr. polje "mjesec" može imati stavke "siječanj", "veljača" itd.) se neće pojaviti kada povučete polja na područja niza i kategorija, ali pojavit će se čim dodate neko polje podataka (polje podataka: Polje iz izvorišnog popisa, tablice ili baze podataka koja sadrži podatke koji su sumirani u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polje podataka obično sadrži numeričke podatke, npr. statistiku ili iznose prodaje.).

Pomoću čarobnjaka promijenite izgled      Ako je odaziv još uvijek prespor, vratite se čarobnjaku za zaokretne tablice i zaokretne grafikone i promijenite izgled izvještaja. U izborniku Podaci pritisnite najprije Izvještaj zaokretne tablice i zaokretnog grafikona, te nakon toga Izgled.

Ne mogu povući polje

Provjerite postavke polja stranice      Ako je polje koje želite odvući postavljeno za dohvaćanje vanjskih podataka nakon označavanja svake stavke, to je polje možda zaključano na tom položaju na stranici. Najprije pritisnite dvaput polje, a zatim Dodatno i isključite potvrdni okvir Onemogući okretanje polja pod Mogućnosti polja stranice. Odvučete li polje na neko drugo područje, Microsoft Excel će istodobno dohvatiti vanjske podatke za sve stavke u polju.

Provjerite OLAP izvorišne podatke      Kod izvještaja s OLAP (OLAP: Tehnologija baze podataka optimizirana za upite i izvještaje, umjesto za postupke transakcija. OLAP podatak organiziran je hijerarhijski i spremljen je u kocke umjesto u tablice.) izvorišnim podacima, neka se polja mogu koristiti samo kao polja nizova (polje niza:  Polje prikazano u području podataka izvještaja zaokretnog grafikona. Stavke u polju niza popisane su u legendi i daju nazive pojedinih nizova podataka.), kategorije (polje kategorije: Polje prikazano u području kategorije izvještaja zaokretnog grafikona. Stavke u polju kategorije prikazuju se kao natpisi na osi kategorije.) ili polja stranica (polje stranice: Polje koje je pridruženo usmjerenju stranice u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Možete prikazati zbroj svih stavki polja stranice ili prikazati samo jednu stavku koja filtrira podatke iz svih drugih stavki.). Ta polja imaju ikone u prozoru Popis polja zaokretne tablice. Polja s ikonama mogu se koristiti samo kao polja podataka (polje podataka: Polje iz izvorišnog popisa, tablice ili baze podataka koja sadrži podatke koji su sumirani u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polje podataka obično sadrži numeričke podatke, npr. statistiku ili iznose prodaje.).

Provjerite VBA makronaredbe      Visual Basic for Applications (VBA) makronaredba (makronaredba: Akcija ili skup akcija za automatizaciju zadataka. Makronaredbe su zapisane u programskom jeziku Visual Basic za aplikacije.) može također onemogućiti izmjenu izgleda povlačenjem polja. Ako se preko pokazivača pojavi simbol za prekidanje kada pokušate povući polje, povlačenje je za to polje isključeno. Za pomoć u tom slučaju kontaktirajte autora makronaredbe.

Provjerite zaštitu      Ako su list grafikona ili radni list koji sadrže pridruženi izvještaj zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.) zaštićeni, ne možete premještati polja ili napraviti promjene na izvještaju zaokretnog grafikona. Uklonite zaštitu lista grafikona ili radnog lista ili kontaktirajte osobu koja je zaštitu postavila.

Nedostaje popis polja

Pritisnite mišem na izvještaj      Popis polja pojavljuje se samo kada je izvještaj označen.

Prikažite popis polja      Ako još uvijek ne vidite popis polja, pritisnite Prikaži popis polja na alatnoj traci Zaokretna tablica.

Polje nema padajuću strelicu

Provjerite je li to jedino polje podataka      Polje podataka pojavljuje se pored polja kategorija (polje kategorije: Polje prikazano u području kategorije izvještaja zaokretnog grafikona. Stavke u polju kategorije prikazuju se kao natpisi na osi kategorije.) s padajućom strelicom samo ako ste dodali dva ili više polja podataka (polje podataka: Polje iz izvorišnog popisa, tablice ili baze podataka koja sadrži podatke koji su sumirani u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Polje podataka obično sadrži numeričke podatke, npr. statistiku ili iznose prodaje.) u izvještaj. Ako izvještaj ima samo jedno polje podataka, to polje će se pojaviti na vrhu izvještaja, ispod područja stranice.

Provjerite je li polje OLAP dimenzija      U izvještajima s OLAP (OLAP: Tehnologija baze podataka optimizirana za upite i izvještaje, umjesto za postupke transakcija. OLAP podatak organiziran je hijerarhijski i spremljen je u kocke umjesto u tablice.) izvorišnim podacima, polja dimenzija (dimenzija: OLAP struktura koja podatke organizira u razine, poput zemljopisne dimenzije država/područje/grad. U izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona svaka dimenzija postaje skup polja koji možete proširiti i sažeti.) u područjima niza i kategorija imaju strelicu na gumbu polja (gumb polja: Gumb koji označava polje u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Gumb polja možete vući da biste promijenili izgled izvještaja ili kliknuti strelicu pored gumba da biste promijenili razinu prikaza pojedinosti u izvještaju.) samo ako je polje najgornje polje u dimenziji. Strelicu u tom polju možete koristiti za prikaz ili sakrivanje različitih razina detaljnosti kroz dimenziju.

Provjerite jesu li gornje razine skrivene      Kad su gornje razine (razina: Dio OLAP dimenzije. Unutar dimenzije podaci su organizirani u niže i više razine pojedinosti, poput razina godine, kvartala, mjeseca i dana u vremenskoj dimenziji.) dimenzije skrivene, najgornje polje je skriveno, pa ni jedno od prikazanih polja nema strelicu . Desnom tipkom miša pritisnite najprije bilo koje polje u dimenziji, a zatim Pokaži razine na izborniku prečacu.

Padajuća strelica polja ne radi

Na alatnoj traci Zaokretna tablicaprovjerite je li Uvijek prikaži stavke uključeno. Ako ne želite uključiti tu značajku, povucite polje na područje podataka (područje podataka: Dio izvještaja zaokretne tablice koji sadrži sumarne podatke. Vrijednosti u svakoj ćeliji područja podataka predstavljaju zbroj podataka iz izvorišnih slogova ili redaka.). Jednom kada se polje nađe u području podataka, padajuće strelice radit će u svim poljima u izvještaju.

Oblikovanje izvještaja

Oblikovanje, crte trenda i trake pogrešaka su nestali

Provjerite promjene na prikazanim podacima      Kad napravite promjene koje utječu na to koji će podaci biti prikazani u izvještaju zaokretnog grafikona ili njegovom pridruženom izvještaju zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.), Microsoft Excel zanemaruje bilo kakvo oblikovanje koje ste primijenili na natpise podataka (natpis nad podacima: natpis koji daje dodatne informacije o podatkovnoj oznaci, a koja predstavlja jednu podatkovnu točku ili vrijednost koja proizlazi iz ćelije radnog lista.), točke podataka (točke podataka: Pojedine vrijednosti nacrtane na grafikonu.

Povezane točke podataka stvaraju skup podataka. Točke podataka predstavljene su položenim stupcima, stupcima, crtama, isječcima, točkicama i drugim oblicima. Ti se oblici nazivaju podatkovne oznake.), i nizove podataka (niz podataka: Povezane točke podataka nacrtane na grafikonu. Svaki niz podataka na grafikonu ima jedinstvenu boju ili uzorak i predstavljen je u legendi grafikona. Na grafikonu možete nacrtati jedan ili više nizova podataka. Tortni grafikoni mogu imati samo jedan niz podataka.), uključujući i sve crte trenda (crta trenda: Grafički prikaz trenda niza podataka, npr. kosa crta prema gore prikazuje povećanje prodaje kroz razdoblje u mjesecu. Crte trenda koriste se za proučavanje problema predviđanja, poznatog kao regresijska analiza.) i stupce pogrešaka (stupci pogrešaka: Obično se koriste u statističkim i znanstvenim podacima. Stupci pogrešaka prikazuju moguću pogrešku ili stupanj neodređenosti u odnosu na svaki od obilježivača podataka u nizu.) koje ste dodali.

Promjene koje rezultiraju gubitkom oblikovanja uključuju promjenu izgleda, dodavanje ili uklanjanje polja (polje: Kategorija podataka u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona koja je izvedena iz polja u izvorišnim podacima. Izvještaji zaokretne tablice imaju retke, stupce i polja podataka. Izvještaji zaokretnog grafikona imaju skupove, kategorije, stranice i polja podataka.), prikazivanje ili sakrivanje stavki (stavka: Podkategorija polja u izvještaju zaokretne tablice i zaokretnog grafikona. Npr. polje "mjesec" može imati stavke "siječanj", "veljača" itd.), prikazivanje druge stranice u polju stranice (polje stranice: Polje koje je pridruženo usmjerenju stranice u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Možete prikazati zbroj svih stavki polja stranice ili prikazati samo jednu stavku koja filtrira podatke iz svih drugih stavki.), grupiranje ili razgrupiranje stavki, prikaz ili sakrivanje detalja, sortiranje, promjenu funkcije sumiranja (funkcija sažetka:

Vrsta izračuna koji kombinira izvore podataka u izvještaju zaokretne tablice ili konsolidacijske tablice ili kada umećete automatske podzbrojeve u popis ili u bazu podataka. Primjeri funkcija sažetka uključuju Sum, Count i Average.) za neko polje, promjenu prikaza podzbrojeva, navođenje drugih izvorišnih podataka (izvorišni podaci: Popis ili tablica koja se koristi za stvaranje izvještaja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Izvorišni podaci mogu biti preuzeti iz popisa ili raspona Excela, iz vanjske baze podataka ili kocke ili iz drugog izvještaja zaokretne tablice.) uključujući promjenu upita (upit: Pomoću upita u Upitu se ili Accessu traže slogovi koji odgovaraju na određena pitanja koja postavljate o podacima iz baze podataka.) za vanjske podatke, te osvježavanje (osvježiti: Obnoviti sadržaj izvještaja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona da bi se odrazile promjene napravljene na izvoru podataka. Ako je izvještaj temeljen na vanjskim podacima, osvježavanje pokreće upit u podlozi za dohvat novih ili promijenjenih podataka.) izvještaja.

Dovršite promjene prije nego što dodate oblikovanje      Uvjerite se da ste zadovoljni s izgledom i podacima prikazanim u izvještaju zaokretnog grafikona prije nego što promijenite oblikovanje.

Snimite makronaredbu za primjenu oblikovanja      Ako često mijenjate izvještaj, možete snimiti makronaredbu (makronaredba: Akcija ili skup akcija za automatizaciju zadataka. Makronaredbe su zapisane u programskom jeziku Visual Basic za aplikacije.) kada primjenjujete željeno oblikovanje a zatim pokrenuti tu makronaredbu kada ponovno morate primijeniti to oblikovanje..

Ne mogu premjestiti ili promijeniti veličinu legende, naslova ili područja crtanja

U izvještaju zaokretnog grafikona ne možete premjestiti ili promijeniti veličinu legende (legenda: okvir koji u grafikonu prepoznaje uzorke ili boje pridružene skupovima podataka ili kategorijama.), naslova (naslovi u grafikonima: opisni tekst koji se automatski poravnava s osi ili centrira na vrhu grafikona.), ili područja crtanja (područje crtanja: U 2D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući sve nizove podataka. U 3D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući nizove podataka, nazive kategorija, natpise uz crtice vrijednosti i naslove osi.) onako kako biste to mogli u običnom, neinteraktivnom grafikonu. Microsoft Excel automatski mijenja veličinu područja iscrtavanja kako bi mogao smjestiti promjene u izvještaj.

Premještanje legende      Veličinu legende ne možete promijeniti, ali možete promijeniti mjesto na kojemu će se ona pojaviti na grafikonu: u izborniku Grafikon pritisnite najprije Mogućnosti grafikona, zatim karticu Legenda i nakon toga neku od mogućnosti pod Smještaj.

Promjena veličine naslova      Ne možete premještati naslove, ali možete promijeniti njihovu veličinu tako što ćete promijeniti veličinu fonta: pritisnite najprije na naslov, zatim Označi naslov grafikona u izborniku Oblikovanje, nakon toga karticu Font, a zatim odaberite željenu veličinu.

Izvještaj ne koristi poziciju ili veličinu stavki iz mojeg korisnički definiranog grafikona

U izvještaju zaokretnog grafikona ne možete premjestiti ili promijeniti veličinu legende (legenda: okvir koji u grafikonu prepoznaje uzorke ili boje pridružene skupovima podataka ili kategorijama.), naslova (naslovi u grafikonima: opisni tekst koji se automatski poravnava s osi ili centrira na vrhu grafikona.), ili područja iscrtavanja (područje crtanja: U 2D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući sve nizove podataka. U 3D grafikonu to je područje ograničeno osima, uključujući nizove podataka, nazive kategorija, natpise uz crtice vrijednosti i naslove osi.) Microsoft Excel automatski određuje poziciju i veličinu tih elemenata, ako je to potrebno, svaki put kada promijenite izvještaj. Kao rezultat toga, kada odredite korisnički grafikon za izvještaj zaokretnog grafikona, izvještaj koristi svoju automatsku poziciju i veličinu za legendu, naslove i područje iscrtavanja, zanemarujući veličine i pozicije koje ste spremili u tom tipu grafikona.

Oblikovanje brojeva ne odgovara izvorišnim podacima

Microsoft Excel ne koristi oblikovanje brojeva iz Excel izvorišnih podataka na osi vrijednosti u izvještaju zaokretnog grafikona. Os vrijednosti inicijalno odražava oblikovanje brojeva područja podataka (područje podataka: Dio izvještaja zaokretne tablice koji sadrži sumarne podatke. Vrijednosti u svakoj ćeliji područja podataka predstavljaju zbroj podataka iz izvorišnih slogova ili redaka.) pridruženog izvještajab zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.).

Za promjenu oblikovanja osi vrijednosti, pritisnite najprije os, zatim Označene osi u izborniku Oblikovanje, nakon toga Broj i na kraju odaberite željeno oblikovanje. Ta promjena neće utjecati na oblikovanje brojeva u pridruženom izvještaju zaokretne tablice.

Podaci i izračunavanja

Naredba Izvorišni podaci nije dostupna u izborniku Grafikon

Kad želite promijeniti položaj podataka niza ili kategorije u izvještaju zaokretnog grafikona ili kada želite ponovno definirati koje izvorišne podatke treba uključiti, ne možete koristiti naredbu Izvorišni podaci na izborniku Grafikon, kao što biste mogli s običnim, neinteraktivnim grafikonom.

Za promjenu polja nizova (polje niza:  Polje prikazano u području podataka izvještaja zaokretnog grafikona. Stavke u polju niza popisane su u legendi i daju nazive pojedinih nizova podataka.) u polja kategorija (polje kategorije: Polje prikazano u području kategorije izvještaja zaokretnog grafikona. Stavke u polju kategorije prikazuju se kao natpisi na osi kategorije.) ili obrnuto, povucite polja do odgovarajućih područja za ispuštanje (područje ispuštanja: Područje izvještaja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona gdje možete ispustiti polja iz dijaloškog okvira Popis polja da biste prikazali podatke u polju. Natpisi na svakom području ispuštanja ukazuju na vrstu polja koju možete stvoriti u izvještaju.). Za uključivanje drugih izvorišnih podataka u izvještaj, pritisnite najprije izvještaj, zatim Čarobnjak za zaokretne tablice i zaokretne grafikone u izborniku Podaci, nakon toga Nazad, te pomoću 2. koraka čarobnjaka odredite druge Excelove izvorišne podatke ili dohvatite druge vanjske izvorišne podatke za izvještaj.

Nisu dostupne mogućnosti polja stranice

Provjerite vrstu polja      Polje (polje: Kategorija podataka u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona koja je izvedena iz polja u izvorišnim podacima. Izvještaji zaokretne tablice imaju retke, stupce i polja podataka. Izvještaji zaokretnog grafikona imaju skupove, kategorije, stranice i polja podataka.) koje ste označili možda nije polje stranice. Ove postavke dostupne su samo za polja stranice.

Provjerite vanjske izvorišne podatke      Izvještaj se možda ne temelji na vanjskim podacima. Ove postavke nisu dostupne za izvještaje koji se temelje na podacima radnog lista.

Provjerite OLAP izvorišne podatke      Ove odrednice nisu dostupne za izvještaje koji se temelje na OLAP (OLAP: Tehnologija baze podataka optimizirana za upite i izvještaje, umjesto za postupke transakcija. OLAP podatak organiziran je hijerarhijski i spremljen je u kocke umjesto u tablice.) izvorišnim podacima. Kod OLAP baziranih izvještaja popis polja ima ikone i .

Provjerite tip podataka polja      Postavke polja stranice nisu dostupne za memo polja ili polja koja sadrže OLE (OLE: Tehnologija za integraciju programa koju možete koristiti za zajedničko korištenje podataka u više programa. Svi Officeovi programi podržavaju OLE, tako da podatke možete zajednički koristiti pomoću povezanih i umetnutih objekata.) objekte.

Provjerite podršku parametarskog upita      Upravljački program ODBC-a (upravljački program za Otvoreno povezivanje baza podataka (ODBC): Programska datoteka koja se koristi za povezivanje s određenom bazom podataka. Svaki program baze podataka, primjerice Access ili dBASE ili sustav za upravljanje bazom podataka, primjerice SQL Server, zahtijeva različit upravljački program.) za vanjsku bazu podataka možda ne podržava parametarske upite (parametarski upit: vrsta upita koja, kada ga izvodite, traži vrijednosti (kriterij) koje će koristiti za odabir slogova skupa rezultata da biste isti upit mogli koristiti za dohvat različitih skupova rezultata.). Ove su postavke dostupne samo ako upravljački program za izvor podataka (izvor podataka: Spremljeni skup "izvorišnih" informacija korištenih za povezivanje s bazom podataka. Izvor podataka može uključivati naziv i mjesto poslužitelja baze podataka, naziv upravljačkog programa baze podataka i informacije koje baza podataka treba kada se prijavljujete.) koji koristite podržava parametarske upite.

Svi ODBC upravljački programi koji se isporučuju s programom Microsoft Query podržavaju parametarske upite. Da biste otkrili podržava li upravljački program drugog proizvođača parametarske upite, obratite se svom dobavljaču tog upravljačkog programa.

Provjerite izvještaje koji se temelje na drugom izvještaju zaokretne tablice      Kad stvarate više od jednog izvještaja zaokretnog grafikona na temelju postojećeg izvještaja zaokretne tablice, postavke polja stranice nisu dostupne niti za jedan izvještaj.

Provjerite je li polje grupirano      U pridruženom izvještaju zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.), povucite polje do područja retka ili stupca, desnom tipkom miša pritisnite na sve grupirane stavke (stavka: Podkategorija polja u izvještaju zaokretne tablice i zaokretnog grafikona. Npr. polje "mjesec" može imati stavke "siječanj", "veljača" itd.), pokažite na Grupiranje i prikaz detalja na izborniku prečacu, pritisnite Razgrupiraj, te povucite polje nazad na područje stranice kako biste omogućili pristup postavkama polja stranice.

Dok je upit u tijeku, ne mogu promijeniti list

Provjerite da li se područje koje uređujete ažurira      Dok se upit izvršava u pozadini, ne možete promijeniti izvještaj kojega trenutno ažurirate ili bilo koji drugi izvještaj koji se temelji na tom izvještaju.

Pričekajte da se upit dovrši ili ga prekinite      Da biste provjerili stanje upita ili ga prekinuli, najprije pritisnite dvaput ikonu na traci stanja, a zatim, ako tako želite, pritisnite Prekid osvježavanja.

Izvršavajte upit u pozadini      Na alatnoj traci Zaokretna tablica pritisnite najprije Zaokretni grafikon, zatim Mogućnosti, te uključite potvrdni okvir Upit u pozadini.

Polje podataka koristi Count umjesto Sum

Potražite tekst ili prazne stavke u polju      Ako vaše polje podataka sadrži bilo kakve tekstualne vrijednosti ili prazne ćelije, polje koristi funkciju sumiranja (funkcija sažetka: Vrsta izračuna koji kombinira izvore podataka u izvještaju zaokretne tablice ili konsolidacijske tablice ili kada umećete automatske podzbrojeve u popis ili u bazu podataka. Primjeri funkcija sažetka uključuju Sum, Count i Average.) Count kao zadano. Pritisnite dvaput mišem na to polje, te pritisnite Sum u okviru Sumiraj prema.

Provjerite OLAP izvorišne podatke      U izvještajima koji se temelje na OLAP (OLAP: Tehnologija baze podataka optimizirana za upite i izvještaje, umjesto za postupke transakcija. OLAP podatak organiziran je hijerarhijski i spremljen je u kocke umjesto u tablice.) izvorišnim podacima, dostupne funkcije sumiranja određuje OLAP poslužitelj, a vi ih u Microsoft Excel izvještaju ne možete promijeniti. Kod izvještaja koji se baziraju na OLAP u, popis polja ima ikone i .

Nakon što se izvještaj osvježi, nedostaju podaci

Postavite polja stranice kako biste vidjeli sve podatke      Prije osvježavanja podataka odaberite Sve u svakom polju stranice (polje stranice: Polje koje je pridruženo usmjerenju stranice u izvještaju zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Možete prikazati zbroj svih stavki polja stranice ili prikazati samo jednu stavku koja filtrira podatke iz svih drugih stavki.).

Ako polje stranice ne sadrži Sve ili je polje konfigurirano tako da postavlja upit vanjskim podacima jednu po jednu stavku ili izvorišni podaci (izvorišni podaci: Popis ili tablica koja se koristi za stvaranje izvještaja zaokretne tablice ili zaokretnog grafikona. Izvorišni podaci mogu biti preuzeti iz popisa ili raspona Excela, iz vanjske baze podataka ili kocke ili iz drugog izvještaja zaokretne tablice.) ne uključuju informacije za stavku Sve. U oba slučaja podaci se osvježavaju svaki put kada označite neku drugu stavku.

Provjerite mjesto podataka koji nedostaju      U izvještajima koji se temelje na podacima s radnog lista novi su podaci možda dodani izvan izvorišnog raspona koji ste prvobitno naveli ili su izvorišni podaci premješteni na novo mjesto.

 1. Na izborniku Podaci pritisnite Izvještaj zaokretne tablice i zaokretnog grafikona.
 2. Pritisnite Nazad.
 3. Za uključivanje novih podataka ili za navođenje novog mjesta promijenite navod izvornog raspona.
 4. Pritisnite Naprijed.

Provjerite da li upit odabire prave podatke      Za izvještaje koji se temelje na vanjskim podacima, prekontrolirajte upit u programu Microsoft Query kako biste provjerili da li on dohvaća podatke koje želite.

Provjerite kocku ili datoteku kocke      Ako se izvještaj temelji na kocki (kocka: OLAP struktura podataka. Kocka sadrži dimenzije, recimo država/područje/grad i podatkovna polja, primjerice Prodaja. Dimenzije organiziraju vrste podataka u hijerarhije s razinama pojedinosti, a podatkovna polja mjere količine.) napravljenoj pomoću čarobnjaka za OLAP kocku, otvorite .oqy datoteku u Microsoft Queryju i provjerite sadržaj kocke kako biste se uvjerili da on sadrži podatke koje želite. Ako se izvještaj temelji na datoteci kocke, provjerite sadržaj datoteke kocke: pritisnite najprije pridruženi izvještaj zaokretne tablice (pridruženi izvještaj zaokretne tablice: Izvještaj zaokretne tablice koji isporučuje izvorišne podatke izvještaju zaokretnog grafikona. Stvara se automatski pri stvaranju novog izvještaja zaokretnog grafikona. Kada mijenjate izgled jednog izvještaja, drugi se također mijenja.) za izvještaj zaokretnog grafikona, zatim Zaokretna tablica na alatnoj traci Zaokretna tablica, nakon toga Izvanmrežni OLAP i na kraju Uređivanje izvanmrežne datoteke podataka. Ako se izvještaj temelji na izvorišnim podacima iz baze podataka OLAP poslužitelja, obratite se vašem administratoru baze podataka kako biste saznali da li se baza podataka promijenila.

Izvještaj nakon osvježavanja izgleda potpuno drugačije ili se ne može osvježitiProvjerite dostupnost izvorišne baze podataka     

Provjerite možete li se još uvijek povezati s vanjskom bazom podataka i pogledati podatke.

Provjerite promjene u izvorišnoj bazi podataka     

Ako se izvještaj temelji na izvorišnim podacima iz OLAP (OLAP: Tehnologija baze podataka optimizirana za upite i izvještaje, umjesto za postupke transakcija. OLAP podatak organiziran je hijerarhijski i spremljen je u kocke umjesto u tablice.) baze podataka, možda su napravljene promjene na podacima dostupnima u kocki na poslužitelju. Za detaljnije informacije obratite se administratoru OLAP poslužitelja.

PROMJENA MAKSIMALNE VRIJEDNOSTI Y OSI GRAFIKONA ( klikni ovdje) Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr