IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razni primjeri Excel 2003
   
Excel 2007 primjeri
VBA U EXCELU
   
   
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL - combo box, combo-box, dropdown, drop down, drop-down, menu, padajući izbornik, padajući popis, padajuća lista

COMBO BOX
( drop-down menu, padajuća lista )Kreiranje Combo Box sa pomoćnom ćelijom za rad sa među-rezultatom ( pomoćnom ćelijom )

Za čega služi Combo Box ( padajući izbornik )
Ovaj padajući izbornik možemo iskoristiti na mjestima gdje imamo veću količinu baznih podataka a iste želimo koristiti izborom sa padajućeg izbornika ( drop-down list )

ZADATAK:
U ovom tutorialu zadatak je pomoću Combo Box gumba sa padajućeg izbornika odabrati šifru a pomoću formule VLOOKUP i INDEX ostale podatke će Excel sam izračunati i prikazati za svaku pojedinu šifru u za to određene ćelije. Na slici ispod uočite da su šifre različitih oblikovanja ( kao tekst i kao broj ). Ovakve šifre sam odabrao da bi ste mogli uočiti razliku između rada sa brojevima i sa tekstom

Kada koristim Combo Box ( padajući izbornik ) ja definiram imena za određene raspone podataka. I u ovom primjeru sam definirao ime za dva raspona podataka. ( za više detalja o definiranju imena raspona podataka pogledajte OVDJE ?

- prvi raspon podataka su šifre ( B2:B4 ) i ovom rasponu sam postavio ime "sifre" ( ovo mi treba zbog Combo Box-a i funkcije INDEX )
- drugi raspon podataka su šifre plus određeni podaci za određenu šifru . Ovom kompletnom rasponu podataka (B2:D4 ) postavio sam ime "lista" ( ovo mi treba zbog Vlookup funkcije )

   

Combo Box ( padajuću listu ) u Excelu možete kreirati na dva načina.
1. Kreiranje Combo Box preko alatne trake "Obrasci" ( Forms ), imamo međurezultat
2. Kreiranje Combo Box preko alatne trake "Alatni okvir kontrola" ( Control Toolbox )

1 . Kreiranje Combo Box preko alatne trake "Obrasci" ( Forms )

Kod kreiranja Combo Boxa preko toolbara "Obrasci" ( Forms ) potrebno je prvo da ga aktivirate. Aktiviranje toolbara možete izvršiti na dva načina:
- Sa tekstualnog izbornika Pogled (View) => Alatne trake (Toolbars) => Obrasci (Forms)
- Klik DTM ( desna tipka miša ) na prostor gdje su smještene alatne trake a potom klik na naziv alatne trake Obrasci (Forms) ili pogledajte link Aktiviranje Alatnih Traka

Kada aktivirate alatnu traku Obrasci ( Forms ) ista će se pojaviti u radnom prozoru Excela. Vi trebate obratiti pažnju na osmi gumb sa lijeva na desno pod nazivom Kombinirani okvir ( Combo box ). Pomoću tog gumba aktivirate naredbu za kreiranje Combo Box polja sa padajućim izbornikom.

NAPOMENA: kod kreiranja Combo Box gumba preko alatne trake Obrasci (Forms) imamo jednu ćeliju koja će nam služiti kao međurezultat prilikom odabira pojedine šifre. ( o tome ću u nastavku tutoriala )

Dakle klik na dotični gumb i pokazivač miša će se preobraziti u znak PLUS. Kliknite LTM na mjsto gdje želite da postavite Combo Box. Kada Vam se pojavi kvadratić sa trokutićem vrhom prema dolje uhvatite jednu hvataljku i raširite Combo Box. Pomoću hvataljki podesite širinu i visinu Combo Box-a.

Sada imamo postavljen Combo Box kojem nisu definirana svojstva i nema nikakvu funkciju.
Da bi postavili parametre za funkcioniranje ovog Combo Box-a potrebno je da Desnom Tipkom Miša (DTM) kliknete na njega a potom na zadnju opciju Oblikovanje kontrole (Format Control). Otvara Vam se dijalog prozor za postavljanje određenih parametara a nama je sada važna kartica (tab) Kontrola (Control).

Uočite tri polja koja treba popuniti.
- Ulazni raspon: ( to će biti naš stupac Šifre, a s obzirom da sam definirao ime za raspon u kojem se nalaze Šifre, ja ću upisati samo naziv tog raspona "sifre", isto tako možete upisati i $B$2:$B$4)
- Veza ćelije: to će biti ćelija ( u ovom slučaju B14 ) u kojoj će biti međurezultat na koji ćemo se kasnije vezati formulom. Ovdje želim napomenuti da se u ovoj ćeliji prikazuje rezultat rednog broja na kojem se nalazi odabrana stavka sa padajućeg izbornika Combo Box-a
- Broj padajućih redaka: Ovaj broj određuje koliko će se stavki nalaziti u popisu. Ovdje možete postaviti veći broj nego što imate na popisu u slučaju da naknadno dodajete stavke u samom popisu. ( vodite računa o rasponu tog popisa. Npr: ako ćete naknadno dopunjavati popis tada formirajte raspon "sifre" od B2:B100 ili više.

Nakon upisa parametara kliknite na neku ćeliju a potom kliknite na padajući izbornik combo Box-a.

Sada uočite na slici ispod popis stavki na padajućem izborniku Combo Box-a.

drop down menu and Combo Box in Excel 2003

Kada sa padajućeg izbornika izaberemo jednu od stavki u "pomoćnoj" ćeliji ( kao među-rezultat ) pojavljuje nam se nekakav broj. Taj broj je u stvari redni broj pojedine stavke sa padajućeg izbornika. Tako će prva stavka u našem rasponu koja se nalazi u prvom redu imati redni broj 1 itd itd…
NAPOMENA: Ovi brojevi se ne povlače iz stupca "A" već ih sam Combo Box postavlja. Ovdje se slučajno potrefilo da se u stupcu "A" nalaze redni brojevi ( ja uvijek prilikom kreiranja neke tablice i popisa u njoj postavljam redne brojeve na početku ) 

Na slici iznad uočimo da sam sa padajućeg izbornika odabrao šifru ( oblikovanu kao broj ) a odnosu na nju Combo Box je definirao redni broj u ćeliji B14 ( PLAVO )

Nama preostaje samo postaviti formule u ćelije B16, C16 i D16 ( ZELENO ) i naslove stavki. ( slika ispod )

- U ćeliju B16 upisat ćemo formulu =INDEX(sifre;B14) a time ćemo kao rezultat dobiti Šifru koja se nalazi u trećem redu ( rednom broju ) našeg raspona "sifre"
- U ćeliju C16 upisat ćemo formulu =VLOOKUP(B16;lista;2;FALSE) a time ćemo dobiti kao rezultat naziv za šifru "777" iz ćelije B16, ovaj naziv funkcija VLOOKUP povlači iz stupca broj 2, imenovanog raspona "lista" ( tj. ćelije $B$2:$D$4 ) a kao što vidimo u ćeliji C4 nalazi se naziv "C" za Šifru "777"
- U ćeliju D16 upisat ćemo formulu =VLOOKUP(B16;lista;3;FALSE) a sve je opet isto kao i za prethodnu ćeliju samo što je ovaj puta u pitanju stupac broj 3

Isto tako je i za neku drugu odabranu stavku sa padajućeg izbornika
Dakle ovim smo završili postavljeni zadatak i pomoću Combo Boxa ( Padajuće liste ili Kombiniranog okvira ) možemo sa popisa stavki vrlo brzo izabrati neku stavku od 100 pa i više njih a uz pomoć funkcije INDEKS i VLOOKUP dobiti na uvid ostale parametre vezane za tu stavku..

Ovdje sam prikazao kreiranje jedne vrste Combo Box polja koja radi sa među-rezultatom ( pomoćnom ćelijom ), ako želite vidjeti kako kreirati Combo Box bez dodatne ćelije sa među-rezultatom pogledajte link COMBO BOX BEZ MEĐU-REZULTATA. Ovaj Combo Box se razlikuje u samim postavkama i načinom primjene.

Kako kreirati dvije zavisne padajuće liste (Dependent drop down menu) Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr