IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispis radnog lista
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
- Makronaredbe
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
   

 

 
 
 
 
 
Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća

MICROSOFT EXCEL 2003 - funkcije u excelu - koje su sve funkcije u ekselu - Excel funkcije za pretraživanje

EXCEL 2003 FUNKCIJE
(funkcije u excelu)
POPIS SVIH FUNKCIJA U MICROSOFT EXCEL-u 2003

  Primjeri često korištenih formula u Excelu
   pogledajte slikovite primjere najčešće korištenih formula

  Makronaredbe u Excelu (Macro)
   osnove makronarebi u Excelu

  Primjeri formula i funkcija u Excelu 2007
   popis svih funkcija u Microsoft Excelu 2007 sa primjerima

Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća
O excel funkcijama

Funkcije su unaprijed definirane formule koje izvode izračune pomoću određenih vrijednosti, koje se zovu argumenti, u nekom točno zadanom redoslijedu ili strukturi. Pomoću funkcija mogu se izvoditi jednostavni ili složeni izračuni. Npr. funkcija ROUND zaokružuje broj u ćeliji A10.

funkcije u Excelu

 

 .

Funkcije za pretraživanje i reference u Excelu

ADDRESS   Vraća referencu kao tekst u jednoj ćeliji radnog lista

AREAS   Vraća broj područja u referenci

CHOOSE   Odabire vrijednost s popisa vrijednosti

COLUMN   Vraća broj stupca reference

COLUMNS   Vraća broj stupaca u referenci

GETPIVOTDATA   Vraća podatke spremljene u Zaokretnoj tablici

HLOOKUP   Pretražuje u gornjem retku polja i vraća vrijednost naznačene ćelije

HYPERLINK   Stvara prečac ili skok koji otvara dokument spremljen na mrežnom poslužitelju, intranetu ili Internetu

INDEX   Upotrebljava indeks kako bi odabrao vrijednost iz reference ili polja

INDIRECT   Vraća referencu naznačenu tekstualnom vrijednosti

LOOKUP   Pretražuje vrijednosti u vektoru ili polju

MATCH   Pretražuje vrijednosti u referenci ili polju

OFFSET   Vraća pomak reference od zadane reference

ROW   Vraća broj retka reference

ROWS   Vraća broj redaka u referenci

RTD   Dohvaća podatke u stvarnom vremenu iz programa koji podržava COM automatizaciju (automatizacija: Način rada s objektima iz druge aplikacije ili razvojnog alata. Prije poznata pod nazivom OLE automatizacija, automatizacija je industrijski standard i značajka Component Object Modela (COM).).

TRANSPOSE   Vraća transponiranu vrijednost polja

VLOOKUP   Traži u prvom stupcu polja i prelazi preko retka kako bi vratio vrijednost ćelijeFunkcije za pretraživanje u Excelu i njihova sintaksa
popis svih funkcija za pretraživanje u Excelu i njihove sintaksePopis svih funkcija u Excelu 2007
primjeri svih funkcija u Excelu  ka i nove funkcija u verziji Excel 2007

Kodovi grešaka u Excelu
Spisak ili popis kodova grešaka u Excelu pogledajte na linkuOva web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT - 2006 - 2021 - IvanC - ic.ims.hr