FORMAT i RESIZE, formatiranje, povećanje-smanjenje particije

TUTORIALI, tips and tricks u vezi Hardware and Network, Mreže i UTP kablove, Bios, Ruter, Modem, Switch.
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 576
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

FORMAT i RESIZE, formatiranje, povećanje-smanjenje particije

Post by IvanC »

FORMAT i RESIZE ( formatiranje, povećanje-smanjenje ) particije

Ovaj tutorial napravio sam za sve one koji imaju potrebu povećati ili smanjiti particiju na HDD-u ili pak od dvije napraviti jednu veću particiju a uz to formatirati particije i nakon toga instalirati Windows OS na HDD.

Ovdje upotrijebljeni software je PQ Magic.

SITUACIJA u primjeru:

1. START:
Kupljeno je polovno računalo na kojem se nalazi jedan HDD podijeljen na tri particije ( C, D, E ). Trenutna raspodjela HDD-a nam ne odgovara.
NAPOMENA: ove radnje možete odraditi i pomoću naredbe FDISK kroz DOS, samo što u tom slučaju morate brisati obje particije D i E a potom kreirati novu D: koja će biti maximalne veličin.

2. CILJ:
Formatirati C particiju a D i E spojiti u jednu da se dobije jedna veća.

Potrebno je da se program PM nalazi na BOOT CD/DVD-u ( ako radite samo brisanje određene particije ( ne i C:\ ) ili RESIZE tada nije potreban Boot CD, već program instalirajte na C:\ i pokrenite ) ali prethodno spasite sve podatke sa dotičnih particija na kojima ćete vršiti promjene.

KORAK-1.
Format C particije


Za ovaj korak potrebno je da se PM nalazi na Boot CD/DVD-u i računalo treba podići sa dotičnog CD/DVD-a.

Nakon bootanja i pokretanja programa, pozicionirajte se na GUI u kojem vidite sve particije.
Kliknite na C: particiju da je selektirate.

Image

Izaberite na tekstualnom izborniku Partition => Format

Image

U novom dijalog prozoru trebate izabrati Partition Type ( FAT32 ili NTFS ) i naziv Particije proizvoljno ( pazite u nazivu ne smije biti razmaka poput sistem C već može biti sistem_C )

Ovdje ću dati neke napomene, ali me nemojte držati "zdravo za gotovo" jer se nisam baš koristio starim programima, pa tako "sorry" ako sam pogriješio.

Ako instalirate Windows 98 ( za koji je u ovom primjeru izvršeno formatiranje ) OBAVEZNO izaberite FAT32 a ako instalirate Windows XP možete i jedan i drugi tip. Ako izaberete FAT32 tada ćete particiju vidjeti u DOS-u a ako izaberete NTFS tada je nećete vidjeti u klasičnom DOS-u već za to morate imat poseban software.
Isto tako ako koristite neke STARE programe koji ne mogu raditi na NTFS-u morate izabrati ovaj tip ( FAT32 )

Ovo je također važno u slučaju da nemate backup važnih podataka koji se nalaze na C: ako ste formatirali na FAT32 tada ćete pomoću neke Boot diskete ili CD-a moći spasiti podatke iz DOS-a, a ako ste formatirali kao NTFS tada to isto možete uraditi ali samo sa posebno konfiguriranim Boot CD-om koji na sebi ima software za čitanje NTFS-a.

No, danas je apsurdno formatirati na FAT32 ako će te koristiti Windows XP, a i većina programa koji su nekada radili na FAT32 vjerojatno rade i pod NTFS-om ( vjerojatno su reprogramirani ;-)

Nakon odabranih postavki kliknite na OK.

Image

Ovim korakom smo samo pripremili formatiranje C particije (isto se primjenjujei i za ostale particije ). U koliko bi htjeli samo ovu radnju tada je još potrebno pritisnuti CTRL+A da potvrdimo promjene na particiji i pratiti upute ( ili General => Apply Changes )

KORAK-2.
Spajanje dvije particije u jednu,i povećanje D: particije - RESIZE


S obzirom da je naš cilj ovog tutoriala nezavršen idemo na slijedeći korak.
Dakle kao što sam rekao na HDD-u s enalaze još dvije particije D i E. S obzirom da želimo te dvije particije spojiti u jednu potrebno je:
- obrisati zadnju particiju E:
- povećati D: ( Resize )

Idemo prvo obrisati E:
Na GUI sučelju za prikaz particija kliknemo na dotičnu E: particiju da je selektiramo. Ponovno klik desnom tipkom miša i sa plutajućeg izbornika izaberemo naredbu DELETE

Image

Pojavljuje nam se novi dijalog prozor na kojem trebamo potvrditi brisanje E: ( možete izabrati opciju po želji. )

Image

Ovim korakom pripremili smo i DRGU radnju koju ćemo kasnije izvršiti.

Sada idemo selektirati particiju D: a potom kliknuti desnom tipkom miša na nju.
Sa plutajućeg izbornika izaberemo naredbu RESIZE/MOVE

Image

Otvara nam se novi dijalog prozor poput ovoga ispod, na kojem trebamo POKAZIVAČ MIŠA pozicionirati na kraj D: particije da se isti preoblikuje u "dvosmjernu strelicu".
Kliknemo LTM i zadržimo tipku miša a potom pokazivač miša pomjerimo u desnu stranu do kraja ( tzv. RAZVUČEMO particiju).

Image

U slijedećem dijalog prozoru možemo vidjeti rezultat prethodne radnje.

Image

Nakon klika na gumb OK imamo ovakvu situaciju.

Image

KORAK-3.
Konačna potvrda pripremljenih radnji ) operacija )


Do sada urađene radnje su slijedeće:
1. Formatiranje particije C:
2. Brisanje zadnje particije E:
3. Resize, povećanje particije D:

Idemo to sve potvrditi i izvršiti promjene.
Kliknite na General => Apply Changes ili jednostavno pritisnite kombinaciju tipki CTRL+A

Image

Na slijedećem dijalog prozoru možete potvrditi promjene klikom na gumb OK ili pogledati detalje promjena koje će se izvršiti.
Idemo kliknuti na Details gumb.

Image

Na slijedećem dijalog prozoru možemo uočiti detalje promjena koje će se izvršiti na kraju ove namjere.
Kliknite na gumb APPLY za izvršenje.

Image

Nakon toga imate novi dijalog prozor na kojem trebate kliknuti na gumb OK i sačekati da se pripremne radnje izvrše.

Image

I na kraju restartajte računalo, pripremite instalacijski Boot CD disk za instalaciju Windows OS-a ( ili možda Linuxa ;-)
Administrator foruma
IvanC
Locked