DEFAULTNE i MODIFICIRANE VRIJEDNOSTI SERVICES

TUTORIALI, primjeri poboljšanja Windowsa, tips and tricks i savjeti u Windows XP operativnom sistemu, rješavanje problema u Windowsima.
Locked
moki22

DEFAULTNE i MODIFICIRANE VRIJEDNOSTI SERVICES

Post by moki22 »

DEFAULTNE i MODIFICIRANE VRIJEDNOSTI SERVICES

Ovdje je lista servis na kojima se može vidjeti kako su podešeni. Ove postavke možda neće raditi na svakom računalu,ali barem imate uvid što se otprilike može isključiti! Ako i pogriješite pa isključite servis bez kojeg vaše računalo ne radi kako treba uvjek ih možete ponovno uključiti!
Za pokretanje Services uradite slijedeće:
START => POKRENI => upišite services.msc => U REDU


SERVICES................................................. DEFAULT- MODIFY

Alerter....................................................... Automatic - Disabled
Application Layer Gateway Service............... Manual - Manual
Application Management.............................. Manual - Manual
Automatic Updates.................................... Automatic - Disabled
Background Intelligent Transfer Service ..... Manual - Disabled
ClipBook.................................................. Manual - Manual
COM+ Event System.................................. Manual - Disabled
COM+ System Application........................... Manual - Disabled
Computer Browser..................................... Automatic - Manual
Cryptographic Services............................... Automatic - Manual
DHCP Client............................................... Automatic - Automatic
Distributed Link Tracking Client.................... Manual - Disabled
Distributed Transaction Coordinator.............. Manual - Disabled
DNS Client................................................. Automatic - Automatic
Error Reporting Service.............................. Automatic - Disabled
Event Log.................................................. Automatic - Automatic
Fast User Switching Compatibility................. Manual - Disabled
Help and Support..................................... Automatic - Disabled
Human Interface Device Access.................. Disabled - Disabled
IMAPI CD-Burning COM Service................... Manual - Disabled
Indexing Service........................................ Manual - Disabled
InteractiveLogon........................................ Automatic - Disabled
Internet Connection Firewall (ICF)/............... Automatic - Automatic
Internet Connection Sharing (ICS)............... Automatic - Disabled
IPSEC Services.......................................... Automatic - Disabled
Logical Disk Manager................................. Automatic - Disabled
Logical Disk Manager Administrative Service. Manual - Disabled
Machine Debug Manager............................. Automatic - Manual
Messenger................................................ Automatic - Disabled
MS Software Shadow Copy Provider............. Manual - Disabled
Net Logon.................................................. Manual - Manual
NetMeeting Remote Desktop Sharing............. Manual - Disabled
Network Connections.................................. Manual - Manual
Network DDE............................................. Disabled - Disabled
Network Location Awareness (NLA)................ Manual - Manual
NT LM Security Support Provider................... Manual - Disabled
Performance Logs and Alerts........................ Manual - Disabled
Plug and Play............................................. Automatic - Automatic
Portable Media Serial Number...................... Manual - Disabled
Print Spooler.............................................. Automatic - Automatic
Protected Storage....................................... Automatic - Automatic
QoS RSVP.................................................. Manual - Disabled
Remote Access Auto Connection Manager..... Manual - Manual
Remote Access Connection Manager............. Manual - Manual
Remote Desktop Help Session Manager......... Manual - Disabled
Remote Procedure Call (RPC)....................... Automatic - Automatic
Remote Procedure Call (RPC) Locator............ Manual - Manual
Remote Registry......................................... Automatic - Disabled
Removable Storage.................................... Manual - Disabled
Routing and Remote Access.......................... Disabled - Disabled
Secondary Logon........................................ Automatic - Disabled
Security Accounts Manager........................... Automatic - Disabled
Smart Card................................................ Manual - Disabled
Smart Card Helper...................................... Manual - Disabled
SSDP Discovery Service............................... Manual - Disabled
System Event Notification............................ Automatic - Disabled
System Restore Service............................... Automatic - Disabled
Task Scheduler.......................................... Automatic - Automatic
TCP/IP NetBIOS Helper................................ Automatic - Disabled
Telephony.................................................. Manual - Manual
Telnet........................................................ Manual - Disabled
Terminal Services....................................... Manual - Disabled
Themes..................................................... Automatic - Automatic
Uninterpretable Power Supply...................... Manual - Disabled
Universal Plug and Play Device Host............. Manual - Disabled
Upload Manager......................................... Manual - Disabled
Voulume Shadow Copy............................... Manual - Disabled
WebClient................................................. Automatic - Disabled
Windows Audio........................................... Automatic - Automatic
Windows Image Acquisition (WIA)................ Automatic - Automatic
Windows Installer....................................... Manual - Manual
Windows Management Instrumentation......... Automatic - Automatic
Windows Management Instrumentation
Driver Extensions....................................... Manual - Manual
Windows Time............................................ Automatic - Disabled
Wireless Zero Configuration......................... Automatic - Disabled
WMI Performance Adapter........................... Manual - Disabled
Workstation............................................... Automatic - Disabled

Gornju tablicu izrađenu u Excelu možete downloadati sa faq/services/services-default.zip
Windows XP Tips&Tricks IC Forum
Locked