KREIRANJE KONEKCIJE ZA SPAJANJE NA INTERNET

TUTORIALI, primjeri poboljšanja Windowsa, tips and tricks i savjeti u Windows XP operativnom sistemu, rješavanje problema u Windowsima.
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 576
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

KREIRANJE KONEKCIJE ZA SPAJANJE NA INTERNET

Post by IvanC »

KREIRANJE KONEKCIJE ZA SPAJANJE NA INTERNET

Da bi pristupili Internet mreži moramo imati kreiranu konekciju.
Ako niste znali kako se to radi pročitajte ovaj tutorial.

Istu kreiramo na slijedeći način.
START => "Control Panel" ( Upravljačka ploča ) => klik na ikonu "Network connection" ( Mrežne veze ) . Otvorio nam se prozor Mrežnih veza gdje na lijevom izborniku "Network Tasks" ( Mrežni zadaci ) kliknemo na link "Create a new connection" ( Stvori novu vezu ).

Sada nam se otvorio novi dijalog prozor na kojem kliknite na "Next" ( Dalje )
Image

Sada se otvorio novi dijalog prozor na kojem trebamo čekirati prvu opciju Connect to Internet ( Poveži se s Internetom ) pa klik na Next ( Dalje )
Image

Na slijedećem dijalog prozoru čekirajte drugu opciju "Setup my connection manualy" ( Ručnim uređivanjem veze ) pa klik na Next ( Dalje )
Image

Na slijedećem dijalog prozoru čekirajte opciju "Connect a using dial-up modem" ( Povezivanje korištenjem modema i telefonske veze ) pa klik na Next ( Dalje )
Image

Na slijedećem dijalog prozoru upišite neki naziv za Vašeg davatelja usluga ISKON, VODATEL, T-COM, TELEKOM itd…, klik na Next ( Dalje )
Image

Na slijedećem dijalog prozoru upišite telefonski broj koji pozivate ( imate ga u Vašem ugovoru ili ste ga dobili na drugi način sa lozinkama i korisničkim imenom )
Image

Na slijedećem dijalog prozoru potrebno je da upišete Vaš USERNAME i PASSWORD
Image

Na slijedećem dijalog prozoru čekirajte opciju ako želite da se ikona za spajanje na Internet mrežu postavi na Vaš Desktop ( Radnu površinu ), potom klik na Finish ( Završi )
Image

Klikom na gumb Finish ( Završi ) može Vam se odmah otvoriti dijalog prozor za spajanje na Internet mrežu. Ako je sve podešeno kako treba klikom na gumb Connect ( Poveži ) pojavit će se drugi mali dijalog prozor sa informacijom o biranju broja kao i njegovom prikazu. ( iz modema će se čuti tonovi biranja i spajanja na mrežu ).
Ako je konekcija uspješno izvedena u desnom kutu monitora – dolje pojavit će se ikona dva mala blicajuća monitora kao i "ballon informacija " o brzini kojom ste spojeni na mrežu.
Klikom na dotičnu ikonicu pojavit će Vam se ovakav dijalog prozor ( ovo služi za detalje o trenutnoj konekciji na Internet ).
Image

Ako ste sve odradili kao ja po ovim uputama trebali bi ste sada biti spojeni na Internet mrežu.

No ako niste spojeni na Internet mrežu onda postoji mogućnost problema ;-)

- Provjerite sve kablove kojima ste bilo što spajali ( možda su oni uzrok )
- Jedan od uzroka je i ispravnost modema ili njegovog el-mrežnog adaptera
- Jeste li ispravno priključili telefonski kabel u utičnicu LINE.

NAPOMENA: za one koji ne znaju ( a bilo ih je )

Bilo je i onih koji su me pitali " ako spojim modem u PC da li ću moći telefonirati? "
Razmišljali su o kupovini razdjelnika za dva telefona .

Nema potrebe za razdjelnicima. Oba uređaja ( telefon i PC modem ) mogu raditi na jednoj telefonskoj zidnoj utičnici.

U koliko želite u mikro-utičnicu na modemu pod nazivom PHONE spojite Vaš telefonski aparat i opet će te moći telefonirati bez da isključujete telefon iz modema ( bilo je i toga ;-)
Naravno morate voditi računa o tome, kada ste na internetu nitko Vas ne može nazvati na telefon a niti Vi možete nekoga nazvati. Kada ste na internetu linija Vam je zauzeta. ( osim ako imate ISDN telefonski priključak )
Administrator foruma
IvanC
Locked