Page 1 of 1

Kako vidjeti izvorni kod VBA makronaredbe ako je pristup u VBE zaštićen lozinkom

Posted: Fri Mar 15, 2019 7:52 am
by IvanC
Kako vidjeti izvorni kod VBA makronaredbe ako je pristup u VBE zaštićen lozinkom

Vjerujem da su neki korisnici Excela željeli sakriti vlastiti VBA makronaredbu koju su postavili u VBE za neki radni list. Jednostavno, željeli su zaštititi vlastiti rad i spriječiti korisnika da vidi i da kopira VBA makronaredbu.
Koji je razlog, u to neću ulaziti ali smatram da treba poštovati želju autora radne knjige i ne treba "hakirati VBE u Excelu" da bi vidjeli VBA makornaredbu ili kopirali je za druge vlastite potrebe. Vidio sam dosta pitanja na raznim forumima u kojima su ljudi željeli hakirati pristup u VBE da bi vidjeli VBA makronaredbu. Nema potrebe za hakiranjem.

Microsoft developeri su omogućili da na jednostavan način možete doći do VBA koda koji se nalazi u VBE neke radne knjige koja ima zaštitu za pristup u VBE. (Je li ovo slučajna greška ili mogući 'BUG', to ću ostaviti MS developerima na razmišljanje.

Kreirao sam radnu knjigu (example.xlsm) koja se sastoji od tri radna lista (Sheet1, Shet2, Sheet3). Pristup u VBE ove radne knjige, zaštitio sam lozinkom (Želja mi je sakriti pogled na VBA makronaredbu koja se nalazi na 'Sheet1').

Kompletan tutorijal nalazi se na ovom linku

Kako hakirati VBE u Excelu