Page 1 of 1

Selektiranje i brisanje određenih stupaca i redova u Excelu

Posted: Mon Jan 18, 2016 10:35 pm
by IvanC
Select and Delete specific or certain multiple Columns or Rows via VBA in Excel

O skrivanju i otkrivanju stupaca i redova pisao sam u tutorijalu na dotičnom linku. Također o selektiranju svake N-te ćelije ili reda pisao sam na dotičnom tutorijalu.
Ova web stranica je zbirka VBA makronaredbi vezanih za selektiranje i brisanje specifičnih stupaca u Excelu. Sve VBA makronaredbe u sličnom obliku postoje na internet mreži.
Vjerujem da ste upoznati sa osnovama selektiranja i brisanja stupaca i redova u Excelu. Ako još niste tada pogledajte tutorijale

- Osnove selektiranja stupaca i redova u Excelu
- Osnove brisanja redova i stupaca u Excelu

Selektiranje određenih stupaca koristeći VBA makronaredbu

VBA makronaredba ispod selektira određene stupce na Sheet1 koji su definirani rasponom. Ovu VBA makronaredbu kopirajte u Module1 vaše Excel datoteke. Prilikom pokretanja VBA makronaredbe na Sheet1 bit će selektirani stupci A, B, E, F i G.

Za nastavak čitanja tutorijala pogledajte link

- Select and Delete specific or certain multiple Columns or Rows via VBA in Excel