Ispis template dokumenta preko tiskarskog obrasca

TUTORIALI, tips and tricks u Office 2007 paketu ( Access, Word, Excel, FrontPage, Powerpoint, Publisher itd....)
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 576
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

Ispis template dokumenta preko tiskarskog obrasca

Post by IvanC »

Ispis template dokumenta preko tiskarskog obrasca
Kako popuniti i printati template obrazac bez slika

Uzmimo situaciju da imamo već gotove memorandum račune, fakture, predračune koje smo dali tiskati u tiskari kao gotove obrasce na koje vršimo ispis. Želimo imati Word predloške koji su vizualno identični tiskanim obrascima i koje ćemo ispunjavati u Wordu a printati na već gotove tiskane obrasce.

Ovdje se pojavljuje problem printanja slika koje smo postavili u Header i Footer. Želimo ih imati vizualno u predlošku (template) ali ih ne želimo printati. Isto tako u Footeru želimo imati mogućnost pisanja nekih podataka koji će se printati preko već gotovog tiskanog obrasca.

Postavljaju se pitanja:
1. Kako kreirati template sa slikom ali da se memorandum u Headeru ne ispisuje na papir
2. Kako u Footeru možemo pisati preko slike

Odgovor na prvo pitanje:

U Headeru kreiramo TextBox. Prilagodimo dimenzije Headera kao i Top margine prema našem TextBoxu a ovaj opet TextBox prilagodimo našoj veličini slike memoranduma.

U TextBox umetnemo sliku Headera (memoranduma). Kliknemo na Office button => Options => Display => Isključimo opciju "Print drawings created in Word". Sada nam se neće printati umetnuta slika u Headeru jer to tako želimo. Imamo je već na tiskanom obrascu.

Za drugo pitanje, možemo uraditi slijedeće:

Umetnemo sliku u Header ili Footer. Ispod slike dodamo tablicu sa određenim poljima i pozicijama da nam odgovara upisu preko slike. Selektiramo sliku i postavimo Tekst Wraping => "Behind text". Obradimo tablicu sa "Border and Shading" da bi sakrili suvišne dijelove tablice tj. okvire ćelija da nam budu nevidljvi. Ako želimo sada možemo slike i obrisati jer nam ne trebaju. Ostaje nam podešena tablica u koju upisujemo određene podatke (ako želimo vizualno imati slike ostavimo ih ali opet moramo obratiti pažnju na opciju koju smo već isključili.
Kada trebamo pisati u području Headera ili Footera tada kliknemo dvoklik na Header ili Footer i pišemo u ćeliju tablice. Prilikom printanja slike se neće printati kao ni nevidljiva tablica a mi ćemo dobiti ispravno popunjen obrazac iz tiskare.
Snimimo dokument kao template (predložak)

Više o Headeru i Footeru pogledajte na linkovima

- Header and Footer in Word 2003
- Header and Footer in Word 2007
Administrator foruma
IvanC
Locked