BIO-IONIZATOR zraka

Elektroničke sheme ( šeme ), radioamaterizam - antene, proračun transformatora, samogradnja u elektronici, ispravljači, regulatori, pojačala...
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 576
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

BIO-IONIZATOR zraka

Post by IvanC »

BIO-IONIZATOR zraka
BIOIONIZATOR zraka

CITAT - Atmosfera, čovjekov životni prostor, sastoji se od neutralnih atoma i molekula plina, ali i od električki nabijeni) čestica, tzv. Aero-iona. Ti ioni mogu tivno nabijeni ioni imaju na sebi elektrona, a pozitivnim manjkaju elektroni Ove nosioce elektriciteta okružuju neutralne molekule.

ATMOSFERSKI UTJECAJ NA IONE U ZRAKU
Kada se sretnu dva iona sa različitim električnim nabojem, njihovi se naboji međusobno neutraliziraju. Cestice koje lebde u atmosferi privlače pojedine ione čime im se povećava masa, pa se tako stvaraju spori ioni. Broj nabijenih čestica na jedinici određenog volumena ovisi o više čimbenika. Izvori ionizacije u prirodi kao ultravioletno ili kozmičko zračenje, nadalje radioaktivne tvari u atmosferi i zemljinoj kori održavaju konstantnu koncentraciju iona.

Zemljina se kugla u odnosu na svoj plinski omotač ponaša kao negativno nabijeno tijelo, pa raspoređuje brze ione u prostoru između površne i viših slojeva atmosfere, jonosfere, pri čemu se negativni ioni nalaze u najvišim slojevima. Neposredno uz površinu broj negativnih iona je malen, oko 500 do 2000 po cm2.
Broj pozitivnih iona je uz površinu zemlje znatno veći što je posljedica djelovanja negativnog zemljinog pokrivača. Dok je na visini od 2 km broj pozitivnih malih iona 500 do 1000 cm«, pri površini je njihov broj desetak puta veći, a u stambenim i radnim prostorijama čak sto pa i tisuću puta. Fiziološki je za čovjeka najpovoljniji omjer pozitivni ) prema negativnim ionima 5:4, ali u stvarnim životnim okolnostima ima daleko više pozitivnih iona. Taj omjer dakle nije idealan za čovjeka.

Krećući se površinom zemlje u uspravnom položaju čovjek je neprekidno u istosmjernom električnom polju. Jakost tog polja je promjenljiva ovisno o površini, pa je različita u ravnici, na planinama ili jezerima. S druge strane na jakost utječu i vremenski čimbenici kao sunce, magla ili kiša. Gustoću i jakost tog električnog polja određuju razni naboji materijala koji se nalaze između zemlje i gornjih slojeva atmosfere, ali i konfiguracija terena, pa čak i pojedine zgrade u tom polja

U području djelovanja električnog polja ioni teku prema području suprotnog elektriciteta. Pozitivni ioni će biti privučeni od negativno nabijene zemlje, a negativne će privući jonosfera. Tako se javlja struja okomita na površnu zemlje koja ovisi o jakosti polja i koncentraciji iona. Ta je struja veoma mala, pa tako za lijepog vremena iznosi oko 3 uA/km2. - KRAJ CITATA

Za veću sliku klikni ovdje
Image

Šema pločice Bioionizator, Za veću sliku klikni ovdje
Image

Šema elektronike Bioionizator,
Image

Izvor: Sam-svoj majstor 11/1980 god.
Administrator foruma
IvanC
Locked