Izrada radioamaterske antene za 144 MHZ – QUAD - 7 elem.

Elektroničke sheme ( šeme ), radioamaterizam - antene, proračun transformatora, samogradnja u elektronici, ispravljači, regulatori, pojačala...
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 576
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

Izrada radioamaterske antene za 144 MHZ – QUAD - 7 elem.

Post by IvanC »

Radioamaterska antena za 144 MHZ – QUAD - 7 ELEMENATA

Radioamaterska antena za 144 MHZ u horizontali – QUAD – od 7 ELEMENATA je po mom iskustvu odlična antena za radio amaterizam.

Jednu takvu sam napravio i postigao vrlodobre rezultate u contestima.
Ukratko ću opisati osnove izrade QUAD antene za 144 MHz u horizontali.

Slika 1. Izgled parazitskih i zračećih elemenata
Image

Slika 2. Detalji spajanja elemenata
Image

Slika 3. Detalji spajanja za uparivanje ( stackiranje ) dvije Quad antene
Image

Slika 4. Detalji spajanja za uparivanje ( stackiranje ) četiri Quad antene
Image

Ova antena plod je višemjesečnog rada i brojnih experimenata od strane autora. Prvobitna koncepcija mjenjana je više puta dok se nije postigao zaista maximum.

Zašto baš sedam elemenata? Autor GWCQT je antenu gradio s namjerom da upotrijebi četiri ili dva quada u grupi. Nakon više kombinacija došao je do zaključka da nije preporučljivo antene razmaknuti manje od 3,8 m po vertikali i 3,05 m po horizontali.Ukoliko se antene približe više, pad pojačanja bit će znatan.
Primjetit ćete da autor nije upotrijebio koaxijalni balun za simetriranje. Naime utvrđeno je da to neznatno utiče na pojačanje.

Podaci o anteni.

- impendancija: 75 ohma
- dužina oko 3 m
- opterećenje pri vjetru od 160 km/h je 40 kg
- težina: cca 2 kg
- pojačanje 15 dB isotropno (12,85 dBd )
- kut zračenja : 33
- grupa od četiri antene ima pojačanje od 21 dB isotropno (18,85 dBd)

RAZMAK IZMEĐU ELEMENATA

R…..D = 48,26 cm
D…..d1 = 43,18 cm
d1…..d2 =53,34 cm
d2…..d3 = 39,37 cm
d3…..d4 = 58,42 cm
d4…..d5 = 50,80 cm

DUŽINA ELEMENATA

Reflektor = 2,273 m
Zračeći el. (dipol) = 2,139 m
Direktori (svi) = 2,006 m

Podaci za gradnju elemenata i razmak između njih prikazani su u gore navedenim skicama.
Izolatori koji nose elemente izrađuju se od PVC cijevi presjeka 20 mm.Na njenim krajevima se izbuše otvori u koji elementi ulaze tijesno, a zatim se to učvrsti dobrim vodootpornim ljepilom.Izolatori se na nosač
(cijev presjeka 25mm) pričvrste pomoću vijaka i matica.

Autor ovih skica ( 9A6GPP ) nije primjenio sve upute ali je postigao lijepe i dalake veze (QSO) na SSB-u sa 25 W snage. U stvari kvadratni elementi su napravljeni po uputama ali su složeni na kvadratni BOOM i to tako da su obujmicama (koje se koriste za nadžbuknu elektro instalaciju u građevini) pričvršćeni na boom za jednu stranicu kvadrata. ( vidi skicu a možete vidjeti i na slici)
Nadam se da će ove skice pomoći samograditeljima da slože sistem kakav žele.

Slika 5. Raspored elemenata Quad antene
Image

Slika 6. evo i jedna slika dviju uparenih ( stackiranih ) LOOP YAGI antena za vertikalu i jedne QUAD antene 7 elemenata za horizontalu.
Image
Administrator foruma
IvanC
Locked