Izrada radioamaterske antene HB9CV

Elektroničke sheme ( šeme ), radioamaterizam - antene, proračun transformatora, samogradnja u elektronici, ispravljači, regulatori, pojačala...
Locked
User avatar
IvanC
Administrator
Posts: 576
Joined: Tue Sep 20, 2005 9:54 am
Contact:

Izrada radioamaterske antene HB9CV

Post by IvanC »

Izrada radioamaterske antene HB9CV

Želja mi je bila da širem krugu mladih radioamatera približim konstrukciju ove antene koja po svojoj veličini nezauzima puno prostora a jednostavna je za izradu. Osobno sam izradio istu prema skici i prilikom putovanja na odmor na moru ostvario lijepe veze sa radioamaterima sa kojim se ne bih čuo na frekvenciji 145 MHz FM .

Za izradu i prijepisku gore navedeni podataka koristio sam glasilo Hrvatskog radioamaterskog saveza “Radio HRS” a isti je objavio 9A3ZA.

Nadam se da će mnogi samograditelji uspješno izraditi antenu prema uputama.

HB 9 CV je dvoelementna antena s aktivnim reflektorom na udaljenosti ( 1 / 8 ) LAMBDA od zračećeg elementa. Izmjere su u tablici.

Oba člana “gama-sekcije” su od jednog komada žice koja može biti izolirana, npr: 2 mm. Razmak između faznog voda i elemenata mora biti ravnomjeran i iznosi 4-5 mm.

Pri gradnji antenske grupe treba svaku pojedinu antenu prilagoditi pomoću promjenjivog kondenzatora na najbolji SWR na radnoj frekvenciji. Vrlo su prilagodni lončasti trimerski kondenzatori, tzv.”Philips” kojima se lako postiže SWR 1:1. Zatim se kondenzator odlemi i izmjeri . Na kraju se odmjeri koaksijalni kabal potrebne duljine od kojega se načini kondenzator potrebne vrijednosti. Npr: za kabal tipa RG58C/U kapacitet je oko 94 pf /m.
Naravno moguće je upotrijebiti i drugi kondenzator (blok itd…) potrebne vrijednosti, samo treba paziti da mu radni napon bude dovoljno visok kako bi “izdržao snagu” iz odašiljača.

Slika 1. shema HB9CV

Image

Slika 2. mjere antene HB9CV

Image

Električna dužina faznog voda je /8, uz faktor skraćenja od k=0,9 .
Duljine raznih vodiča mogu biti u toleranciji od  10%. Razlika duljina direktora i reflektora je uvijek 8%.
Vrijednost trimerskog kondenzatora za 145 MHz 6 – 30 pF, obično oko 12 pF. Promjer elementa može biti oko 6 mm ( 20 % ).

Dijagram zračenja je u obliku srca, a kutevi su:
horizontalni 110° , a vertikalni 75°. Pojačanje je prema dipolu 4 - 5 dB.

Dimenzioniranje i izbor materijala uopće nisu kritični !
Antena je opisana u mnogim publikacijama međuostalim u
“Priručniku” B. Metzgera i “RADIO HRS”-u.

Evo jedna slika na kojoj se vidi HB9CV antena prilikom rada. Ne bi ste vjerovali da sa Malog Lošinja otvara R6 u Zagrebu pri snazi od 5 W ;-)
Mora da su propagacije bile izvanredne

Image

73 de ex 9A6GPP
Administrator foruma
IvanC
Locked