Page 1 of 1

Konfiguracija EIGRP Frame Relay PPP NAT DHCP između Rutera

Posted: Fri Nov 05, 2010 12:34 am
by IvanC
Konfiguracija EIGRP, Frame Relay, PPP, NAT, DHCP između Rutera
Na ovom tutorijalu pokazao sam primjer kako se konfiguriraju: EIGRP protokol, Link PPP encapsulation, Frame Relay veza i ostalih pratećih elemenata na ruteru Serie 1721. Tutorijal je odrađen na Simulatoru pa sorry unaprijed ako sam napravio koju grešku ;-)

Image

- Configuring Frame Relay - PPP - EIGRP