IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7
Kako instalirati
Windows Server 2003
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win98SE
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
MS OFFICE 2010
MS OFFICE 2013
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
VBA U EXCELU
AUTOCAD 2010
AUTOCAD 2007
 


Vođenje evidencije radnih sati djelatnika poduzeća, ŠIHTERICA

 
 
 

 

MICROSOFT WORD 2007, numeriranje, numerisanje stranica, numeracija stranica u Wordu, postavljanje broja 1 od 3 stranice, Word numeriranje, numeriranje stranica u Wordu 2007, Word numeriranje stranica, kako numerirati stranice u Wordu, numeriranje od treće stranice, numeriranje u Wordu, numeriranje stranica Word, numeriranje stranica Word 2007, kako u Wordu numerirati stranice, umetanje brojeva stranica u Wordu, umetanje broja od treće stranice

Numeriranje od treće (3) stranice u Wordu 2007
(tutorijal korak po korak)Želim numerirati (umetnuti brojeve) stranice u dokumentu Worda 2007  da mi broj na trećem listu počne od broja jedan (1). Dakle kako podijeliti word dokument na sekcije (tutorijal korak po korak).

Kako za Word 2003 tako i ovdje ima dosta onih koje muči ovaj problem. Kako se radi numeriranje stranica i manipulacija numeriranja sa sekcijama u Wordu 2003 pogledajte Numeriranje stranica od ČETVRTE stranice u Wordu 2003.

Numeriranje od treće stranice u Wordu 2007 radi se na slijedeći način:
(3 stranica kao 1 ili 4 stranica počinje sa 1 ili 5 stranica ima broj 1 ...)

U ovom primjeru opisat ću (korak po korak) kako nekakav dokument koji sadrži više poglavlja (sekcija) možemo numerirati tako da određene stranice nemaju brojeve stranica a one koje imaju da brojevi stranica uvijek započinju od broja 1 (ovo je primjer za izradu seminarskog ili maturskog rada pa čak i diplomskog rada kada trebate različitu vrstu numeriranja stranica.

Poželjno je da prilikom rada na samom dokumentu (prije unosa teksta) na početku isplanirate stranice sa numeriranim formatom po želji i ako znate da odmah isplanirate i sekcije (poglavlja) ako ih je potrebno različito numerirati.

NAPOMENA: Ovaj primjer rađen je na dokumentu koji nema puno teksta i kreiran je opcijom 2 (ispod). Kod insertiranje brojeva u sekcijama predočit ću tri opcije kreiranja jednog dokumenta i numeriranja po sekcijama. Jedan dokument sadrži više listova. Te listove dodajemo u dokumentu pritiskom na tipku ENTER ili CTRL+ENTER. Znači možemo imati prazan dokument sa više desetaka listova.

1. Izrada dokumenta i numeriranje tek kada je u potpunosti završen (full tekst)
2. Numeriranje praznog dokumenta koji smo kreirali npr: sa 20-tak listova pomoću pritiskanja tipke ENTER
3. Numeriranje praznog dokumenta koji smo kreirali npr: sa 20-tak listova pomoću pritiskanja CTRL+ENTER

Što su sekcije u Wordu.

Ovako laički usporedit ću ih sa vagonima nekog vlaka. Zamislimo da nam je lokomotiva prvi list a vagoni drugi, treći, četvrti itd. Odredit ćemo da nam lokomotiva i prvi vagon budu prva sekcija, a slijedećih pet vagona druga sekcija, pa slijedeći vagoni treća sekcija. Svaka grupa vagona su obojani određenom bojom. Tako i naši listovi tj. pojedine stranice pripadaju određenoj sekciji. Dakle u okviru jedne sekcije imamo više listova ali ih numeriramo od samog početka i sa vrstom numeriranja po izboru. Ovdje već list mijenja ime u stranicu, pa kažemo da numeriramo stranice dotične sekcije. Pogledajte sliku ispod

Sekcije u Wordu - Section in Word

 

NAPOMENA: Vodite računa da baš radite ovako kako je objašnjeno, tj. pratite redoslijed koraka i nemojte ih preskakati.

NUMERIRANJE OD TREĆE STRANICE

KORAK 1.

Dakle pripremili ste si nekoliko već gotovih stranica dokumenta. Da se razumijemo, Vi možete napisati cijeli dokument i izraditi sadržaj dokumenta sa naslovnicom i na kraju numerirati stranice po želji. No ja ipak radim ovako sa već pripremljenim numeriranjem radi orijentacije a i dodatnih elemenata poput fusnota i indeksa pojmova.
Važno je znati razlikovati Page Break (Prijelom stranice) od Section Break (Prijelom sekcije). Mi ćemo ovdje raditi sa Section Break. Naša priprema izgleda kao na slici ispod.

KORAK 2.

UMETANJE PRIJELOMA SEKCIJE U WORDU 2007

Za početak potrebno je znati gdje ćemo postaviti prijelom sekcije tj. na kojem listu. U uvodu smo rekli da želimo da nam numeriranje sa brojem 1 počne od treće stranice. Dakle postavit ćemo KURSOR na početak treće stranice u sam vrh. Ovdje želim napomenuti da ovo postavljanje kursora uvjetuje koju od opcija Page Break ćete morati koristiti (Next Page ili Continous) da bi se ispravno razdvojile sekcije.

Kliknite na karticu (tab) Page Layout => potom na gumb Breaks pa sa padajućeg izbornika odaberite CONTINUOUS u području Section Breaks.
Ovaj gumb Breaks na Page Layout kartici može izgledati kao i u manjem okviru obrubljen crvenom bojom. Ja sam smanjio radni prozor Worda 2007 radi ovog tutorijala pa mi se i gumb smanjio.

Section Break in Word 2007

Nakon postavljanja prijeloma sekcije sada imamo ovakav izgled (kliknite na gumb za prikaz Draft pa potom na Print Layout)

POGLED NA PRIJELOM SEKCIJE U WORDU 2007

KORAK 3.

ODVAJANJE SEKCIJA U WORDU 2007

Slijedeći korak je editiranje Zaglavlja ili Podnožja (Headera / Footera). Ja sam za ovaj tutorijal odabrao Header za postavu brojeva stranica radi lakšeg uočavanja koraka. U principu je isto da li postavili broj stranice u Header ili Footer (Vi izaberite po želji).

Dakle dvoklik LTM na Header područje i pojavljuju vam se nazivi područja kao i sekcija. Uočite i naziv "Same as Previous" što bi značilo "isto kao i prethodno". Taj naziv moramo ukloniti iz Headera ili Footera u koji stavljamo numeraciju. Na kartici Header&Footer kliknite na gumb LINK TO PREVIOUS. Sada naziva "Same as Previous" više nema.

NAPOMENA: Ako koristite nešto u Headeru kao sliku (memorandum) i mora biti na svim listovima a u Footeru numeraciju stranica tada za Header nemojte uklanjati ovaj naziv "Same as Previous" jer će se postavljeni memorandum u Headeru prikazivati na svim listovima. Ako vam to bude pravilo problem tada ga uklonite (iz Headera i Footera) i u svaku sekciju postavite memorandum u Headeru. Naravno ako želite različite slike (memorandume) za svaku sekciju tada uklonite "Same as Previous" u svakoj sekciji.

REZIME:
Ovdje je važno napomenuti da uglavnom treba kliknuti u Section u kojoj želimo započeti novo numeriranje i ukloniti "Same as Previous" u dotičnoj sekciji ovisno radi li se o Headeru ili Footeru.

Link to Previous in Word 2007

KORAK 4.

UMETANJE BROJA STRANICE U WORDU 2007

U slijedećem korak potrebno je insertirati brojeve na stranicu na željeno mjesto. Ja sam odabrao Header pa prema tome kliknimo na gumb Page Number => Top of Page => i izaberimo vrstu numeriranja.

Insert Page Number in Word 2007

KORAK 5.

OBLIKOVANJE BROJA STRANICE U WORDU 2007

Nakon insertiranja broja na stranicu uočite da se na prva dva lista (stranice) nije insertirao broj a ipak treća stranica nam počinje sa brojem 3 od 6 sveukupno. Da bi nam treća stranica započela sa brojem 1 trebamo na istoj Design kartici kliknuti na Page Number => Format Page Numbers => i u polje Započni od (Start at:) sa padajućeg izbornika izabrati broj 1 ili ga direktno upisati. Ovdje možemo promijeniti i oblik brojeva koji će se prikazivati kao numeracija. Kliknite na OK za kraj.

Format Page Number in Word 2007 

I na kraju naš dokument sa numeracijom izgleda ovako:

Numeriranje od treće stranice u Wordu 2007
 

NAPOMENA: Kada umetnete brojeve i oblikujete ih tada bi bilo poželjno refreshati cijeli dokument. Prebacite se u pogled DRAFT (druga slika  u koraku 2) pa se ponovno vratite u Print Layout pogled. Tada bi se brojevi i sekcije trebali ispravno prikazivati.

Ako i nadalje imate potrebu za dodavanjem sekcija i ponovnim početkom numeriranja tada pogledajte tutorijal na linku
Kako selektivno numerirati sekcije .
Također pogledajte =>  Dvostruko numeriranje sekcija i dokumenta u headeru i Footeru

Gotovi primjeri za DOWNLOAD sa izvršenom numeracijom (umetnutim brojevima stranica) u Wordu©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr