IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
HOME
OUTLOOK 2003
1 Sadržaj tema
2 Pokretanje Outlooka
3 Radni prozor
4 Kreiranje accounta
5 Kalendar
6 Kontakti i zadaci
7 Postupak pisanja i slanja poruke
7a Automatsko prosljeđivanje poruke
7b e-mail editor
8 Primanje novih poruka
8a Više e-mail računa i razvrstavanje - POP3
9 Pažnja - VIRUS !!!
10 e-mail BONTON
11 GMAIL i Outlook
12 BACKUP poruka
13 Automatsko dodavanje potpisa i LOGO u poruku
14 Spam ili Junk Mail
15 Set Clickable URL
   
OUTLOOK 2007
1 Veličina Otulook.pst
2 ADD-INS u MS Outlook
3 Password u Outlook 2007
4 Odblokirati e-mail adresu
5 Export User Account
6 Signatures u Outlooku 2007
7 Slanje više od 100 e-mail
8 Arhiva poruka u Outlook 2007
9 Primajte poruke na 2 računala
10 Kreiranje pravila za SPAM
11 Clickable URL in Outlook
   
MICROSOFT Outlook 2007 - kako arhivirati ili napraviti backup e-mail poruka - Backup e-mail messages in Outlook

Kako spasiti e-mail poruke u Outlooku 2007
(Backup email messages)


Arhiviranje (spremanje) e-mail poruka  (Backup u Outlooku 2007)

Da bi ste spasili podatke (poruke i slično) iz MS OUTLOOKA 2007 možete učiniti slijedeće:

Prvi način - Kopirajte datoteku outlook.pst koja se nalazi na lokaciji

C:\c:\Users\korisnik\AppData\Local\Microsoft\Outlook\outlook.pst
Negdje na hard disku u neku mapu "backup podataka outlook"

Drugi način

1.- Otvorite MS OUTLOOK 2007 pa učinite slijedeće:
- Sa tekstualnog izbornika izaberite grupu naredbi Datoteka (File) => Uvoz i izvoz.. (Import and Export)

backup Outlook 2007
kako sačuvati email poruke u outlooku 2007  

2.- Potom na dijalog prozoru Čarobnjaka (Wizarda) selektirajte prvu naredbu Izvoz u datoteku (Export to a file). Kada budete uvozili podatke (Importirali) onda će te izabrati drugu naredbu. Klik na Dalje (Next)

Izvoz e-mail poruka u Outlooku 2007

3.- Potom selektirajte Datoteka osobnih mapa(.pst) (Personal folder file(.pst)) . Klik na Dalje (Next)

export to a file
4.- Na slijedećem dijalog prozoru kliknite na minus znak ispred opcije Osobne mape (Personal folders) pa nakon toga selektirajte koje podatke želite izvesti . Uklljučite "čekirajte" kućicu ispred opcije Uključi podmape (Include subfolders). Klik na gumb Dalje (Next). Ako želite sve poruke, pravila, kontakte itd... tada izaberite personal Folders i obavezno uključite "Include subfolders"
 

eksport ili izvoz svih poštanskih sandučića u outlook 2007

5.- Sada odredite što će program uraditi sa izveženim podacima u slučaju da stalno arhivirate podatke.
- Zamijeni duplikate izvezenim stavkama (Replace duplicates with items exported)
- Dopusti stvaranje dupliciranih stavki (Allow duplicate items to be created)
- Ne izvozi duplicirane stavke (Du not export duplicate items)
Program će izvest (arhivirati) podatke u navedenu path stazu, obično je to isto mapa Outlook ali je skrivena pa je nećete vidjeti. Vi možete odrediti mapu (folder) koji želite tj. na kojoj particiji HDD-a i slično, klikom na gumb Pregledaj (Browse

Ako želite postavite password (lozinku) na novokreirani file.

Klikom na OK sačekajte dok Outlook 2007 završi i arhivirali ste Vaše podatke iz OUTLOOKA 2007.
U koliko želite uvesti podatke u Outlook 2007 postupak je isti ali sa naredbama uvoza. (import)
Za Outlook 2003 pogledajte link Backup e-mail in Outlook 2003 


©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr