IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
HOME
OUTLOOK 2003
1 Sadržaj tema
2 Pokretanje Outlooka
3 Radni prozor
4 Kreiranje accounta
5 Kalendar
6 Kontakti i zadaci
7 Postupak pisanja i slanja poruke
7a Automatsko prosljeđivanje poruke
7b e-mail editor
8 Primanje novih poruka
8a Više e-mail računa i razvrstavanje - POP3
9 Pažnja - VIRUS !!!
10 e-mail BONTON
11 GMAIL i Outlook
12 BACKUP poruka
13 Automatsko dodavanje potpisa i LOGO u poruku
14 Spam ili Junk Mail
15 Set Clickable URL
   
OUTLOOK 2007
1 Veličina Otulook.pst
2 ADD-INS u MS Outlook
3 Password u Outlook 2007
4 Odblokirati e-mail adresu
5 Export User Account
6 Signatures u Outlooku 2007
7 Slanje više od 100 e-mail
8 Arhiva poruka u Outlook 2007
9 Primajte poruke na 2 računala
10 Kreiranje pravila za SPAM
11 Clickable URL in Outlook
   
MICROSOFT Outlook 2007 - kako arhivirati e-mail poruke u Outlooku 2007 - export User Account iz Outlook 2007

Export and Import User Acount in Outlooku 2007
(Arhiva e-mail poruka u Outlooku 2007)


Ako želite premjestiti sve podatke (e-mail poruke, User Account postavke) u Outlook 2007 na novo računalo a niste znali kako evo kratkih uputa.

Kako arhivirati e-mail poruke u Outlook 2007

Za backup e-mail poruka potrebno je uraditi slijedeće:

Na tekstnom izborniku kliknite File (Datoteka) => Import and Export (Uvoz i Izvoz) => Export to a file (Izvoz u datoteku)

Na slijedećem dijalog prozoru selektirajte Personal Folder File (*.pst) (Datoteka osobnih mapa)

Na slijedećem dijalog prozoru selektirajte prvu stavku Personal Folders (Osobne mape) uključite opciju Include Subfolders (Uključi podmape) da vam se arhiviraju sve poruke i poštanski sandučići, kao što su Calendars, Contacts (Adress Book) itd...

Na slijedećem dijalog prozoru pomoću gumba Browse pronađite folder (mapu) u koju ćete arhivirati vaše podatke iz Outlooka 2007.

Na slijedećem dijalog prozoru ako želite postavite password (lozinku) za ponovno importiranje arhive. Nemojte je zaboraviti jer nećete moći vratiti (Importirati) arhivu.

i to je to, arhivirali ste vaše podatke u MS Outlooku 2007

Ako želite Importirati (Uvesti) podatke u Outlook 2007 postupite na isti način samo sa izborom za Import from Another program and File => Personal Folders (*.pst) pronađite arhiviranu datoteku i importirajte je.

DRUGI NAČIN ARHIVIRANJA e-mail poruka

1. Kliknite START => RUN => upišite  %userprofile%\local settings\application data\microsoft\outlook

2. Kopirajte datoteku Outlook.pst negdje na HDD u folder za arhivu
Kako Exportirati i Importirati na novo računalo USER ACCOUNT u Outlook 2007

Za ovu arhivu User Account (Korisničkih računa) u MS Outlooku 2007 postupite na slijedeći način. Pazite što radite u Registry editoru (prije bilo kakvog rada napravite bekap Registrya).

ODGOVORNOST ZA KORIŠTENJE OVOG NAPUTKA SNOSITE OSOBNO VI SAMI (autor se ograđuje od eventualnih problema) !!!

RAČUNALO SA KOJEG ARHIVIRATE USER ACCOUNT

Zatvorite Outlook 2007 ako je pokrenut

1. Otvorite Registry Editor (Start => Run => upišite Regedit).

2. Pronađite ključ
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles\
U njemu se nalaze profili User Accounts. Možete samo njih odabrati ako želite

3. Dakle selektirajte folder "Profiles" pa klik na File izbornik pa potom klik na Export.4. Snimite arhivu u neki folder po želji. Uočite sve važne elemente na slici ispod.5. Imenujte datoteku nazivom po želji.
6. U polju "Save as type" obavezno treba biti "Registration Files (*.reg)"
7. Kliknite na  "Save".

Sada u dotičnom folderu imate datoteku sa nastavkom (extenzijom) .reg Datoteke formata .reg same po sebi su izvršne tj. izvršavaju radnju prilikom pokretanja (dvoklika).
PAŽNJA
: Nemojte klikati na REG datoteku bespotrebno jer sve ono što je u njoj automatski će se insertirati u registry
. Ovakve datoteke pokrećite samo kada znate što radite.NOVO RAČUNALO NA KOJE INSERTIRATE USER ACCOUNT u Outlook

Sada na drugom računalu koje ima MS Outlook potrebno je uraditi slijedeće.
- Kopirati arhiviranu datoteku sa nastavkom .reg na desktop ili negdje na HDD i kliknuti dvoklik na nju. Automatski će se insertirati svi ključevi u Profiles na novom računalu. Također Importirajte ili "kopirajte" arhiviranu datoteku Outlook.pst na novom računalu.

I na kraju potrebno je na novom računalu postaviti Settings za Novi Outlook 2007

Kliknite na START i u polje za Search upišite Mail. Pa potom klik na Mail opciju. Za korisnike Windows XP-a potrebno je ući u Control Panel pa klik na ikonu Mail.

Kliknite na gumb Show Profiles

Na dijalog prozoru uključite opciju (ako nije) Always use this profile

Pokrenite vaš Outlook i pogledajte vaše Korisničke račune kao i e-mail poruke.

Ako eventualno nastane problem sa lozinkama (password) tada upišite ponovno passw za svaki user account. Ako ste zaboravili password tada na starom računalu uradite slijedeće:

1. Skinite ovaj program Asterisk-Key
2. Otvorite  Notepad
3. Otvorite Outlook 2007 pa klik na Tools => Accounts Settings
4. Dvoklik na user accounts za koji ne znate password
5. Pokrenite skinuti program AsterixKey
6. Klik na gumb Recovery
7. U prozoru vam se treba pojaviti password ua dotični user account
8. Selektirajte i kopirajte password u Notepad
9. Snimite datoteku Notepad u *.txt i otvorite je na novom računalu
10. Prepišite ili kopirajte lozinke.©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr