IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
.
MICROSOFT EXCEL 2007 - Kako zbrojiti vrijednosti između dva datuma uz uvjet - Zbroj vrijednosti između datuma

Kako zbrojiti vrijednosti između dva datuma uz uvjet
(Zbrajanje vrijednosti od datuma do datuma )


Zbrajanje vrijednosti za određenu šifru (criteria) između dva datuma
How to add value between the two dates provided (criteria)

Ako imate potrebu zbrojiti vrijednosti za određenu šifru koja je uvjet ali između dva datuma pogledajte kako se može zbrajati ako imamo tri uvjeta (criteria)

Situacija je kao na slici ispod. Imamo tri važna stupca u kojima su nam podaci bitni za rezultat. Želimo zbrojiti sve cijene za šifru "55" koje su prodane između dva datuma ( Od 01.05.2010 - Do 24.08.2010)

Problem možemo riješavati na više načina. Ovaj prvi primjer je rješavanje pomoću izdvojenih ćelija u koje postavljamo sva tri uvjeta a možemo koristiti funkciju SUMIFS (za Excel 2007) i funkciju SUMPRODUCT za Excel 2003 i Excel 2007

Zbrajanje vrijednosti za tri uvjeta koristeći funkcije SUMIFS i SUMPRODUCT

Dvije formule koje se mogu iskoristiti za rješavanje ovog problema su:

ćelija I2 => =SUMIFS(cijena;sifra;"="&uvjet1;datum;"<="&uvjet3;datum;">="&uvjet2)
ćelija I6 => =SUMPRODUCT(--(datum<=uvjet3);--(datum>=uvjet2);--(sifra=F2);cijena)

Da bi nam lakše bilo manipulirati formulom poželjno je imenovati raspone podataka radi lakšeg pisanja formule.
Na ove tri slike ispod uočite kako su imenovani rasponi određenih podataka u tablici. Dakle imenovani podaci su slijedeći:

sifra    => A2:A18
datum  => B2:B18
cijena  => D2:D18
uvjet1 => F2
uvjet2 => G2
uvjet3 => H2Dakle uočimo slijedeće: Za određene uvjete (criteria) dobili smo zbroj kolika je cijena za prvi uvjet "55" (sifra)
Zbrajanje vrijednosti za tri uvjeta koristeći PivotTable

Za rješavanje ovog zadatka tj. zbrajanje vrijednosti za pojedinu šifru od datuma do datuma možemo kreirati i PIVOT TABLICU.

Potrebno je selektirati cijeli raspon (range) podataka koji obrađujemo pa potom pozvati naredbu za PivotTable i odrediti na koji radni list (Sheet) želimo kreirati PivotTable. Ovdje vodite računa, kada kreirate PivotTable svaki stupac u kojem se nalaze podaci mora imati NASLOV (Sifra, Datum, Stanje, Cijena)

Create Pivot Table in Excel Kada se otvori okvir za PivotTable i kreira sama tablica tada je potrebno da prevučete naslove stupaca u određena polja da bi dobili željenu tablicu koju možete filtrirati.

Svako od prevučenih polja možete zasebno podešavati klikom na "crni trokutić" samog naslova u donjim okvirima koji otvara padajući izbornik i odabrati "Value Field Settings" pa odabrati neku funkciju od dostupnih.

Uočite na donjoj slici kreiranu PIVOT TABLICU sa podacima prema odabranim naslovima. Stupac u PivotTable je filtriran od 01.05.2010 do 24.08.2010. Ovdje se lijepo vidi za šifru "55" kolika je ukupna suma (6) a također vidimo vrijednosti po datumima. Uz to imamo i ostale šifre na raspolaganju za raspon datuma. Naravno kada bi imali nekoliko stotina Šifri da ovaj način ne bi bio prikladan pa bi to trebalo drugačije rasporediti naslove. Uostalom, poigrajte se malo sa drag-and-drop prevlačenjem naslova i odabirom funkcija i filtera

Zbrajanje vrijednosti za tri uvjeta koristeći Pivot tablicu


Kako zbrojiti vrijednosti između dva datuma

U ovom primjeru imamo datume i vrijednosti. Potrebno je zbrojiti sve vrijednosti koje se nalaze između dva datuma.
Formula za zbrajanje brojeva ili vrijednosti između dva datuma je

=SUMPRODUCT((A2:A40>=D2)*(A2:A40<=E2)*B2:B40)

Zbroj brojeva između dva datuma
.Zbrajanje vrijednosti za tri uvjeta koristeći funkciju SUBTOTAL

Za rješavanje ovog zadatka možemo koristiti i funkciju SUBTOTAL.
Ovdje je potrebno koristiti Automatski Filter u stupcima A i B. U stupcu A odabrati samo šifru "55" a u stupcu B odabrati sve datume od 01.05.2010 - 24.08.2010. Formula =SUBTOTAL(109;D2:D18) će dati rezultat zbrajanja (SUM) svih filtriranih redova D2:D18, što odrađuje broj "109" u formuli (za detalje o ovoj funkciji posjetite navedeni link)

Također pogledajte slične teme sa primjerima

- Kako pronaći jedinstvene brojeve
- Zbrajanje u Excelu

-
Kako pronaći duplikate u Excelu

- Kako pribrojiti vrijednost nekog broja na već postojeći broj tj. zbrojiti sa već postojećom vrijednosti

©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr