IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
.
MICROSOFT EXCEL 2007 - How to copy unique data from column and sum data - Kako zbrojiti vrijednosti za jedinstvene (unikatne) podatke

Kako zbrojiti vrijednosti za jedinstvene (unikatne) podatke
(How to copy unique data from column and sum data)
U ovom tutorijalu prikazat ću tri načina na koja možemo zbrojiti sve vrijednosti za unikatne podatke (npr: šifre). Također pogledajte na koji način možete kopirati unikatne ili jedinstvene podatke i onda zbrojiti njihove pripadajuće vrijednostiU prvom primjeru koristit ću VBA za kopiranje unikatnih podataka ili vrijednosti

Naša situacija je slijedeća. Imamo Šifre nekih proizvoda i njihove količine. Želimo u jedna stupac kopirati sve šifre koje se pojavljuju ali bez duplikata i zbrojiti sve količine koje pripadaju određenoj šifri kao na slici ispod. Rezultati su u stupcima G i H

Kopiranje unique podataka i zbrajanje njihovih vrijednosti

Ovaj VBA code kopirajte u Sheet na kojem radite operacije zbrajanja podataka ili vrijednosti.

Sub KopirajUnique()
Application.ScreenUpdating = False
Dim aa As Long
aa = Sheets(1).Range("A2").End(xlDown).Row
Range("A2:A" & aa).Select
Selection.AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CopyToRange:=Range("G2"), Unique:=True
Application.CutCopyMode = False
Range("A2").Select
End Sub

Kreirajte button i pridružite mu makronaredbu za kopiranje ili pokrenite sa ALT+F8.
Dakle ova radnja je kopirala sve jedinstvene šifre iz A2 pa nadalje u stupac G počevši sa ćelijom G2

U stupac H u ćeliju H2 upišite formulu =SUMIF(A2:A15;G2;B2:B15) i kopirajte je prema dolje. Dakle sada kao rezultat imate izdvojene jedinstvene šifre a uz to imate zbroj vrijednosti za dotične šifre.


U drugom primjeru tutorijala za zbrajanje vrijednosti količine za jedinstvene šifre, koristit ću matričnu formulu

U ovom drugom primjeru za kopiranje jedinstvenih podataka tj. šifri koristio sam matričnu formulu ili formulu polja koja se završava sa CTRL+SHIFT+Enter
Dakle u stupac L počevši u ćeliji L2 upišite matričnu formulu

=INDEX($A$2:$A$100;MATCH(0;COUNTIF($L$1:L1;$A$2:$A$100 );0))

i završite se sa Ctrl+Shift+Enter da dobije vitičaste zagrade. Nemojte sami upisivati vitičaste zagrade. U stupac H u ćeliju H2 upišite formulu
=SUMIF(A2:A15;L2;B2:B15) i kopirajte je prema dolje. Dakle sada kao rezultat imate izdvojene jedinstvene šifre a uz to imate zbroj vrijednosti za dotične šifre.

Uočite malu razliku između ova dva rješenja.

Zbrajanje podataka za  jedinstvene šifre
Slijedeći način rješavanja zbrajanja vrijednosti za unikatne podatke je pomoću PIVOT TABLE

zbrajanje vrijednosti za unikatne podatke pomoću Pivot Table

Također pogledajte slične teme sa primjerima

 - Kako pronaći jedinstvene brojeve
- Zbrajanje u Excelu

-
Kako pronaći duplikate u Excelu

- Kako pribrojiti vrijednost nekog broja na već postojeći broj tj. zbrojiti sa već postojećom vrijednosti
-
Kako izdvojiti jedinstvene podatke u stupcu i prebrojati koliko se puta ponavlja unikatni podatak

©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr