IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
-
MICROSOFT EXCEL 2007 - Kako sortirati podatke na zaštićenom radnom listu - Sort and filter data on a protected WorkSheet

Kako sortirati ili filtrirati podatke na zaštićenom radnom listu
(Sort or filter data on a protected WorkSheet)


Sortiranje i filtriranje podataka, vrijednosti ili brojeva kada je radni list zaključan ili zaštićen lozinkom

U ovom tutorijalu pokazat ću kako možemo sortirati ili filtrirati podatke, brojeve ili vrijednosti kada nam je radni list (WorkSheet) zaključan tj. postavljena je lozinka (password) radi zabrane određenih izmjena u nekim zaključanim ćelijama.

Uzmimo za primjer da nam se podaci nalaze u stupcima A i B. Želimo zaključati radni list (Sheet) tako da korisnik ne može mijenjati podatke u drugim ćelijama na radnom listu.

Selektirajmo raspon naših podataka range A1:B10.
Klik desnom tipkom miša na selektirano područje pa klik na Format Cells i isključimo opciju Zaključana (Locked) na tabu Protection (Zaštita)

Idemo postaviti filtar. Selektirajte naslove stupaca (headers) pa uključite opciju Filter

Sada kliknimo na tab Review => Protect Sheet

Na slijedećem dijalog prozoru uključimo opciju Sort i AutoFilter. Ne zaboravite postaviti password (lozinku) ako želite

Snimite Workbook i isprobajte filtriranje i sortiranje na zaključanom radnom listu (WorkSheet)


Sortiranje i filtriranje kada su ćelije zaključane a radni list zaštićen lozinkom tj. passwordom
(Sort locked cells on protected WorkSheet)

U slučaju da želimo da nam range ćelija bude zaključan (locked) a radni list (Worksheet) zaštićen lozinkom tj. također zaključan a uz to želimo određenom korisnicima dozvoliti da mogu sortirati i filtrirati zakjljučane podatke tada moramo dodijeliti dozvole (permissions) određenim korisnicima datoteke u Excelu. Kako se to radi pogledajte na slikovitim uputama korak po korak. Naravno prethodno smo uključili "Auto filter".
Ćelije koje se nalaze u rasponu imaju svojstvo Zaključane (Locked)

Allow Users to Edit Ranges

Prvi korak je kliknuti na tabu Review => Allow Users to Edit Ranges

Allow Users to Edit Ranges in Excel on protected Sheet

Na slijedećem dijalog prozoru potrebno je kliknuti na New i selektirati raspon ćelija (range). Kada smo dodali range klik na Permissions button.

Allow user to edit ranges in Excel

Otvara nam se dijalog prozor za dodjeljivanje dozvola (trebamo riješiti nasljeđivanje i dozvole) prvog raspona koji smo selektirali. Klik na Add buton

Kako dodarti dozvole za korisnika određenog raspona ćelija

Na slijedećem dijalog prozoru potrebno je pronaći određene korisnike (usere) koji će moći pristupati ovoj datoteci i vršiti sortiranje ili filtriranje iako su ćelije zaključane a radni list zaštićen lozinkom. Vodite računa da ako je u pitanju user sa mreže o konfiguraciji samog pristupa na računalo na kojem se nalazi ova datoteka. O tome proguglajte i tražite "povezivanje računala u mrežu i međusobni pristup".
Dakle klik na Advanced button

Select Users or Groups

Na slijedećem dijalog prozoru trebamo pronaći sve usere koji mogu pristupati računalu i selektirati onog usera kojem dajemo dozvolu sortiranja i filtriranja na zaštićenom radnom listu. Dakle klik na Find Now button.

Find Users for add permissions

Na slijedećem dijalog prozoru selektiramo onog usera za kojeg smatramo da smije imati pristup datoteci i imati dozvolje koje želimo. Nakon selektiranja određenog usera klik na OK. Ako ćemo dadavati više usera tada ovu radnju ponovimo više puta. Vodimo računa da trebamo experimentirati da bi dodali točno određenog usera a da bude ispravo ono što želimo. (ja sam ovdje dodao više usera nasumce, vidi zadnju sliku)

Select Users for editing, sort and filtering

Nakon selektiranja usera i klika na OK na prethodnom prozoru imamo novi dijalog prozor "Select Users or Groups" i na njemu treba kliknuti na OK.

potvrda odabranog korisnika

Sada imamo počeni dijalog prozo i na njemu sve dodane usere kojima želimo dati dozvolu za sortiranje i filtriranje podataka u zaključanim ćelijama na zaštićenom radnom listu Excela. Klik na OK i izvršimo zaštitu radnog lista (Protect WorkSheet)

All users and permissions for editing, sorting and filteringDa bi se uvjerili u to evo slike ispod.
- ćelije su zaključane (locked)
- Radni list je zaštićen lozinkom (što se vidi na slici ispod)
- Sortiranje ili filtriranje funkcionira.

Pogled na kraju dodavanja dozvola DOWNLOAD datoteke iz primjera

Tutorijali vezani za filtriranje u Excelu

- Filtriranje u Excelu
- Sortiranje u Excelu
- Kako filtrirati u Excelu svaki N-ti red
- Advanced Filter in Excel - Napredni filtar u Excelu
- Kako filtrirati između dva vremenska perioda u Excelu
- Izračun prosječne vrijednosti filtriranih podataka u Excelu
- Filtriranje u Excelu koristeći zamjenske znakove (zvjezdicu)
- Kako sortirati ili filtrirati podatke na zaštićenom radnom listu
- Kako sakriti stupac nakon filtriranja ako je određena ćelija prazna
- Sortiranje i filtriranje kada su ćelije zaključane a radni list zaštićen lozinkom - Allow Users to Edit Ranges©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr