IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
.
MICROSOFT EXCEL 2007 - Kako poslati e-mailom Workbook sa Signature, VBA

Kako poslati e-mailom Workbook sa potpisom
(How to send e-mail signature with Workbook)
Kako poslati Workbook iz Excela ali tako da imate SIGNATURE (potpis) u poslanom e-mailu preko Outlook-a

U koliko imate potrebu poslati Workbook putem Outlook e-maila a uz to želite u samoj poruci dodati Signature (potpis) iskoristite makronaredbe koje vam to omogućavaju, uradite slijedeće:

U Module 1 Workbook kopirajte ovaj Macro

Function GetBoiler(ByVal sFile As String) As String
Dim fso As Object
Dim ts As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set ts = fso.GetFile(sFile).OpenAsTextStream(1, -2)
GetBoiler = ts.readall
ts.Close
End Function

U drugi Module iste Workbook kopirajte ovaj Macro. Pronađite na putanje naziv vaše datoteke koja sadrži "signature". Ona može biti "naziv.htm" "ili naziv.txt" što zavisi koji predložak koristite (HTML ili PLAIN Text)

Sub Mail_Outlook_With_Signature_Html()
' Ne zaboravi kopirati funkciju GetBoiler u module.
' radi u Office 2000-2010

Dim OutApp As Object
Dim OutMail As Object
Dim strbody As String
Dim SigString As String
Dim Signature As String

Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)

strbody = "<H2><B>Poštovani prijatelju</B></H2>" & _
"Šaljem ti izvešće za 2011<br>" & _
"Javi mi ako ima problema<br>" & _
"<A HREF=""http://ic.ims.hr/index.html"">posjeti moju web stranicu</A>" & _
"<br><br><B>pozdravljam te i ugodno popodne</B>"

'Upotrijebi drugi SigString ako koristiš Vista ili Win 7 a prvi ignoriraj komentarima
'ovo je prvi SigString

SigString = "C:\Documents and Settings\" & Environ("username") & _
"\Application Data\Microsoft\Signatures\
TVOJ-SIGNATURE.htm"
'ovo je drugi SigString
'SigString = "C:\Users\" & Environ("username") & _
"\AppData\Roaming\Microsoft\Signatures\
TVOJ-SIGNATURE.htm"

If Dir(SigString) <> "" Then
Signature = GetBoiler(SigString)
Else
Signature = ""
End If

On Error Resume Next
With OutMail
.To = "IME1@mail.com"
'glavna e-mail adresa primatelja
.CC = "IME2@mail.com"
'adresa drugog primatelja koja je vidljiva
.BCC = ""
'e-mail adresa primatelja koji je skriven
.Subject = "Šaljem izvješće za 2011"
.HTMLBody = strbody & "<br><br>" & Signature
'Pronađite putanju do vaše Workbook koju šaljete
.Attachments.Add ("C:\temp\izvješće.xls")
.Send
'Send je za automatsko slanje a .Display za pripremu slanja i mogućnost editiranja
End With

On Error GoTo 0
Set OutMail = Nothing
Set OutApp = Nothing
End Sub

Kada ste sve pripremili snimite Workbook i ponovno ga pokrenite.
Također pokrenite i MS OUTLOOK.
U Workbook pokrenite Macro ili kreirajte button i pridružite mu Macro. Pokrenite Makronaredbu

Nakon pokretanja makronaredbe u MS Outlooku imate ovakvu situacijuNa vama ostaje samo još da kliknete na Send/Receive.  DOWNLOAD datoteke iz primjera

Vezani linkovi:

- Kako poslati sve datoteke iz foldera na više e-mail adresa via Outlook (KLIKNI OVDJE)
- Kako poslati Active Sheet e-mailom na adresu u ćeliji (KLIKNI OVDJE)

©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr