IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
.
MICROSOFT EXCEL 2007 - kako selektirati svaki N-ti red u rasponu podataka

Selektiranje svakog n-tog reda u rasponu podataka
(How to select every Nth row in range)
Kako selektirati svaki N-ti red u rasponu podataka tablice Excela

U koliko imate potrebu na brzinu selektirati svaki određeni red u jednakom razmaku (n-ti red ili Nth row) tada iskoristite ove makronaredbe ispod.

PRVI NAČIN:

Uzmimo situaciju da imate masu podataka u tablici sa puno redova i vi želite selektirati svaki treći ili svaki peti ili svaki sedmi red.

Najjednostavniji način je preko dodatnog stupca i formule =MOD(ROW(A1);7) ili =IF(MOD(ROW()-1);7)=0;"*";"") 

U slučaju prve formule rezultat je 1,2,3,4,5,6,0,8,.... Nakon toga filtrirate po broju nula (0)
U slučaju druge formule rezultat je "zvjezdica", nakon toga filtrirate stupac po zvjezdici


Selektiranje svakog N-tog reda uz pomoć Macro naredbe i selektiranja raspona podataka mišem

DRUGI NAČIN (pogodan za manje tablice sa brojem redova do 100)

Za brže i jednostavnije selektiranje svakog N-tog reda možete iskoristiti Macro.

- Uzmimo situaciju da imate raspon podataka od A1:D53.
- Kopirajte ovaj Macro u VBE Module dotične Workbook
- Selektirajte cijeli raspon podataka od A1:D53
- Pokrenite makronaredbu ga sa F8
- Sada imate selektiran svaki sedmi red (koji možete mijenjati u makronaredbi (boldano)

Sub SelectEveryNthRow()
' Initialize ColsSelection equal to the number of columns in the selection.
ColsSelection = Selection.Columns.Count
' Initialize RowsSelection equal to the number of rows in your selection.
RowsSelection = Selection.Rows.Count
' Initialize RowsBetween equal to three.
RowsBetween = 7
' Initialize Diff equal to one row less than the first row number of the selection.
Diff = Selection.Row - 1
' Resize the selection to be 1 column wide and the same number of rows long as the initial selection.
Selection.Resize(RowsSelection, 1).Select
' Resize the selection to be every third row and the same number of columns wide as the original selection.
Set FinalRange = Selection. _
Offset(RowsBetween - 1, 0).Resize(1, ColsSelection)
' Loop through each cell in the selection.
For Each xCell In Selection
' If the row number is a multiple of 3, then . . .
If xCell.Row Mod RowsBetween = Diff Then
' ...reset FinalRange to include the union of the current
' FinalRange and the same number of columns.

Set FinalRange = Application.Union _
(FinalRange, xCell.Resize(1, ColsSelection))
' End check.
End If
' Iterate loop.
Next xCell
' Select the requested cells in the range.
FinalRange.Select
End Sub


Selektiranje svakog N-tog reda uz pomoć Macro naredbe specificiranjem reda i stupca u ćeliji Excela

TREĆI NAČIN (pogodan za velike tablice sa brojem redova preko 100)

Situacija raspona podataka sa puno redova u tablici - A1:D1000.
U ćeliju M1 upisujete broj redova koje želite
U ćeliju N1 upisujete broj stupaca
U samom Macro-u definirate od kojeg reda počinjete do kraja zadnjeg reda
Ovdje nije potrebno selektirati raspon podataka.

Kopirajte ovaj Macro u VBE Module dotične Workbook i pokrenite sa Alt+F8

Option Explicit

Sub SelectNthRow()
Dim lngSvakiRed As Long
Dim lngBrojKolona As Long
Dim rngRed As Range
Dim rngSelekcija As Range
Dim i As Long

If Not IsNumeric(Range("M1")) Or Not IsNumeric(Range("N1")) Then
MsgBox "Morate upisati 'svaki red' u M1, a broj kolona u N1."
Exit Sub
End If

lngSvakiRed = Range("M1").Value
lngBrojKolona = Range("N1").Value

Set rngSelekcija = Range(Cells(1, 1), Cells(1, lngBrojKolona))

For i = 2 To 1000
'from row 2 row 1000
If (i - 1) Mod lngSvakiRed = 0 Then
Set rngRed = Range(Cells(i, 1), Cells(i, lngBrojKolona))
Set rngSelekcija = Union(rngSelekcija, rngRed)
End If
Next i

rngSelekcija.Select
End Sub


Kako selektirati (označiti) više ćelija odjednom koje imaju isti podatak

SITUACIJA:

Imate na radnom listu 1000 ćelija u nekom rasponu u kojima se nalaze nekakve brojevne vrijednosti u više stupaca. Među svim tim silnim ćelijama ima određen broj ćelija koje imaju vrijednost npr: broj 50. ( a znamo da ih ima preko 200 i sve su razbacane u nekom rasponu )

CILJ:
Pronaći sve ćelije koje sadrže vrijednost 50 i selektirati ih sve odjednom, a potom dotičnu vrijednost promijeniti u vrijednost 99.

Da bi odjednom ( u par koraka ) pretražili 1000 ćelija i označili ( selektirali ) sve željene ćelije i u svima odjednom promijenili vrijednost potrebno je uraditi slijedeće: Ja sam za ovaj primjer dotične vrijednosti obojao u CRVENO da su Vam uočljivije.

Sa tekstualnog izbornika odaberite  Uređivanje (Edit) => Traži (Find) i na dijalog prozoru u polje Traži ovo (Find what) upišite traženu vrijednost ( 50 ). Kliknite na gumb Traži sve (Find All) i selektirajte prvu stavku ( tj. već Vam je selektirana ). Dok je dijalog prozor Traženje i zamjena (Find and Replace) aktivan pritisnite kombinaciju tipki CTRL+A  a zatim kliknite na gumb Zatvori (Close).

Sada su Vam selektirane sve ćelije koje sadrže podatak tj. vrijednost 50. Da bi u jednom koraku promijenili sve ćelije tj. broj 50 u 99 potrebno je uraditi slijedeće:

Sada dok su Vam sve ćelije selektirane upišite broj 99 a potom pritisnite tipku CTRL+ENTER . Sada su sve selektirane ćelije promijenile vrijednost. Ako želite promijeniti boju fonta tada dok su sve ćelije selektirane učinite to pomoću gumba Boja fonta (Font Color).

Odmah da se razumijemo, promjenu vrijednosti na više selektiranih ćelija odjednom možete vršiti i putem dijalog prozora


.
Selektiranje i kopiranje više razbacanih selektiranih ćelija na drugi list

Kako kopirati više selektiranih ćelija koje nisu zajedno na drugi list? U koliko imate ovu potrebu tada ne možete izvršiti kopiranje ćelija koje nisu jedna do druge tj. imaju razmak između ćelija ( da ne kažem razbacane ).
U ovom slučaju možete pribjeći jednom dodatnom selektiranju cijelih redova u kojima se nalaze dotične ćelije.

Možda bi naslov ove teme mogao biti: Kako automatski označiti (selektirati) redove za selektirane ćelije.

Za ovu radnju potreban je Macro (Makronaredba) pa stoga evo primjera (autor: timmy): Za primjer ću uzeti gornju tablicu u kojoj su selektirane sve ćelije sa određenim podatkom a naravno razbacane su u nekom rasponu.

Rješenje ovog primjera leži u Makronaredbi koju vidite ispod.

Sub SelektujRedove()
Dim c As Range
Dim s As String
For Each c In Selection
s = s & "," & c.Row & ":" & c.Row
Next c
Range(Right(s, Len(s) - 1)).Select
End Sub

Ovu Makronaredbu kopirajte u Visual Basic Editor u dotični List1 (sheet1) u kojem se nalazi naša tablica. Snimite radnu knjigu.

Kada ponovno pokrenete dotičnu radnu knjigu, prihvatite Macronaredbe i ponovno selektirajte sve ćelije koje sadrže vrijednost 99 ( na način opisan u primjeru iznad ) i tada sa tekstualnog izbornika odaberite Alati (Tools) => Makronaredba (Macro) => Makronaredbe (Macros) ili pritisnite kombinaciju tipki ALT+F8  . Otvara Vam se dijalog prozor sa popisom Makronaredbi, selektirajte naredbu pod nazivom "List1.SelektujRedove" a potom klik na gumb Pokreni (Run).
 
Sada u Radnoj knjizi imate ovakvu situaciju sa selektiranim redovima u kojima se nalazi svaka naša ćelija pojedinačno.

I na kraju ostaje Vam da kopirate selektirane redove na drugi list ili radnu knjigu. Naravno ovaj primjer možete upotrijebiti i u drugim Vama potrebnim slučajevima.

Postoje dodatne aplikacije koje se importiraju u Excel za razno označavanje više ćelija, više uvjeta (kriterija), više vrijednosti itd. možete pogledati i OVAJ link kao i OVAJ. ©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr