IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 



MICROSOFT EXCEL 2007 - Kako jednim klikom snimiti Workbook na dva mjesta, Save Workbook on TWO locations

Kako jednim klikom snimiti Workbook na dva mjesta
(Save Workbook on TWO locations)




Kako jednim klikom snimiti Excel Workbook na dvije različite lokacije (VBA Macro)

U koliko imate potrebu bekapirati (Backup) ili arhivirati rezervnu kopiju radne knjige (Workbook) u jednom koraku tada iskoristite Macro za backup Workbook na dvije lokacije.

Uzmimo za primjer da svakodnevno ažuriramo Excelovu radnu knjigu (datoteku) pod nazivom "Izvješće2011.xls" koja nam se nalazi u nekom folderu.

Kada ažuriramo podatke u Workbook klikom na button Save želimo da se automatski izvrši kopiranje (arhiviranje) dotične datoteke negdje na drugu lokaciju, npr: C:\Temp

Ovu makronaredbu kopirajte u VBE dotične Workbook. Pokrenite VBE sa ALT+F11 i zalijepite macro u ThisWorkbook

Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal _
SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
With ThisWorkbook

'putanja do foldera za arhiviranje

.SaveCopyAs ("C:\Temp\Backup of " & .Name)

End With
End Sub

Snimite dotičnu datoteku (Workbook). Slijedeći puta kada otvorite dotičnu radnu knjigu, izvršite ažuriranje pa kliknete na button Save, automatski će vam se kreirati (kopirati) kopija dotične datoteke na putanji koju ste postavili u makronaredbi.

DOWNLOAD datoteke iz primjera





©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr