IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 

MICROSOFT EXCEL 2007- Kako isprintati sve komentare u Excelu - Ispis svih komentara u Excelu

Kako ispisati komentare u Excelu
Ispis svih komentara u Excelu
Kako isprintati sve komentare na jedan Sheet u Excelu
(Print all comments on the Sheet)

Printanje komentara u Excelu. Kao što znate u ćeliju Excela možemo umetnuti komentar.
Uzmimo situaciju da imate nekakvu tablicu podataka sa proračunima koju morate isprintati i poslati na uvid drugoj osobi. S obzirom na složenost podataka i proračuna želite isprintati (ispisati) uz tablicu i komentare kako bi osoba kojoj šaljete na uvid mogla shvatiti što koji podatak u proračunu predstavlja.

Ovaj problem možemo riješiti umetanjem komentara u tablicu a te komentare možemo isprintati na dva načina

  1. Prikazati komentare uz dotičnu tablicu

  2. Isprintati komentare na posebnom Sheetu

U prvom koraku idemo pogledati kako možemo prikazati sve komentare ili samo onaj komentar ćelije koju smo selektirali.
Prva slika lijevo prikazuje button kojim nakon što selektiramo ćeliju prikazujemo ili skrivamo komentar. Druga slika desno prikazuje button pomoću kojega možemo jednim klikom prikazati ili sakriti sve komentare na dotičnom Sheetu

Kako prikazati pojedine komentare u Excelu Kako prikazati sve komentare u Excelu

Uzmimo za primjer tablicu prikazanu ispod. Na njoj uočimo neke proračune a određene ćelije sadrže komentar (koji može biti nekakav simbol ili slika). Kako umetnuti simbol ili sliku u komentar.

Kako isprintati sve komentare u ExceluNAČIN 1.

KAKO PRIKAZATI I ISPRINTATI SVE KOMENTARE U EXCELU

Na ribonu na tabu Page Layout u grupi Sheet Options kliknite na strelicu za skočni izbornik

Print all comments on the Sheet

Ako želite na isprintanom papiru uz tablicu prikazati i komentare učinite slijedeće.
Na skočnom izborniku Page Setup u zoni Print - Comments sa padajućeg izbornika izaberite "As displayed on sheet"

Kako isprintati sve komentare u Excelu uz tablicu 

Kliknite na button Print Preview i pogledajte izgled tablice.

Kako prikazati i isprintati sve komentare uz tablicu u Excelu
NAČIN 2.

KAKO ISPRINTATI TEKST SVIH KOMENTARA U EXCELU

Na ribonu na tabu Page Layout u grupi Sheet Options kliknite na strelicu za skočni izbornik

Ako želite na isprintanom papiru na kraju svih isprintanih listova prikazati i komentare učinite slijedeće.
Na skočnom izborniku Page Setup u zoni Print - Comments sa padajućeg izbornika izaberite "At end of sheet"

Kako isprintati sve komentare na jednom radnom listu u Excelu Kliknite na button Print Preview i pogledajte zadnji list za printanje. Na njemu imate prikazane sve komentare a uz njih i adresu ćelije u kojoj se komentar nalazi

Print all comments on the one Sheet in Excel
Ispis svih komentara u ćelijama kao tekst i pregled u browseru

Option Explicit
Sub writeComments()
' prints cell comments out to a
' text file, with their address.

Dim mycomment As Comment, filename As String
Dim mySht As Worksheet
Dim IEpath As String, Netscapepath As String
filename = "C:\temp\ccomment.txt"
Open filename For Output As #1
Print #1, FormatDateTime(Date, vbLongDate)
For Each mySht In Worksheets
For Each mycomment In Worksheets(mySht.Name).Comments
Print #1, " "
Print #1, mycomment.Parent.Parent.Name & "!" _
& mycomment.Parent.Address(0, 0) _
& " comment: " & Trim(mycomment.Text)
If mycomment.Parent.Column > 1 Then _
Print #1, " cell " & mycomment.Parent.offset(0, -1). _
Address(0, 0) & " on left has value: " _
& mycomment.Parent.offset(0, -1).Value
Print #1, " cell " & mycomment.Parent.Address(0, 0) & _
" has value: " & mycomment.Parent.Value
Next mycomment
Next mySht
Close #1
'Netscapepath = _
'"C:\program files\netscape\Communicator\program\netscape.exe"
IEpath = "C:\program files\internet explorer\iexplore.exe"
Shell IEpath & " " & filename, vbNormalFocus
'Shell Netscapepath & " " & filename, vbNormalFocus
'Shell "Notepad " & filename, vbNormalFocus
End SubAutomatski prikaz formule u komentaru za svaku ćeliju

Kako automatski prikazati u komentaru formulu za svaku ćeliju (show the formula in a commentary for each cell)
Ako želite u svakoj ćeliji koja sadrži formulu prikazati dotičnu formulu u komentaru tada iskoristite ovaj Macro

Ovaj macro kopirajte direktno na Sheet u VBE

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
Dim Cell As Range
Dim Cmt As Comment
For Each Cell In Target
If Cell.HasFormula Then
Set Cmt = Cell.Comment
If Not Cmt Is Nothing Then Cmt.Delete
With Cell
If .HasArray Then
.AddComment "{" & .Formula & "}"
Else
.AddComment .Formula
End If
.Comment.Visible = True
.Comment.Shape.TextFrame.AutoSize = True
End With
End If
Next Cell
End Sub

show the formula in a commentary for each cell

©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr