IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
.
MICROSOFT EXCEL 2007 - Kako izdvojiti n-ti red

Kako izdvojiti (filtrirati) n-ti red u Excelu 2007
(izdvajanje (filtriranje) određenih redova)


Prikazivanje podataka svakog trećeg, petog ili sedmog reda u tablici Excela
Extract and Filter every Nth row

Ako imate potrebu izdvojiti nekakve redove u nekom nizu tada možete iskoristiti neku od Excel+ovih funkcija ili pribjeći nekakvom triku. U ovom primjeru pokazat ću kako možete izdvojiti (filtrirati) svaki treći, peti ili sedmi red ....)

Za prvi primjer u stupcu A i B imamo nekakve podatke u našoj tablici. Želimo izdvojiti svaki sedmi (7) red i grupirati ga da nam se vidi u radnom prozoru. (Pretpostavite da tablica ima više stotina redova).
Vodite računa da vam tablica uvijek sadrži stupce koji imaju naslove (što je i logično)

Zadatak rješavamo pomoćnim stupcima. u Stupcu C upisujemo prvi i drugi broj koji su nam uvjetovano redovi koje grupiramo. Selektiramo ćelije C2 i C3 pa kopiramo prema dolje do željenog reda. U stupcima D i E u ćelije u drugom redu (D2 i E2) upišemo formule

D2 => =INDIRECT("A"&C")
E2 => =INDIRECT("B"&C")

Formule također kopiramo prema dolje, a kao rezultat umjesto formula pojavljuju nam se podaci iz dotičnog reda.

Ovaj problem grupiranja (filtriranja) ili izdvajanja određenih redova u nekom nizu možemo riješiti pomoću funkcija MOD i ROW.

U stupcu "C" postavimo formulu =MOD(ROW();7)=0 i kopiramo prma dolje do zadnjeg reda koji sadrži podatke. Sada u stupcu C imamo rezultate formule "TRUE" ili "FALSE". Tamo gdje je TRUE zači da je to red (row) koji je u nizu djeljiv sa brojem 7. Kliknimo na Sort&Filter i odaberimo opciju Filter

Sada u nazivu stupaca imamo dodatni padajući menu preko kojega možemo odabrati kakvo filtriranje želimo tj. po kojem elementu/ima.



Klikom na trokutić (strelicu) padajućeg izbornika otvara nam se dijalog prozor na kojem selektiramo element koji želimo prikazati nakon filtriranja. Potom klik na OK

I na kraju naša tablica sadrži samo redove koje smo filtrirali tj. redove koji sadrže rezultat formule "TRUE" tj. broj reda koji je djeljiv sa 7



UPOTREBA ADVANCED FILTER U EXCELU

Za filtriranje podataka prema određenim uvjetima (kriterijima) koristite Advanced Filter. Ovaj filtar se nalazi na ribonu DATA. Ako želite očistiti filtar tada kliknite na gumb CLEAR.

Filtriranje podataka koristeći "zvjezdicu" (wildcard)



Vodite računa kada trebaju biti NASLOVI stupca podataka identični a kada ne (kada je u pitanju formula tada naslovi nisu identični)


FILTRIRANJE SA ZAMJENSKIM ZNAKOM (karakterom) - Advanced filter and Wildcard

Kada su u pitanju podaci sa nekakvim brojem (šifrom) ispred naziva ili slično filtriranje možemo izvršiti pomoću Macronaredbe koja poziva Advanceed Filter.

Uzmimo da imamo situaciju kao na slici ispod (slika 1 unutar slike ispod). Da bi filtrirali samo pojedine nazive koji sadrže šifre (brojeve) redoslijedom koji tražimo potrebno je upisati početne znakove tipa (A, AB, ABC, ABCD..) i iza njih "ZVJEZDICU" (wildcard) tipa 12*. Dakle nakon upisa pritisnuti Enter tipku

Ovdje je važno da je ćelija A1 i prva ćelija naslova raspona podataka identična. U ovom slučaju je to ćelija A1 i A4 = Naziv.
U koliko vam ovi naslovi nisu jednaki tada filter neće funkcionirati



Macro code za Advance Filter i filtriranje pomoću Wildcard glasi ovako:

Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)

' Poziva Advanced Filter

' Filtrira podatke izborom niza slova/brojeva

 

   If Not Intersect(Range("A2"), Target) Is Nothing Then

        Range("A4:A10").AdvancedFilter _

                 Action:=xlFilterInPlace, _

                 CriteriaRange:=Range("A1:A2")

   End If

 

End Sub

 




Ovak Macro kod kopirajte, klik DTM na Sheet na kojem vršite filtriranje (gdje su podaci) => View Code => zalijepite Macro
Snimite Workbook, vratite se na Sheet u kojem su podaci i isprobajte upisati u ćeliju A2 neku od šifri sa "zvjezdicom" (wildcard)

Tutorijali vezani za filtriranje u Excelu

- Filtriranje u Excelu
- Sortiranje u Excelu
- Kako filtrirati u Excelu svaki N-ti red
- Advanced Filter in Excel - Napredni filtar u Excelu
- Kako filtrirati između dva vremenska perioda u Excelu
- Izračun prosječne vrijednosti filtriranih podataka u Excelu
- Filtriranje u Excelu koristeći zamjenske znakove (zvjezdicu)
- Kako sortirati ili filtrirati podatke na zaštićenom radnom listu
- Kako sakriti stupac nakon filtriranja ako je određena ćelija prazna
- Sortiranje i filtriranje kada su ćelije zaključane a radni list zaštićen lozinkom - Allow Users to Edit Range





  Ova web stranica koristi COOKIES - COPYRIGHT ©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr