IZBORNIK HOME FORUM ACCESS 2003 EXCEL 2003 WORD 2003  .
   
   
HOME
FORUM Win Tips&Tricks
   
KAKO INSTALIRATI
WINDOWS XP ?
Kako instalirati Win XP sa USB STICKA
Kako instalirati WINDOWS 7 ?
Naučite za 15 minuta raditi u Windows XP
Naučite Internet Explorer i Outlook Express
za 15 minuta
Kako kreirati BOOT CD za instalaciju Win95
   
MS OFFICE 2003
MS OFFICE 2007
   
   
HOME NETWORK
tutorijal za mreže
Network Windows 7 - XP
   
ZANIMLJIVI LINKOVI
BROJEVNI SUSTAVI
(DEC, OKT, BIN, HEX )
CMD - Command Prompt
CISCO - CCNA tutoriali
VLSM and SUBNETTING
   
Tutorijali za phpBB forum
JAVASCRIPT
VISUAL BASIC 6.0
AUTOCAD 2007
 
 
MICROSOFT EXCEL 2007 - Kako kopirati selektirane ćelije na drugi List

Kako kopirati selektirane nesusjedne ćelije na drugi List
(How to copy selected non adjanced cells to another Sheet)


Kopiranje selektiranih nesusjednih ćelija ili vrijednosti na drugi radni list pomoću VBA makronaredbe
(How to copy multiple cells to another Sheet)

Ako ste ikada imali potrebu odraditi neko kopiranje na brzinu a takvih kopiranja ima podosta, morali ste selektirati određene ćelije pa Copy pa Paste i tako u krug, a još ako ih je trebalo posložiti još veći problem. To zna biti zamorno i dosadno. Pomoću VBA možete to odraditi jednim klikom na button.

U ovom primjeru pokazat ću kako možemo selektirati više ne-susjednih ćelija (multiple cells) i kopirati ih na drugi radni list pomoću VBA makronaredbe. Kao što i sami znate, Excel ne dozvoljava kopiranje ne-susjednih ćelija. Pak ako se želite igrati tada pogledajte ovaj tutorijal

Zamislimo situaciju da iz neke tablice moramo kopirati više ćelija (vrijednosti) negdje, bilo na istom Sheetu ili na drugi Sheet.

Pomoću Macroa iz priloga dovoljno je selektirati ćelije i kliknuti na button. Makronaredba će kopirati selektirane ćelije na drugi Sheet "komada". Uočute na slici ispod da sam selektirao određen broj ćelija koje nisu jedna do druge tj. nisu susjedne. Kada bih u tom momentu kliknuo na Copy gumb Excel bi me upozorio da nije moguće kopirati "multiple selected cells". No dovoljan je klik na button za pokretanje naredbe i selektirane ćelije bit će kopirane na radni list "komada". Slijedeće novo selektiranje i opet klik na button i macro će kopirati u novi red selektirane ćelije i tako redom.

Uočite na slici ispod kopirane vrijednosti sa Sheeta "baza". Ovdje želim napomenuti, da će se brojevi složiti redoslijedom kako ste selektirali. Dakle ako želite strogi niz redosljeda brojeva tada selektirajte u nizu.

Za uspješnu upotrebu ove radnje kopirajte Macro kod koji se nalazi ispod u Module vaše radne knjige (Workbook). Insertirajte Button sa kartice Developer i pridružite mu Macro "KopirajSelektirano"
Također pogledajte web tutorijal:  Kopiranje RANGE na drugi Sheet bez praznih redova u OKOMITOM rasporedu

Sub KopirajSelektirano()
Dim i As Long
Dim X As Long
Dim r As Long
Dim c As Range
Dim bza As Worksheet
Dim kom As Worksheet
Set bza = Worksheets("baza")
'Sheet odakle kopiramo
Set kom = Worksheets("komada")
'Sheet gdje kopiramo
bza.Select
i = 1
X = kom.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
For Each c In Selection
kom.Cells(X, i) = c
i = i + 1
Next
kom.Select
Columns("A:R").EntireColumn.AutoFit
'range gdje kopiramo
Sheets("baza").Select
End Sub


Kopiraj cijeli red na osnovu selektirane ćelije u redu na drugi Sheet u prvi prazan red

Ova makronaredba ispod je drugačije koncipirana ali u principu vrši kopiranje u novi red na drugom Sheetu ali pod uvjetom jedne ćelije tako da kopira raspon ćelija u selektiranom redu.

U ovom primjeru imamo kopiranje cijelog reda sa Sheeta Baza na osnovu selektirane ćelije (određenog raspona u redu). Uzmimo za primjer da na Sheetu "Baza" označimo (selektiramo) ćeliju A5. Pokretanjem VBA makronaredbe automatski se selektira cijeli red u rasponu od A5:T5 i kopira u prvi prazan red na Sheetu "kopirano" počevši od ćelije A1 i automatski nas pozicionira na Sheet Baza. Ako selektiramo ćeliju C8 i pokrenemo VBA makronaredbu preko buttona automatski će se kopirati red broj 8 (ćelije A8:T8) u prvi prazan red na Sheetu "kopirano"  tj. ćeliju A2 i opet nas pozicionira na Sheet baza.

Sub KopirajRedOdDo()
Dim Red As Integer
Dim i As Integer

Red = Selection.Row
'vraca broj reda u kome se nalazi selektirana celija
Range("A" & Red & ":T" & Red).Select
'selektira celije od A do T u redu gdje se nalazi aktivno-selektirana celija
Selection.Copy
'kopira selektirane celije u redu

'trazi prvi prazan red u Sheet-u kopirano
i = 1
Do Until IsEmpty(Sheets("kopirano").Cells(i, 1))
i = i + 1
If i = 100 Then: Exit Do
'broj ciljnih redova na Sheetu "kopirano"
Loop

'lijepi kopirani raspon celija u prvi slobodan red u Sheet-u Kopirano
Sheets("kopirano").Select
Range("A" & i & ":T" & i).Select
ActiveSheet.Paste

'Pozicionira se na celiju A1 na Sheetu Baza i ponistava slekciju
Sheets("Baza").Select
'Range("A1").Select 'postavlja selekciju na celiju A1
Application.CutCopyMode = False
'ponistava selekciju kopiranog raspona celija A?:T?

End SubNa jednom mjestu popis svih tema vezanih za kopiranje (copy) u Excelu: Tutorijali vezani za radnje kopiranja u Excelu©- 2006 - 2021 - IvanC  - Sva prava pridržana.  ic.ims.hr