IZBORNIK HOME FORUM ACCESS EXCEL WORD KAZALO
1 Pokretanje-zatvaranje Microsoft Excel-a 2003
2 Izgled prozora Microsoft Excela 2003
3 Podešavanje Excela
4 Otvaranje novog dokumenta
5 Spremanje dokumenta
6 Zatvaranje dokumenta
7 Pregled LISTA prije ispisa
8 Određivanje margine Radnog lista
9 Kreiranje Zaglavlja i Podnožja Radnog lista
10 Ispisa Lista-tablice
11 Kreiranje mapa u Excelu
12 Kretanje radnom tablicom
13 Označavanje ćelija
14 Matematički operatori
15 Unos podataka u ćelije
16 Unos i obrada teksta u ćelijama
17 Promjena podataka i brisanje sadržaja ćelije
18 Spajanje i dijeljenje ćelija
19 Automatska ispuna - brzi unos podataka
20 Ispuna ćelija posebnim znakovima
21 Naredbe Poništi i Ponovi poništeno
22 Premještanje i Kopiranje sadržaja ćelije
23 Umetanje i brisanje Ćelija, Stupaca i Redova
24 Promjena veličine Ćelija, Stupaca i Redova
25 Umetanje Simbola u tablicu
26 Umetanje slika u tablicu
27 Radnje vezane uz
Radni List
28 Apsolutna i relativna adresa ćelije s imenom
29 Izrada Grafikona
30 Oblikovanje radnih tablica
31 Kreiranje LISTE - Baze podataka
32 Sortiranje podataka
33 Zamrzavanje dijela prozora Radnog lista
34 Filtriranje podataka
35 Oblikovanje Datuma
36 Zaključavanje ćelija
37 Zaštita dokumenta
38 Popis svih FUNKCIJA
u Excelu
- Primjeri često korištenih formula
- Primjeri zadataka za ECDL
39 Sve alatne trake u Excelu
40 Pomoć u Excelu
41 Oporavak dokumenta
42 Ograničenja u Excelu
43 Tipkovni prečaci
44 Razno
 
-

MICROSOFT EXCEL - brisanje više linkova odjednom - kako obrisati više hiperlinkova odjednom

Kako extrahirati
web adresu ili e-mail adresu iz Hyperlinka
( convert Hyperlink to URL address) 
Kako u Excelu prikazati URL adresu ili e-mail adresu na osnovu Hyprelinka

Imamo slijedeću situaciju: Kopirali smo sa interneta nekakve linkove u Excel. Oni nam se prikazuju kao riječ ili rečenica tj. naziv linka. Želimo prikazati stvarnu adresu bilo da je web adresa ili e-mail adresa.

Ekstrahiranje Hiperlinka u  URL web adresu

Obično u ćeliji tablice nekakav link koji je kopiran izgleda ovako  =HYPERLINK("https://ic.ims.hr";"IC-IMS")
U samoj ćeliji vidi se samo naziv linka ali ne i adresa.

Ako ste se ikada pitali Kako prikazati samo web adresu sa pojedinog hyperlinka, evo jednog od načina.

Navedeni Macro kod (ispod) kopirajte u VBA Module otvorene Workbook (ALT+F11).

Function foo(r As Range) As String
Dim k As Long, q As Boolean

If r.Hyperlinks.Count > 0 Then
foo = r.Hyperlinks(1).Address

ElseIf r.Formula Like "=HYPERLINK(*)" Then
'modify as needed
foo = r.Formula
foo = Mid(foo, 12, Len(foo) - 12)
k = Len(foo)
q = (Mid(foo, k, 1) = """")
Do While k > 0
If Mid(foo, k, 1) = "," And _
(q Xor Mid(foo, k + 1, 1) <> """") Then Exit Do
k = k - 1
Loop
foo = Evaluate(Left(foo, k - 1))

End If
End Function

Vratite se u Excel Workbook i u ćeliju B1 upišite formulu =foo(A1) kopirajte je prema dolje.
Ako je potrebno izvršite rekalkulaciju (F9) ili snimite Workbook pa je ponovno otvorite

Ekstrahiranje i prikazivanje Hiperlinka u  vidljivu e-mail adresu

Obično se e-mail link u u ćeliju Excela kreira preko naredbe Insert => Hyperlink pa uz upisano "ime" dodaje se e-mail adresa za navedeno ime. Takav nekakav link koji je kreiran izgleda ovako  =mailto:ivan@sssa.com
U samoj ćeliji vidi se samo naziv linka ali ne i adresa. Ako imamo više ovakvih e-mail adresa i potrebno nam je da vidimo sve adrese (a ne svaku pojedinačno preko DTM) tada možemo iskoristiti VBA Macro naredbu
Navedeni Macro kod (ispod) kopirajte u VBA Module otvorene Workbook (ALT+F11).

Function GetURL(rng As Range) As String
On Error Resume Next
GetURL = rng.Hyperlinks(1).Address
End Function

ili ovaj drugi Macro

Option Explicit

Function GetURL(Rng As Range) As String

Application.Volatile

 

Set Rng = Rng(1)

 

If Rng.Hyperlinks.Count = 0 Then

GetURL = ""

Else

GetURL = Rng.Hyperlinks(1).Address

End If

End Function

 Nakon insertiranja Makro koda u VBE potrebno je u ćeliju do izvorne u kojoj se nalazi link postaviti ovu formulu =GetURL(A1) a do nje postaviti ovu formulu ako želimo a to bi nam i bio krajnji cilj =MID(GetURL(A1);8;255)
Copyright 2010 - 2021 IvanC - ic.ims.hr